Konspekt zajęć

„Dziś szczeniak mały, jutro – wierny druh"

pozalekcyjne
Wiek 6-10 lat
23.02.2021 autor: Justyna Czarnota, Magdalena Szpak

tagi

praca z ciałem, tworzenie pracy plastycznej, zwierzęta, analiza spektaklu, przyjaźń, tworzenie piosenki, iTeatr, wychowanie

czas

45min

Na zajęciach dzieci przywołują sceny zapamiętane ze spektaklu „Daszeńka" pokazujące, jak wyglądało wychowanie psa przez jego trzech opiekunów. Zastanawiają się nad obowiązkami, które się z tym wiązały. W drugiej części zajęć uczestnicy poznają psy specjalistyczne i rozmawiają o ich codziennym funkcjonowaniu. Warsztat do spektaklu „Daszeńka" z Teatru Powszechnego w Radomiu (reżyseria: Marek Zákostelecký).

cele zajęć

 

  • przyjrzenie się relacji człowiek-pies ukazanej w spektaklu „Daszeńka”;
  • zapoznanie uczniów z różnymi typami psów specjalistycznych.

 

 

Metody pracy

rozmowa kierowana, rozmowa , gry i zabawy teatralne, ćwiczenia plastyczne, ćwiczenia literackie

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Wydrukowane materiały z załącznika.

aranżacja przestrzeni

Tradycyjny układ sali.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Daszeńka i trzej właściciele - kadry ze spektaklu

1. W spektaklu została pokazana historia trzech przyjaciół, którzy mieszkają razem. Zapytaj dzieci, jaka była ulubiona rozrywka mężczyzn przed pojawianiem się w ich domu czworonoga (grali w kręgle). Porozmawiajcie o tym, jak zmieniło się ich życie, kiedy pojawił się pies. 

2. Przypomnij, że jeden z bohaterów, Karol, jest fotografem i robi zdjęcia. Poproś, by każde dziecko zastanowiło się, jaki moment wychowywania psa najmocniej zapadł mu w pamięć, a następnie niech narysuje tę chwilę zamkniętą niczym w kadrze. Kiedy dzieci skończą, poproś, żeby pokazały swoje rysunki. Oglądając je, przypomnijcie sobie, jakie obowiązki wiązały się z opieką nad Daszeńką. Zastanówcie się również, jaki sposób spędzania czasu z psem, sprawiał przyjaciołom szczególną radość.

 

Wariant:

To samo zadanie możecie wykonać w przestrzeni - wówczas warto podzielić dzieci na grupy czteroosobowe i poprosić, by najpierw porozmawiały o zapamiętanych scenach, a następnie ustawiły się w obraz odzwierciedlający wybraną przez nie sytuację.

15 min
2

Dlaczego ludzie mają psy?

 Dlaczego jeszcze ludzie decydują się, żeby mieć psa? Poproś uczniów, by porozmawiali o tym w parach. Każda para niech poda odpowiedź na forum.

10 min
3

Psy do zadań specjalnych

1. Powiedz dzieciom, że psy mogą towarzyszyć człowiekowi w różnych zadaniach, nie tylko w domu. Zapytaj dzieci, czy wiedzą, w czym pies może pomagać ludziom. Pozbieraj pomysły.

2. Pokaż dzieciom przygotowane zdjęcia czworonogów w różnych sytuacjach (pies pasterski, pies myśliwski, etc. - zestaw zdjęć znajdziesz w załączniku). Wyświetlaj je na rzutniku i za każdym razem zadawaj następujące pytania:

Co robi pies na zdjęciu? 

W jakiej sytuacji go widzicie? 

Co musi umieć, by dobrze wykonywać swoje zadanie? 

Jeśli macie czas na kontynuację i temat psów specjalistycznych zaangażował dzieci, zaproponuj dalsze zadania. Zastanówcie się, jak wygląda dzień takiego psa (każdego lub kilku z nich)?  

pies pasterski

przewodnik osoby niewidomej

pies policyjny

pies ratownik wodny

pies ratownik górski

psy asystujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi (przewodnik osoby niewidome)

pies szukający trufli

pies do zaprzęgów 

Wariant:

Możesz wykonać zadanie w grupach. Potrzebne Ci będą wydrukowane (lub wycięte z prasy) zdjęcia. Podziel uczniów na tyle grup, ile masz fotografii. Niech każdy zespół dostanie jedno zdjęcie, przyjrzy się mu uważnie i udzieli odpowiedzi na pytania z głównego polecenia. Jeśli pracujesz z nieco starszymi dziećmi, możesz zaproponować, by każdy zespół pomyślał, jak zaprezentować swojego psa na forum za pomocą… piosenki (w spektaklu pojawia się ich wiele). Na koniec lekcji zaproś wszystkie ekipy do wykonania swoich utworów.

20 min

Materiały dodatkowe

Galeria zdjęć ze spektakli i filmów