• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Aleksandra Drzazga, Agata Pietrzyk-Sławińska, Monika Lićwinko, Ewa Sikora

  Podwórkowe zabawy w szkole

  Podczas zajęć uczniowie będą szukać zabawowego potencjału najbliższego otoczenia i prostych przedmiotów. Będą wymyślać samodzielnie zabawy, które zaproponują swoim kolegom i koleżankom z klasy. Miejsce przeprowadzenia lekcji może zostać dowolnie wybrane – warto jednak, by działania odbyły się na świeżym powietrzu. Inspiracją do własnej aktywności uczniów jest tu wiersz Danuty Wawiłow Kałużyści".

  Grupa wiekowa Wiek 6-10 lat
  Rodzaj zajęć język polski, nauczanie zintegrowane, przyroda, godzina wychowawcza
  Miejsce sala lekcyjna, teren wokół szkoły
  Czas 90 minut
  Cel zajęć
  • namysł nad tym, z czego bierze się zabawa;
  • poznanie najbliższego otoczenia w formie zabawy;
  • zachęcenie uczniów do podejmowania współpracy w gronie rówieśników.
  Metody pracy rozmowa , krzyżówki, rebusy, gry, burza mózgów

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Zajęcia odbywają się na zewnątrz szkoły – można wybrać teren przynależny do szkoły lub wybrać się w pobliskie interesujące miejsce. 

  Scenariusz może także zostać zrealizowany w szkole, z wykorzystaniem do zabawy obiektów znajdujących się na jej terenie.

  Środki dydaktyczne

  Tekst wiersza Kałużyści" do odczytania w trakcie zajęć. Kartki A4, mazaki.

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Rozpoznanie terenu – rozgrzewka 5 min.

  Zaproś dzieci do wyjścia na zewnątrz. Rozpocznij rozgrzewkę, w której trochę oswoją się z tą przestrzenią i z ruchem w niej. Możesz zaproponować następujące zadania:

  • chodzimy swobodnie. Po jakimś czasie witamy się mijanymi osobami w sposób niecodzienny, wymyślony, tak jak z reguły tego nie robimy;
  • chodzimy i patrzymy tylko w dół, pod nogi i staramy się zapamiętać jak najwięcej szczegółów;
  • chodzimy i patrzymy w górę, zapamiętując jak najwięcej szczegółów;
  • chodzimy i patrzymy tylko przed siebie, zwracając uwagę na szczegóły;
  • na koniec rozgrzewki dzieciaki proponują swoją rozgrzewkę, swoje ćwiczenie (możesz zawęzić polecenie: co można robić na dworze, co lubicie robić na świeżym powietrzu).

  2. Poszukiwanie potencjału zabawy 5 min.

  Poproś dzieci, by uważnie rozejrzały się po otoczeniu, w którym jesteście, i poszukały w nim inspirujących rzeczy, ciekawych obiektów (patyki, kamienie...), miejsc (niebo, przestrzeń wzdłuż siatki ogrodzeniowej, murek…), roślinności – niech będą to rzeczy, które według nich mają potencjał do wykorzystania w zabawie. Zbierzcie przedmioty w jednym miejscu – te osoby, które nie mogą przenieść wybranych przez siebie elementów, niech narysują je symbolicznie na kartce i również dołączą je do zbioru. 

  3. Co robią szyszkowiści? 15 min.

  Zbierz uczestników i w dowolny sposób podziel na cztery zespoły. Każdemu z nich podaj nazwę innej grupy z wiersza Danuty Wawiłow – kałużyści, błociści, szyszkowiści, kociści.

  Poproś, by uczniowie zastanowili się, czym może zajmować się grupa o takiej nazwie. Niech swoją odpowiedź przygotują w formie krótkiego działania, które zaprezentują pozostałym grupom. Po każdym z pokazów zapytaj pozostałych, jak myślą – jak nazywa się grupa, która się zaprezentowała? Dlaczego? 

  Powiedz dzieciom, że te nazwy pochodzą od grup dzieci, które w wierszu Danuty Wawiłow czasie deszczu bawiły się na podwórku. Odczytaj im ten tekst.

