• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Sandra Lewandowska

  Pies najlepszym przyjacielem człowieka. Na podstawie "O psie, który jeździł koleją"

  Zajęcia poświęcone omówieniu opowiadania Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją" skupiają się na motywie przyjaźni człowieka z psem. Uczestnicy przyglądają się pięknym i trudnym momentom tej relacji oraz tworzą prace plastyczne, które złożą się na galerię wspomnień.

  Grupa wiekowa Wiek 6-10 lat
  Rodzaj zajęć język polski, nauczanie zintegrowane
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 45 minut
  Cel zajęć
  • podkreślenie wartości zwierząt w życiu człowieka;
  • praca z lekturą, wyszukiwanie fragmentów;
  • rozmowa o przyjaźni i utracie.
  Metody pracy rozmowa kierowana, praca z tekstem, ćwiczenia plastyczne

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Przestrzeń do pracy w grupach przy stolikach.

  Środki dydaktyczne

  Duże arkusze papieru, kartki A4, flamastry/pisaki.

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Więzi 10 min.

  Zaproś uczniów do rozmowy, w której podejmiecie temat „pies najlepszym przyjacielem człowieka”. Zachęć, by podzielili się tym, jak rozumieją to hasło i opowiedzieli o własnych doświadczeniach z psimi przyjaciółmi. Po chwili odwołaj się do lektury – zapytaj uczniów, które z myśli na temat przyjaźni człowieka ze zwierzęciem pasują do przyjaźni pomiędzy zawiadowcą a Lampo.

   

  2. Emocje 20 min.

  1. Podziel klasę na zespoły cztero-pięcioosobowe. Poproś, aby grupy skupiły się na początku historii i zastanowiły się, jak narodziła się przyjaźń pomiędzy psem a człowiekiem w przeczytanej lekturze.

  2. Zaproś grupy do zastanowienia się nad tym, w czym przejawiała się przyjaźń łącząca zawiadowcę z psem. Niech każdy zespół wskaże trzy wydarzenia / fakty, które świadczą o przyjacielskim charakterze tej relacji. Poproś, by zapisali te przykłady. Porozmawiaj z całą klasą na temat emocji i uczuć, które towarzyszyły bohaterom w sytuacjach, o których rozmawiali w grupach. Jak się czuli? Co dawała im ta przyjaźń?

  3. Dzieci zostają w tych samych zespołach. Zaproponuj każdej grupie jeden z trudnych momentów w książce, z którymi musieli mierzyć się bohaterowie (np. niezależność Lampo, który zawsze po kolacji wraca na stację; zaginięcie Lampo; uwagi naczelnika stacji na temat przetrzymywania psa na stacji; decyzja o odesłaniu Lampo na Sycylię). Możecie też sami wskazać te momenty podczas zajęć. Poproś, by w grupach dzieci przyjrzały się tym sytuacjom i zastanowiły, co bohaterowie odczuwali i z czego wynikały te emocje.

  3. Pożegnanie 15 min.

  Lampo ginie przez nadjeżdżający pociąg. Dla bohaterów to ogromna strata, szczególnie dla zawiadowcy, którego łączyła niesamowita więź z psem. Zaproś wszystkich do wspólnej rozmowy o finałowej scenie. Przyjrzyjcie się doświadczeniu utraty zwierzęcego przyjaciela. Czym ono było dla poszczególnych bohaterów? Poleć uczestnikom, aby każdy z nich wybrał jednego bohatera lektury i zastanowił się, jakie najpiękniejsze wspomnienie łączy tę postać z kundelkiem Lampo. Niech każdy stworzy na ten temat rysunek. Po wykonaniu prac zawieś wszystkie prace w sali, tworząc w ten sposób galerię wspomnień. Na koniec zaproś wszystkich do spaceru po tej galerii.

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon
  ikona Roman Pisarski, „O psie, który jeździł koleją", Kraków 2016.

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Sandra Lewandowska

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon
  Wiek 6-10 lat
  miniaturka konsultacja: Justyna Kieruzalska, Justyna Sobczyk

  Opowieści z czterech stron świata: Niemcy

  Wiek 6-10 lat
  miniaturka Magdalena Szpak, Justyna Czarnota

  "Dziś szczeniak mały, jutro – wierny druh". Lekcja do spektaklu