Przysłowia wywiedzione z legendy ("Pani Twardowska")
Aleksandra Drzazga

Przysłowia wywiedzione z legendy ("Pani Twardowska")

Lekcja dotyczy ballady Adama Mickiewicza „Pani Twardowska” osnutej na legendzie o Mistrzu Twardowskim. Zajęcia pozwolą przyjrzeć się bohaterom utworu oraz powiązać jego tematykę z przysłowiami o ludowym rodowodzie.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 10-13 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć

   

  • praca z treścią ballady „Pani Twardowska" A Mickiewicza;
  • poszukiwanie interpretacji przysłów nawiązujących do treści ballady;
  • wspólne poszukiwanie rozumienia ballady poprzez pracę z przysłowiami.
 • Metody pracy rozmowa kierowana, gry i zabawy teatralne

Przygotowanie do zajęć

Zadanie dla ucznia

 Przeczytanie ballady przed zajęciami.

Aranżacja przestrzeni

Ławki rozsunięte pod ściany. Wolny środek z wyklejoną na podłodze osią czasu.

Środki dydaktyczne

Karteczki z wydarzeniami z ballady (Załącznik nr 1), lista przysłów (Załącznik nr 2), taśma malarska, kartki i przybory do pisania.

Przebieg zajęć

1. Przypomnienie treści ballady w działaniu 20 min.

1. Powiedz uczniom, że chciałabyś na początku zajęć przypomnieć treść przeczytanej wcześniej ballady. Powiedz, że zależy Ci na odtworzeniu chronologii wydarzeń. Naklej na podłodze linię z taśmy malarskiej wyglądającą jak oś czasu z zaznaczonym początkiem. Przygotuj też karteczki z zapisanymi wydarzeniami z ballady. Poproś uczniów, aby połączyli się w 9 grup, każdy zespół losuje karteczkę z wydarzeniem z ballady i ma za zadanie wymyślić, w jaki sposób  za pomocą działania lub rzeźby mogą przedstawić to wydarzenie (Załącznik nr 1).

2. Poproś następnie grupy o prezentację: niech zespoły zajmą miejsce na osi czasu zgodnie z chronologią wydarzeń, a następnie kolejno zaprezentują swoje pomysły. Za każdym razem pamiętajcie o podaniu wydarzenia, którego rzeźba lub działanie dotyczy. 

3. Po zakończeniu prezentacji, porozmawiajcie o tym, jak  zostały pokazane w Waszych rzeźbach / działaniach główne postaci utworu – Pan Twardowski, Pani Twardowska i Mefistofeles. Jakie są ich charakterystyczne gesty, sposób poruszania się, może jakieś cechy szczególne. Co odróżnia tych bohaterów od siebie? Czy ich wygląd, sposób poruszania się lub mówienia zdradzają charakter postaci?

Podsumowanie

Porozmawiajcie czego nowego dowiedzieliście o bohaterach ballady? Jakie emocje im towarzyszyły, jakie były motywacje ich działania? Czy cechy, działania bohaterów ballady są zupełnie oderwane od otaczającej was rzeczywistości?

2. Odkrywamy przysłowia 15 min.

1. Poproś uczniów, aby utworzyli siedem grup. Przygotuj listę siemiu przysłów, które funkcjonują w języku i łączą się treścią ballady – przykładowe przysłowia znajdziesz w Załączniku nr 2. Rozlosuj przysłowia między grupy i poproś, aby każda porozmawiała o tym, jak rozumie dane przysłowie.

2. Po chwili na dyskusję poproś, aby uczniowie skorzystali z telefonów komórkowych, by sprawdzić jaka jest powszechnie funkcjonująca interpretacja – niech porównają ją z własnym rozumieniem. Następnie poleć, aby każda grupa zastanowiła się czy i w jaki sposób dane przysłowie nawiązuje do treści ballady – poproś, by każdy zespół podzielił się swoim wyjaśnieniem na forum

Podsumowanie:

Porozmawiajcie o tym, czy słyszeliście kiedykolwiek dane przysłowie i w jakim kontekście? Czy interpretacja tych przysłów pomogła Wam zbliżyć się do rozumienia ballady?  

3. Nowe przysłowia 10 min.

1. Pracujcie nadal w tych samych grupach. Pomyślcie o sytuacjach, które kojarzą się Wam z treścią ballady i jej bohaterami oraz omawianym wcześniej przysłowiami oraz uniwersalnymi prawdami, o których mówią. Wymyślcie ich współczesne odpowiedniki, które pozwalają zrozumieć współczesny świat, jakieś sytuacje lub ludzkie zachowania.

2. Poproś każdą grupę o prezentację swojego przysłowia. Daj chwilę czasu reszcie klasy na zastanowienie się, jak rozumieją dane przysłowie, pozwól twórcom przysłów zaprezentować ich interpretacje.

Po każdej prezentacji porozmawiajcie w jaki sposób wymyślone przysłowie nawiązuje do ballady i co mówi nam o współczesnym świecie. Czy i w jaki sposób przysłowia pozwalają nam rozumieć otaczający świat? Czym są / mogłyby być dla nas, a czym były kiedyś?

Podsumowanie

Spytaj uczniów jak finalnie rozumieją działania / motywacje pana Twardowskiego?

Materiały do pobrania

Zobacz też

O autorach

Aleksandra Drzazga

Nauczycielka w ZSOT w Lublińcu, reżyserka teatru dzieci i młodzieży (dyplom we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych), edukatorka teatralna. Przez 14 lat prowadziła autorskie zajęcia wychowanie do twórczości-teatr jako część projektu Klasy Aktywności Twórczej w publicznej szkole w Bytomiu. Autorka artykułów z zakresu edukacji kulturowej. Prowadzi własny projekt "Teatr. Szkoła", czyli warsztaty z pedagogiki teatru dla klas z bytomskich szkół podstawowych w Bytomskim Centrum Kultury. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli z zakresu pedagogiki teatru, edukacji teatralnej i kulturalnej. Obecnie wspiera nauczycieli w realizacji projektów edukacyjno-kulturalnych w Bytomskim Programie Edukacji Kulturalnej POKŁADY KULTURY.

Aleksandra Drzazga

Podobne konspekty