O współpracy w relacji wychowawca-uczniowie. Godzina wychowawcza
Anna Zalewska-Uberman

O współpracy w relacji wychowawca-uczniowie. Godzina wychowawcza

Scenariusz jest skierowany do uczniów szkoły średniej – powstał z myślą o zrealizowaniu podczas lekcji wychowawczej. Tematem spotkania jest to, jak uczniowie postrzegają rolę wychowawcy / wychowawczyni klasy. Rozmowy mogą być podstawą do budowania zasad współpracy w relacji wychowawca-grupa.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć godzina wychowawcza
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
 • Metody pracy rozmowa , ćwiczenia dramowe, burza mózgów

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy w kole.

Środki dydaktyczne

Kartki do zapisania wniosków z pracy w grupach.

Przebieg zajęć

1. Relacja z wychowawcą 15 min.

1. Powiedz uczniom, że na dzisiejszych zajęciach przyjrzycie się wzajemnej relacji pomiędzy wychowawcą klasy a uczniami i spróbujecie wypracować wspólnie zasady współpracy.

2. Poleć, aby uczniowie utworzyli dwa koła – zewnętrzne i wewnętrzne. Podczas tego zadania odbędą serię rozmów w parach na tematy podane przez Ciebie. Po każdym pytaniu zewnętrzny krąg przesuwa się o jedną osobę w lewo. Wszystkie rozmowy będą dotyczyć relacji między wychowawcą a klasą. Uczniowie mają 3 minuty na wymianę w parze.

 

Przykładowe pytania (do wyboru):

 1. Co było dla Ciebie wspierające w dotychczasowych doświadczeniach z wychowawcami?
 2. Co sprawiało Ci trudność w dotychczasowych relacjach z wychowawcami?
 3. Jak wychowawca może Ci pomóc poczuć się bezpiecznie?
 4. Co dałoby Ci poczucie, że możesz powiedzieć wychowawcy / wychowawczyni o tym, że potrzebujesz pomocy?
 5. Co jest dla Ciebie najważniejsze w relacji z wychowawcą?
 6. Jakie zachowania wychowawcy / wychowawczyni uważasz za wspierające, przyjacielskie, otwierające?
 7. Jakie zachowania wychowawcy / wychowawczyni mogą Cię wesprzeć w rozwoju?
 8. Jakiego zachowania oczekujesz od wychowawcy / wychowawczyni w momencie konfliktu w klasie?

2. O potrzebach uczniów i wychowawcy / wychowawczyni 15 min.

Podziel klasę na kilka grup. Zapowiedz, że to zadanie będzie miało trzy etapy. Polecenie do każdego etapu podaj po zakończeniu wcześniejszego.

Etap I: Poproś, aby uczniowie podzieli się wnioskami z poprzedniego ćwiczenia i na tej podstawie przedyskutowali, czego potrzebują od wychowawcy / wychowawczyni. Jak widzą jego / jej rolę wobec klasy?

Etap II: W tym etapie każdy będzie miał okazję podzielić się tym, jakie postawy uczniów mogą wspierać wychowawcę / wychowawczynię klasy. Poproś, aby każda osoba w grupie przyjęła perspektywę wychowawcy i dokończyła zdanie: „Wspiera mnie, gdy uczniowie….”. Kiedy każdy zabierze głos, niech grupy przedyskutują o tym, co pojawiło się w tych wypowiedziach.

Etap III: Poleć zespołom, aby każdy z nich opracował trzy zasady, które chciałby, żeby obowiązywały Was w relacji uczniowie-wychowawca / wychowawczyni klasy.

3. Podsumowanie 15 min.

Każda grupa odczytuje wypracowane propozycje zasad. Przedyskutujcie je na forum i wspólnie wybierzcie te, które chcecie rzeczywiście wprowadzić. Włącz się w tę dyskusję i wybór, dbając o partnerską rozmowę. Zapiszcie ustalone przez Was zasady i korzystajcie z nich podczas roku szkolnego.

O autorach

Anna Zalewska-Uberman

Pedagożka teatru, autorka scenariuszy zajęć dla nauczycieli, teatrolożka i tutorka. Ukończyła Filologię Polską (specjalność: teatrologiczna i edytorska) na Uniwersytecie Gdańskim (2003) i specjalistyczne szkolenie dla pedagogów teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (TISZ ANEX 2008-2009). Pracuje w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, gdzie od dwunastu lat łączy bycie specjalistką do spraw edukacji teatralnej i członkinią Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu o Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną. Współpracuje z Instytutem Teatralnym w Warszawie jako pedagożka teatru i tutorka oraz z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.

Anna Zalewska-Uberman

Podobne konspekty