Podróże z Kapuścińskim – analiza strategii reporterskich ("Podróże z Herodotem”)
Nikolett Gábri

Podróże z Kapuścińskim – analiza strategii reporterskich ("Podróże z Herodotem”)

Zajęcia pozwalają przyjrzeć się strategiom reporterskim stosowanym przez Ryszarda Kapuścińskiego w „Podrożach z Herodotem" oraz odpowiedzieć na pytanie, jak funkcjonuje postać samego reportera w tym tekście. W drugiej części zajęć uczniowie wykorzystują swoje spostrzeżenia do przygotowania reportażu z klasowej wycieczki.

  • Informacje o konspekcie

    Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
  • Rodzaj zajęć język polski, godzina wychowawcza
  • Miejsce sala lekcyjna
  • Czas 45 minut
  • Cel zajęć
    • przybliżenie uczniom strategii reporterskiej Kapuścińskiego poprzez analizę jego tekstu i tworzenie własnej wypowiedzi pisemnej.
  • Metody pracy rozmowa , ćwiczenia literackie

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń umożliwiająca pracę w grupach (rozmowa, tworzenie tekstu).

Przebieg zajęć

1. Analiza postaci reportera 10 min.

Na początku zapowiedz, że podstawę zajęć stanowić będzie książka autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego pt. „Podróże z Herodotem”.

1. Podziel uczniów na pięć zespołów. Rozlosuj pomiędzy grupy pięć krajów, o których opowiadają reportaże zamieszczone w książce: Indie, Chiny, Egipt, Kongo, Algeria (proponowane fragmenty w załączniku).

Poproś uczestników, by w zespołach porozmawiali o danym fragmencie książki. Najpierw daj kilka minut na to, by grupy zastanowiły się, jakie informacje przekazuje reporter o danym kraju.

2. Poproś, by uczniowie skoncentrowali się na osobie reportera. Czego można się o nim dowiedzieć? Rozdaj kartki A3, na których grupa może zapisać swoje wnioski.

2. Strategie reporterskie 10 min.

1. Poproś uczniów, aby wcześniejszą analizę uzupełnili odpowiedziami na następujące pytania:

- Kim jest reporter: obserwatorem, który relacjonuje wydarzenia czy bohaterem własnej książki?

- Na ile dzieli się w tekście swoimi emocjami? Jak to działa na czytelnika?

- Jakimi sposobami stara się skupić uwagę czytelnika? (np. opisy przyrody, przedstawianie sytuacji ekstremalnych, ludzkich dramatów – uczniowie mogą podać również najbardziej charakterystyczne wyrażenia)

2. Na zakończenie poproś, by każda grupa krótko scharakteryzowała strategię reporterską Kapuścińskiego. Niech ucznoiwie przeczytają charakterystyki. Jeśli jakieś określenia używane przez grupy się powtarzają, zapiszcie je na tablicy.

3. Tworzenie tekstów i prezentacja 25 min.

1. Teraz poproś uczniów, żeby powrócili do swoich grup. Ich zadaniem będzie wykorzystanie omówionych strategii reporterskich do stworzenia własnego tekstu – reportażu z wycieczki klasowej lub rajdu. Zaproponuj grupie, w jaki sposób mogą powstawać teksty:

a) Członkowie grupy wspólnie piszą tekst.

b) Każda osoba w grupie indywidualnie pisze swój fragment, a następnie uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób teksty połączyć.

2. Odczytajcie w sposób performatywny przygotowane reportaże. W przypadku wyboru sposobu b), zachęć uczniów, by przygotowując czytanie, swoje teksty traktowali swobodnie jako partyturę występu (mogą np. jedno zdanie wybrać z czyjegoś tekstu, potem fragment z następnego tekstu, mogą niektóre fragmenty powtórzyć itd.).

3. Na zakończenie zapytaj, jaki obraz wycieczki szkolnej wyłania się z reportażu. Czy udało im się zwrócić uwagę na nowe fakty lub aspekty tego wydarzenia? Czy reportaże naświetlają podobne czy różne aspekty tego wydarzenia?

Zobacz też

R. Kapuściński, „Podróże z Herodotem", Kraków 2004.

Moduł online

Aby przeprowadzić zajęcia zdalnie, skorzystaj z aplikacji Zoom. Etapy pierwszy i drugi zrealizuj z wykorzystaniem pracy w wirtualnych pokojach. Uczniów możesz podzielić na grupy o wybranej liczbie członków za pomocą funkcji Breakout Rooms (w menu na dole ekranu - w panelu, który pojawi się po wybraniu tej funkcji możesz ustalić ilość osób w grupie i czas trwania rozmowy, po jego upłynięciu uczestnicy automatycznie powrócą do wspólnej dyskusji).

Etap trzeci poprowadź jako pracę indywidualną uczniów. Podczas kolejnego spotkania online stwórz pokoje dwuosobowe, w których uczniowie odczytają sobie nawzajem teksty i porównają sposoby opisywania wydarzenia.

O autorach

Nikolett Gábri

Ukończyła wydział aktorski na Uniwersytecie Kaposvár na Węgrzech w roku 2016. W latach 2015-2017 grała w różnych produkcjach teatralnych oraz w spektaklach teatru w edukacji grupy teatralnej Nyitott Kör. Ukończyła również 120godzinny kurs dramy stosowanej. Od 2017 roku żyje w Polsce, gdzie ukończyła studia podyplomowe pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku pracuje w zespole Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie prowadzi warsztaty dramowe i teatralne oraz gra w spektaklach edukacyjnych i Teatru Forum. Od 2019 roku współprowadzi grupę Teatru Bezdomnych.

Nikolett Gábri

Podobne konspekty