Konspekt zajęć

Dwa wiatry

lekcja
Wiek 10-13 lat
03.08.2020 autor: Marta Knopik

tagi

język polski, analiza wiersza, praca z dźwiękiem, poezja, zabawa

czas

45min

W zbudowanym na kontrastach wierszu Juliana Tuwima „Dwa wiatry” tkwi ogromny potencjał zabawy. Warto to wykorzystać! Zajęcia składają się z zadań muzycznych, aktorskich i inscenizacyjnych inspirowanych tekstem.

cele zajęć

  • doskonalenie umiejętności pracy z tekstem kultury;
  • stworzenie uczniom i uczennicom okazji do działań twórczych przy tworzeniu inscenizacji.

Metody pracy

rozmowa kierowana, pokaz, inscenizacja, gry i zabawy teatralne, ćwiczenia muzyczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Tekst wiersza Juliana Tuwima pt. „Dwa wiatry” dla każdego ucznia. Cienka folia malarska, kolorowe bibuły, materiały plastyczne, instrumenty i różne przedmioty, z których można wydobywać dźwięk.

aranżacja przestrzeni

Miejsce do zajęć ruchowych i inscenizacyjnych.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Rozgrzewka ruchowa

Zaproś klasę do rozgrzewki. Poproś, by wszyscy zaczęli swobodnie chodzić po sali. Poproś, aby uczestnicy dostosowali krok do rytmu, który słyszą (rytm możesz nadać poprzez puszczanie rozmaitych fragmentów muzyki, grę na instrumencie lub po prostu klaskanie).

Następnie wyłącz muzykę i poproś, aby uczniowie chodząc po sali, witali się z mijanymi osobami, mówiąc „dzień dobry” w podany przez Ciebie sposób: cicho, głośno, wolno, szybko, energicznie, nieśmiało, wesoło, smutno. Na koniec zaproponuj, by powitali się z kimś zgodnie ze swoim dzisiejszym nastrojem.

5 min
2

Rozgrzewka dźwiękowa

Zapowiedz uczniom, że podczas zajęć poznacie tekst, który przedstawia dwie bardzo nietypowe postaci – opowiada o dwóch… wiatrach. Zanim jednak go przeczytacie, spróbujecie przez chwilę pobawić się dźwiękami.

Poproś, aby uczniowie połączyli się trzyosobowe zespoły. Praca grup będzie polegała na stworzeniu krótkich etiud dźwiękowych, w których każda osoba ma inne zadanie muzyczne:

- jedna osoba wystukuje lub wyklaskuje rytm,

- druga posługuje się wybranym instrumentem (lub używa dowolnego przedmiotu jako instrumentu),

- trzecia posługuje się głosem.

 

Zaproponuj grupom wspólny temat etiud: różne rodzaje pogody. Przydziel grupom konkretne hasła (deszcz, grad, lekka mżawka, wichura, burza itd.) - każdej jedno.

 

Grupy przygotowują się, a następnie kolejno prezentują etiudy. Czy udało Wam się rozpoznać, jaki rodzaj pogody prezentują poszczególne zespoły? Co na to wskazywało? Porozmawiajcie o doborze środków i wyzwaniach, z jakimi wiązała się praca z dźwiękiem.

10 min
3

Czytanie wiersza „Dwa wiatry”

Zapoznajcie się z wierszem „Dwa wiatry”, omówcie jego treść. Scharakteryzujcie postaci obu wiatrów, opowiedzcie o tym, gdzie są i co robią.

5 min
4

Rozgrzewka wyobraźni

Poproś uczniów, aby stanęli w rozsypce i aby każdy wyobraził sobie, że jest drzewem: nogi są wrośnięte korzeniami w ziemię, ręce to gałęzie, a palce to liście. Ponownie odczytaj uczniom utwór Tuwima i poproś ich, by starali się ruchami ciała oddać, co wydarza się z drzewem poruszanym najpierw jeden, potem drugi wiatr.

5 min
5

Inscenizacja

Podziel klasę na zespoły. Powiedz, że ich zadaniem jest przygotowanie własnych etiud inspirowanych tekstem wiersza. Mogą skupić się na spersonifikowanym wietrze, który może stać się główną postacią scenki lub opowiedzieć o miejscu ukazanym w utworze, lub stworzyć fantazję o dalszych przygodach wiatrów – wszystko zależy od ich wyobraźni. Jeśli mają ochotę, mogą dołożyć do tekstu dialogi, monologi, własnych bohaterów, umieścić akcję w dowolnej przestrzeni.

Do dyspozycji grup przygotuj: cienką folię malarską, kolorowe bibuły, instrumenty, materiały plastyczne itd.

10 min
6

Prezentacja scenek

Poproś, aby grupy zaprezentowały przygotowane inscenizacje. Omówcie ich warstwę wizualną i dźwiękową.

Na koniec podzielcie się wrażeniami po zajęciach – jak uczniowie czuli się interpretując wiersz poprzez zabawę ruchem, dźwiękiem?

10 min

Zobacz także

  • Julian Tuwim „Dwa wiatry"