Konspekt zajęć

Reporterskie oko – rola fotografii w pracy reportażysty. Z inspiracji twórczością R. Kapuścińskiego

lekcja
Wiek 16-19 lat
06.05.2020 autor: Katarzyna Kanowska

tagi

praca z fotografią, praca z cytatami, reportaż

czas

45min

Podczas zajęć uczniowie rozmawiają na temat roli fotografii w pracy Ryszarda Kapuścińskiego. Podstawą do tego są cytaty pochodzące m.in. z „Podróży z Herodotem". Zanim jednak uczniowie przyjrzą się opiniom autora, sami będą mieli okazje wykonać zdjęcia inspirowane hasłami zaczerpniętymi z tego reportażu.

cele zajęć

  • przyjrzenie się znaczeniu fotografii w pracy reporterskiej Ryszarda Kapuścińskiego.

Metody pracy

zdjęcia, rozmowa , burza mózgów

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Wydrukowane wypowiedzi Ryszarda Kapuścińskiego [załącznik]. Wykonane przez uczniów fotografie (zebrane w formie prezentacji multidemiadlej lub galerii wydruków).

aranżacja przestrzeni

Tradycyjny układ sali.

zadanie dla ucznia

Poinformuj klasę, że podczas zajęć zajmiecie się określeniem roli fotografii w pracy reportera. Inspiracją do pracy będą słowa Ryszarda Kapuścińskiego zarówno z jego książek, jak i wywiadów z nim.

Poproś uczniów, aby przez kilka następnych dni obserwowali rzeczywistość dookoła siebie i wykonywali zdjęcia, które ich zdaniem pasują do podanych poniżej kategorii. Powiedz uczniom, że wszystkie kategorie to cytaty z książek „Podróże z Herodotem”, „Heban” i „Ten Inny”.

UWAGA! Zastanów się, w jaki sposób przydzielić uczniom kategorie: możesz je rozlosować pomiędzy uczniów lub poprosić, żeby każdy wykonywał zdjęcia w kilku dowolnie wybranych kategoriach. Ważne jest zadbanie o to, by w każdej kategorii znalazły się zdjęcia różnych autorów.

Poproś uczniów, aby dzień przed zajęciami wysłali swoje opisane fotografie na wskazany adres mailowy. Przygotuj z tych fotografii prezentację multimedialną lub, jeśli jest taka możliwość, wydrukuj je.

KATEGORIE: Buty, Ten Inny, Pierwszy raz, Największy skarb, Dzień i noc, Zieleń, Człowiek drogi, Obsesja pamięci, Mur to jednocześnie tarcza i pułapka, Może mnie uratować tylko język, Lęk, Gromada, Ta woda mnie interesuje, Wysiłek, Z drugiej strony, Prawo bezpowrotnego przemijania, Pytań jest więcej.

dodatkowy opis

 

Aby przeprowadzić zajęcia online, skorzystaj z aplikacji Zoom. Przygotowaną przez Ciebie prezentację możesz wyświetlić przy użyciu funkcji Share Screen (znajdziesz ją w menu na dole ekranu). Uczniów możesz podzielić na grupy o wybranej liczbie członków za pomocą funkcji Breakout Rooms (również w menu na dole ekranu - w panelu, który pojawi się po wybraniu tej funkcji możesz ustalić ilość osób w grupie i czas trwania rozmowy - po jego upłynięciu uczestnicy automatycznie powrócą do wspólnej dyskusji).

przebieg zajęć

1

Galeria

1. Obejrzyjcie razem zdjęcia wykonane przez uczniów podzielone na poszczególne kategorie [patrz: Przygotowanie do zajęć - Zadanie dla ucznia]. Swobodnie porozmawiajcie o swoich wrażeniach.

2. Podziel klasę na małe grupy. Poproś, aby w nich uczniowie porozmawiali o wykonanych przez członków zespołu fotografiach. Niech przedyskutują sposób zrozumienia i ujęcia tematu przez każdego autora.

Możesz zaproponować uczniom następujące pytania wspierające wymianę:

  • Co było dla ciebie kryterium wyboru sytuacji na fotografii?
  • W jaki sposób decydowałeś/aś o przyporządkowaniu sytuacji do kategorii?
  • Co było potrzebne do tego, aby wykonać to zdjęcie?
  • Czy robiłeś/aś jakąś selekcję zdjęć?
  • Jaką rolę spełniły dla ciebie tytuły kategorii?

Daj na te rozmowy 10-15 minut.

3. Poleć, aby zespoły zastanowiły się, w jaki sposób została przez Was potraktowana fotografia w tym zadaniu. Czy jakieś strategie były wspólne dla różnych osób? Swoje wnioski zapiszcie na dużych arkuszach papieru i porównajcie zapisy grup.

30 min
2

Rozmowy

Przeczytajcie opinie Ryszarda Kapuścińskiego na temat fotografii [załącznik] i przedyskutujcie je, porównajcie z własnymi wnioskami. Na tym etapie możecie pracować w dalszym ciągu w zespołach. Na koniec poproś każdą grupę o zaprezentowanie wniosków i przeprowadź podsumowującą rozmowę na forum klasy.

15 min

Materiały dodatkowe

Galeria zdjęć ze spektakli i filmów

Zobacz także

  • R. Kapuściński, „Podróże z Herodotem”, Kraków 2004.