Konspekt zajęć

Emocje w dźwięku – analiza emocji Małej Syrenki z baśni Andersena

lekcja
Wiek 6-10 lat
07.11.2019 autor: Nikolett Gábri

tagi

praca z dźwiękiem, emocje, baśń, muzyka, praca z tekstem

czas

45min

Konspekt zajęć służących do omówienia z klasą baśni „Mała Syrenka" H. Ch. Andersena w nietypowy sposób - uczniowie odkrywają świat przeżyć bohaterki za pomocą dźwięków. Podczas zajęć uczniowie wybierają najważniejsze ich zdaniem momenty w historii i tworzą edtiudy dźwiękowe. Scenariusz lekcji można zrealizować w ramach zajęć języka polskiego lub muzyki.

cele zajęć

  • wyrażenie nastroju, emocji za pomocą przedmiotów i dźwięków;
  • analiza postaci Małej Syrenki z perspektywy emocji i uczuć bohaterki;
  • praca nad uważnością, praca w grupie.

Metody pracy

praca z tekstem, improwizacje ruchowe, ćwiczenia muzyczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na swobodny ruch i pracę w grupach.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Ćwiczenie na rozgrzewkę: skojarzenia

1. Stań razem z uczniami w kręgu i zapytaj się ich, z jakimi dźwiękami kojarzy się im morze. Spróbujcie wspólnie odtworzyć różne rodzaje morskich brzmień za pomocą dźwięków, które możecie wydobyć ustami (sztorm, spokojne falowanie, wpadanie czegoś do wody).

2. Teraz poproś uczniów, by dobrali się w pary. Zapowiedz, że za moment ich zadaniem będzie wyrażenie za pomocą dźwięków swojego samopoczucia - ich instrumentami będą własne ciała. Zaznacz, że zaproponujesz im cztery różne sposoby wydobywania dźwięku - w każdej rundzie inny. Za każdym razem obie osoby - jedna po drugiej - mają za zadanie wyrazić swoje emocje w zaproponowany sposób.

Podawaj kolejne sposoby:

- wydawajcie dźwięk za pomocą ust;

- wydawajcie dźwięk za pomocą dłoni;

- wydobądźćie dźwięk za pomocą stóp;

- uzyskajcie dźwięki poprzez oklepywanie się dłońmi wzdłuż ciała w górę i w dół.

3. Ponownie stańcie w kręgu. Poproś, żeby każdy wybrał jeden spośród swoich dźwięków i podzielił się nim z całą klasą. Niech grupa powtarza zaproponowany rytm.

15 min
2

Ćwiczenia rytmiczno-muzyczne analizujące postać Małej Syrenki

Przypomnij razem z uczniami historię Małej Syrenki, skupiając się na najważniejszych wydarzeniach z perspektywy głównej bohaterki baśni. Poproś uczniów o wybranie najważniejszych wydarzeń, które przeżyła bohaterka. 

Podziel uczniów na tyle grup, ile punktów wypisaliście (4-5 zespołów). Rozlosuj między grupy wybrane przed chwilą sytuacje z historii Syrenki. Poproś każdą grupę, aby przygotowała etiudę muzyczno-rytmiczną przy wykorzystaniu samych siebie, własnych ciał jako instrumentów. Niech tematem etiud będą stany emocjonalne i uczucia Małej Syrenki rozpoznane przez uczniów w różnych fragmentach opowieści. Możesz każdej z grup przeczytać fragment lektury, który dotyczy uczuć bohaterki w wybranym etapie.

Niech grupy zaprezentują swoje etiudy całej klasie. Po wysłuchaniu każdej z nich nazwijcie razem emocje, które uczniowie wyczytali z utworu. 

Powieś na tablicy wcześniej już narysowany kontur postaci Małej Syrenki. Po każdej prezentacji określcie, jaką emocję wyrażała dana etiuda i zapiszcie ją na rysunku. 

20 min
3

Rozmowa o bohaterce

Porozmawiajcie teraz wspólnie o poszczególnych emocjach. Dlaczego bohaterka mogła czuć konkretną emocję w danej chwili?

Zapytaj uczniów, czy według nich na konturze zaznaczone zostały wszystkie emocje? Czy żadnej nie brakuje? Jeżeli zauważą brak, uzupełnijcie razem obraz emocji. Porozmawiajcie i zapiszcie na rysunku również marzenia, motywacje, trudności bohaterki.

10 min

Zobacz także

  • H. Ch. Andersen, „Mała Syrenka", Poznań 2010.