Pies najlepszym przyjacielem człowieka. Na podstawie "O psie, który jeździł koleją"
Sandra Lewandowska

Pies najlepszym przyjacielem człowieka. Na podstawie "O psie, który jeździł koleją"

Zajęcia poświęcone omówieniu opowiadania Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją" skupiają się na motywie przyjaźni człowieka z psem. Uczestnicy przyglądają się pięknym i trudnym momentom tej relacji oraz tworzą prace plastyczne, które złożą się na galerię wspomnień.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 6-10 lat
 • Rodzaj zajęć język polski, nauczanie zintegrowane
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • podkreślenie wartości zwierząt w życiu człowieka;
  • praca z lekturą, wyszukiwanie fragmentów;
  • rozmowa o przyjaźni i utracie.
 • Metody pracy rozmowa kierowana, praca z tekstem, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy w grupach przy stolikach.

Środki dydaktyczne

Duże arkusze papieru, kartki A4, flamastry/pisaki.

Przebieg zajęć

1. Więzi 10 min.

Zaproś uczniów do rozmowy, w której podejmiecie temat „pies najlepszym przyjacielem człowieka”. Zachęć, by podzielili się tym, jak rozumieją to hasło i opowiedzieli o własnych doświadczeniach z psimi przyjaciółmi. Po chwili odwołaj się do lektury – zapytaj uczniów, które z myśli na temat przyjaźni człowieka ze zwierzęciem pasują do przyjaźni pomiędzy zawiadowcą a Lampo.

 

2. Emocje 20 min.

1. Podziel klasę na zespoły cztero-pięcioosobowe. Poproś, aby grupy skupiły się na początku historii i zastanowiły się, jak narodziła się przyjaźń pomiędzy psem a człowiekiem w przeczytanej lekturze.

2. Zaproś grupy do zastanowienia się nad tym, w czym przejawiała się przyjaźń łącząca zawiadowcę z psem. Niech każdy zespół wskaże trzy wydarzenia / fakty, które świadczą o przyjacielskim charakterze tej relacji. Poproś, by zapisali te przykłady. Porozmawiaj z całą klasą na temat emocji i uczuć, które towarzyszyły bohaterom w sytuacjach, o których rozmawiali w grupach. Jak się czuli? Co dawała im ta przyjaźń?

3. Dzieci zostają w tych samych zespołach. Zaproponuj każdej grupie jeden z trudnych momentów w książce, z którymi musieli mierzyć się bohaterowie (np. niezależność Lampo, który zawsze po kolacji wraca na stację; zaginięcie Lampo; uwagi naczelnika stacji na temat przetrzymywania psa na stacji; decyzja o odesłaniu Lampo na Sycylię). Możecie też sami wskazać te momenty podczas zajęć. Poproś, by w grupach dzieci przyjrzały się tym sytuacjom i zastanowiły, co bohaterowie odczuwali i z czego wynikały te emocje.

3. Pożegnanie 15 min.

Lampo ginie przez nadjeżdżający pociąg. Dla bohaterów to ogromna strata, szczególnie dla zawiadowcy, którego łączyła niesamowita więź z psem. Zaproś wszystkich do wspólnej rozmowy o finałowej scenie. Przyjrzyjcie się doświadczeniu utraty zwierzęcego przyjaciela. Czym ono było dla poszczególnych bohaterów? Poleć uczestnikom, aby każdy z nich wybrał jednego bohatera lektury i zastanowił się, jakie najpiękniejsze wspomnienie łączy tę postać z kundelkiem Lampo. Niech każdy stworzy na ten temat rysunek. Po wykonaniu prac zawieś wszystkie prace w sali, tworząc w ten sposób galerię wspomnień. Na koniec zaproś wszystkich do spaceru po tej galerii.

Zobacz też

Roman Pisarski, „O psie, który jeździł koleją", Kraków 2016.

O autorach

Sandra Lewandowska

Sandra Lewandowska

Podobne konspekty

 • Wiek 6-10 lat

  miniaturka konspektu Dzieci, psiaki i kociaki: warsztaty inspirowane książką "Najmilsi"

  Anna Zalewska-Uberman

  Dzieci, psiaki i kociaki: warsztaty inspirowane książką "Najmilsi"

 • Wiek 4-6 lat

  miniaturka konspektu Prrr! Iha! Wiśta-wio! – czyli poznajemy życie koni

  Justyna Czarnota

  Prrr! Iha! Wiśta-wio! – czyli poznajemy życie koni

 • Wiek 6-10 lat

  miniaturka konspektu Opowieści z czterech stron świata: Niemcy

  konsultacja: Justyna Kieruzalska, Justyna Sobczyk

  Opowieści z czterech stron świata: Niemcy

 • Wiek 6-10 lat

  miniaturka konspektu "Dziś szczeniak mały, jutro – wierny druh". Lekcja do spektaklu

  Magdalena Szpak, Justyna Czarnota

  "Dziś szczeniak mały, jutro – wierny druh". Lekcja do spektaklu