Konspekt zajęć

Najnormalniejsza rodzina na świecie

lekcja
Wiek 10-13 lat
15.06.2020 autor: Justyna Czarnota

tagi

godzina wychowawcza, zajęcia teatralne, tworzenie etiudy, rodzina, norma, inność

czas

45min

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z fragmentem książki „Lekkie życie Barnaby'ego Brocketa" oraz podejmują próbę scenicznego przedstawienia dalszych losów tytułowego bohatera. Przy tej okazji uczestnicy przyglądają się kategorii „normalności". 

cele zajęć

  • refleksja nad pojęciem „normalny" i „nienormalny";
  • twórcza praca nad przygotowaniem etiudy teatralnej przy użyciu ograniczonych środków plastycznych.

Metody pracy

rozmowa , praca z tekstem, pokaz, gry i zabawy teatralne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Kilkanaście sztuk balonów, sznurek, egzemplarz pierwszego rozdziału książki „Lekkie życie Barnaby'ego Brocketa" [dostępny w załączniku]. 

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy w kole i grupach.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Normalny – nienormalny

Poproś uczniów, aby w parach wymienili się odpowiedziami na następujące pytania: co oznacza dla Ciebie słowo „normalny”? Z czym Ci się kojarzy? A „nienormalny”? Poleć, aby po tej rozmowie każdy duet wspólnie zapisał na jednej kartce oba pojęcia – normalny i nienormalny – znajdując takie rozwiązanie graficzne, które odda przemyślenia i stosunek rozmówców do obu pojęć.

5 min
2

Najnormalniejsza rodzina?

Stańcie w kole. Powiedz, że tematem dzisiejszego spotkania będzie poznanie historii chłopca, Barnaby’ego Brocketa, który przyszedł na świat w najnormalniejszej rodzinie na świecie. Zapytaj uczniów, co sądzą o sformułowaniu „najnormalniejsza rodzina”? Poproś, aby każdy pomyślał o geście, który oddaje jego stosunek do tego wyrażenia. Następnie niech każdy spróbuje wypowiedzieć te słowa w taki sposób, by pokazać swoje emocje za pomocą odpowiedniego tembru głosu, akcentu, gestu wykonanego ciałem itp.

Zachęć uczniów do tego, aby prezentacja odbyła się w sposób płynny – bez przerywania sobie i komentowania kolejnych pomysłów. W ten sposób stworzycie wspólnie wielogłosową interpretację jednego wyrażenia.

5 min
3

Refren

Podziel grupę na cztery zespoły. Zadaniem każdego jest przygotowanie dźwiękowego opracowania refrenu piosenki. Tekst brzmi następująco: „Najnormalniejsza rodzina na świecie, to jest opowieść o Barnabym Brockecie”. Po chwili niech wszystkie drużyny zaprezentują swoje wersje. Zapytaj, który wariant najbardziej przypadł grupie do gustu. Wybierzcie jeden i nauczcie się go – spróbujcie go kilkukrotnie zaśpiewać wszyscy. Zapowiedz, że w dalszej części warsztatów to będzie refren Waszego minipokazu.

5 min
4

Głośne czytanie

Usiądźcie w kole. Rozdaj każdemu tekst lub, poproś, by każdy czytał po kolei jeden akapit z Twojego egzemplarza. Przeczytajcie tekst z załącznika nr 1.

5 min
5

Życie Barnaby’ego

Podziel klasę na pięcioosobowe zespoły. Poproś, by uczniowie porozmawiali o tym, w jakiej sytuacji znalazł się Barnaby, przychodząc na świat w rodzinie, która najbardziej ceni normalność?

Następnie powiedz, że zadaniem każdej grupy będzie przygotowanie sceny prezentującej jedną sytuację z życia Barnaby’ego, kiedy był w określonym – innym dla każdego zespołu – wieku. Grupy losują wiek – przygotuj wcześniej karteczki z cyframi. Możesz skupić się tylko na młodości Barnaby’ego (wtedy sceny powinny dotyczyć sytuacji, gdy miał np. 3, 6, 9, 12, 15 lat) lub na całym jego życiu (wtedy na karteczkach powinny się znaleźć cyfry pozwalające zobaczyć różne etapy – np. 6, 18, 25, 40, 75). Daj każdej grupie ten sam zestaw materiałów: białą mocną nić oraz kilka białych balonów i nożyczki – tylko takie rekwizyty mogą wykorzystać w swoich etiudach.

Wykorzystanie jednakowych rekwizytów przez każdą z grup pozwala na zbudowanie spójnego estetycznie minispektaklu. Jeśli pracujecie po lekcjach w szkole, zachęć uczniów, by nie pracowali jedynie w sali, ale poszukali w szkole miejsca, które będzie najlepiej odpowiadało ich pomysłowi na scenę.

10 min
6

Prezentacja oraz omówienie

Gdy wszystkie grupy będą gotowe, powiedz, że będziecie prezentować sceny chronologicznie, a omówicie je po obejrzeniu wszystkich etiud. Sceny powinna oddzielać od siebie piosenka, którą przygotowaliście wspólnie na początku zajęć – niech zaśpiewają ją widzowie pomiędzy zakończeniem jednej etiudy i początkiem następnej. Ustalcie kolejność, żeby płynnie przechodzić pomiędzy sytuacjami z życia Barnaby’ego Brocketa.

Po zaprezentowaniu wszystkich scen porozmawiajcie o tym, jak wyglądało życie Barnaby’ego widziane Waszymi oczami? Jak teraz interpretują hasło „najnormalniejsza rodzina na świecie”?

15 min

Materiały dodatkowe

Galeria zdjęć ze spektakli i filmów

Zobacz także

  • Oliver Jeffers, „Lekkie życie Barnaby'ego Brocketa", Warszawa 2013.