  Po lekturze porozmawiaj z dziećmi chwilę o tekście – poznaj ich wrażenia, zapytaj, co zwróciło ich uwagę, co wydało się dziwne, a co zabawne.

  4. Grupowanie 10 min.

  Poproś, by uczniowie przypatrzyli się zgromadzonemu przez Was zbiorowi przedmiotów i miejsc z potencjałem zabawy. Niech poszukają między nimi podobieństw, pogrupują – możliwe są nawet pozornie bardzo abstrakcyjne połączenia (np. patyki do patyków, kamienie do kamieni, okrągłe obiekty razem, słoneczne miejsca, brudzące przedmioty itd.). Pozwól dzieciakom, by same dokonały segregacji – ważne, by każdy przedmiot trafił do jakiejś szerszej kategorii. Powiedz, że tworząc kategorie, dokonali jednocześnie podziału na grupy. Poproś, by dzieci, których przedmioty znalazły się w jednej puli, połączyły się w zespoły. Powiedz, że pierwszym zadaniem tak powstałych ekip jest stworzenie – wzorem dzieciaków z wiersza – nazw dla swoich grup, które będą nawiązywały do ich zestawu.

  5. Zabawy 45 min.

  Powiedz zespołom, że ich zadaniem jest zbadanie zabawowego potencjału zgromadzonych przez nich przedmiotów/wybranych miejsc i przygotowanie zabawy/gry, do której będą też mogli zaprosić pozostałe dzieci. Daj grupom czas na poszukiwania i ustalenia. 

  Zaproś wszystkie osoby do prezentacji przygotowanych przez nich zabaw - niech grupa, która wymyśliła daną propozycję, objaśni, na czym ona polega i poprowadzi rozgrywkę.

  6. Podsumowanie 10 min.

  Podsumuj dzisiejsze działania. Usiądź z uczniami w kręgu i zapytaj, jak się czuły podczas dziejszych zajęć, co myślą o wspólnym doświadczeniu. Jak poradziły sobie z brakiem pogody dzieci w wierszu, którego wysłuchaliście? Poproś dzieci, by powiedziały, z czego ich zdaniem bierze się zabawa.

  Wariant 1: Zaproś klasę do napisania wiersza o Waszym czasie spędzonym na podwórku – niech każda ekipa napisze strofę dotyczącą ich zabawy.

  Wariant 2: Użyjcie zgromadzonych elementów, by stworzyć wspólny obraz, który upamiętni Waszą wspólną zabawę.

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon
  ikona Danuta Wawiłow, „Kałużyści i inne wiersze", Stare Miasto 2015.

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Aleksandra Drzazga

  Nauczycielka w ZSOT w Lublińcu, reżyserka teatru dzieci i młodzieży (dyplom we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych), edukatorka teatralna. Przez 14 lat prowadziła autorskie zajęcia wychowanie do twórczości-teatr jako część projektu Klasy Aktywności Twórczej w publicznej szkole w Bytomiu. Autorka artykułów z zakresu edukacji kulturowej. Prowadzi własny projekt "Teatr. Szkoła", czyli warsztaty z pedagogiki teatru dla klas z bytomskich szkół podstawowych w Bytomskim Centrum Kultury. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli z zakresu pedagogiki teatru, edukacji teatralnej i kulturalnej. Obecnie wspiera nauczycieli w realizacji projektów edukacyjno-kulturalnych w Bytomskim Programie Edukacji Kulturalnej POKŁADY KULTURY.

  avatar

  Agata Pietrzyk-Sławińska

  avatar

  Monika Lićwinko

  avatar

  Ewa Sikora

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon
  Wiek 6-10 lat
  miniaturka Karolina Pluta

  Ucieczka do dziczy

  Wiek 6-10 lat
  miniaturka Karolina Pluta

  Drzewa w mieście

  Wiek 6-10 lat
  miniaturka Katarzyna Piwońska, Joanna Krukowska-Gulik

  Podróż z Jackiem i Plackiem