• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Anna Zalewska-Uberman

  Po co Arturowi potrzebny jest konflikt? Sławomir Mrożek, "Tango"

  Podczas zajęć uczniowie przyjrzą się bohaterom „Tanga", tworząc rodzinną fotografię w formie stopklatki. Tak przeprowadzona analiza postaci pomoże im zastanowić się nad tym, czym jest bunt i dlaczego jest on potrzebny Arturowi.

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
  Rodzaj zajęć język polski
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 45 minut
  Cel zajęć
  • analiza postaci dramatu „Tango”;
  • namysł nad znaczeniem buntu w życiu młodego człowieka.
  Metody pracy praca z tekstem, pokaz, improwizacje słowne, improwizacje ruchowe

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Ławki rozsunięte pod ściany - przestrzeń do pracy z ciałem w grupach (tworzenie stopklatek).

  Środki dydaktyczne

  Tekst dramatu „Tango" Sławomira Mrożka.

  Przygotuj karteczki z imionami wszystkich bohaterów „Tanga”: Artur, Eleonora, Stomil, Eugenia, Eugeniusz, Edek i Ala. Liczba karteczek powinna odpowiadać liczbie uczestników zajęć (imiona będą się więc powtarzać kilkukrotnie). Uczniowie, którzy wylosowali różnych bohaterów. będą się łączyć w grupy złożone ze wszystkich członków rodziny Artura.

  Komentarz: Podział na grupy będzie wymagał zaplanowania z Twojej strony. W klasach o liczbie uczniów, która nie jest wielokrotnością liczby 7, możesz stworzyć grupy siedmio i pięcioosobowe (pomijając Edka i Alę – bohaterów, którzy nie są formalnie członkami rodziny). W ten sposób wszyscy uczniowie będą zaangażowani w pracę.

  Dodatkowy opis

  diamond icon
  diamond icon

  Konspekt lekcji można wykorzystać jako warsztat po obejrzeniu z klasą spektaklu „Tango" w reżyserii Krzysztofa Babickiego w Teatrze Miejskim w Gdyni.

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. W rodzinie Artura 20 min.

  1. Kalejdoskop postaci dramatu

  Przygotuj karteczki z imionami bohaterów „Tanga”. Poproś uczniów o wylosowanie jednej kartki z imieniem bohatera. Następnie poleć, by uczniowie odszukali pozostałych członków rodziny – w ten sposób powstaną grupy.

  Jeśli nie wszystkie zespoły będą się składać z siedmiu osób, uprzedź klasę, że w niektórych rodzinach może brakować Edka i Ali.

  Niech każda grupa utworzy koło – tak, by jej członkowie mogli się wzajemnie widzieć. Wyjaśnij, że zadaniem każdej osoby w grupie jest wcielić się w otrzymaną postać i dokonać krótkiej autoprezentacji. Niech zawiera ona następujące informacje:

  - jak masz na imię?

  - w jakim jesteś wieku / etapie życia?

  - kim jesteś w tej rodzinie?

  - co myślisz o tradycji?

  Niech uczniowie zastanowią się, jakiej odpowiedzi udzieliłaby ich postać. Zachęć, by w swojej wypowiedzi uwzględnili sposób mówienia, ton głosu, mimikę i gesty. Daj chwilę na przygotowanie, a następnie poproś, by członkowie rodzin zaprezentowali się sobie wzajemnie.

  2. Konstelacje rodzinne w „Tangu”

  Uczniowie pozostają w tych samych grupach. Poleć, żeby – wykorzystując wiedzę o bohaterach z poprzedniego ćwiczenia – przygotowali obraz w formie stopklatki pod tytułem „Rodzina Artura”. Niech oddaje on charaktery postaci i ich wzajemne relacje.

  Wariant: Możecie przygotować żywe obrazy. Poproś, aby każdy wyszukał w tekście dramatu krótki cytat (wypowiedź bohatera), który najlepiej charakteryzuje jego postać. Niech członkowie grup ustalą kolejność, w której użyją cytatów podczas prezentacji swojej stopklatki. Po wypowiedzeniu kwestii zastygają w bezruchu.

  Zaproś zespoły do prezentacji stopklatek. Zapytaj, jaki obraz rodziny wyłania się z każdej z nich.

  2. Relacje rodzinne – wizja Artura 10 min.

  1. Wyjaśnij grupom, że na tym etapie skupicie się na postaci Artura i tym, jak jego zdaniem powinna wyglądać i zachowywać się rodzina. Poleć, aby osoby, które wcieliły się w rolę Artura, przemodelowały rodzinną fotografię stworzoną w poprzednim etapie przez każdą z grup zgodnie z tym, jak chciałby widzieć rodzinę Artur. Doprecyzuj, że mogą sięgać po różne rozwiązania, np.: zmianę pozycji ciała danego bohatera, przestawienie go, usunięcie któregoś bohatera z obrazu etc.

  Zaprezentujcie powstałe stopklatki.

  2. Po tym zadaniu skonfrontujcie te dwie wizje rodziny ze stopklatek. Zapytaj: jakiej zmiany potrzebuje Artur? Czego dotyczy w dramacie konflikt pomiędzy nim, a przedstawicielami starszego pokolenia?

  3. Monologi bohaterów 10 min.

  Niech każdy osoba wróci do swojego bohatera i zastanowi się, jak w dramacie jest ukazany stosunek tej postaci do buntu. Czy jest coś przeciwko czemu się buntuje? Dlaczego tak / nie? Niech każda osoba napisze krótki monolog w imieniu swojej postaci na temat buntu.

  Poproś po jednej osobie związanej z każdym bohaterem, by zaprezentowała swój monolog na forum.

  4. Wokół konfliktu 5 min.

  Na zakończenie zajęć zaproponuj, aby młodzież, najpierw w grupach, a potem na forum porozmawiała o tym, po co Arturowi jest konflikt. Zwróćcie uwagę na jego pozytywne i negatywne aspekty dla tej postaci.

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon
  ikona Mrożek Sławomir, „Tango", wyd. Noir sur Blanc, Warszawa, 2015.

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Anna Zalewska-Uberman

  Pedagożka teatru, autorka scenariuszy zajęć dla nauczycieli, teatrolożka i tutorka. Ukończyła Filologię Polską (specjalność: teatrologiczna i edytorska) na Uniwersytecie Gdańskim (2003) i specjalistyczne szkolenie dla pedagogów teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (TISZ ANEX 2008-2009). Pracuje w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, gdzie od dwunastu lat łączy bycie specjalistką do spraw edukacji teatralnej i członkinią Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu o Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną. Współpracuje z Instytutem Teatralnym w Warszawie jako pedagożka teatru i tutorka oraz z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon
  Wiek 13-16 lat
  miniaturka Maria Schejbal

  Jak z Mrożka

  Wiek 13-16 lat
  miniaturka Kamila Paradowska

  Kevin sam w domu, czyli Rodzina

  Wiek 13-16 lat
  miniaturka Marta Knopik

  Wspólny czas