O uczeniu się języka obcego
Aleksandra Drzazga

O uczeniu się języka obcego

Zajęcia są okazją do namysłu nad sposobem uczenia się języka obcego dla uczniów zaczynających naukę kolejnego języka. Dają przestrzeń do wymiany strategii skutecznego i przyjemnego uczenia się.

  • Informacje o konspekcie

    Grupa wiekowa Wiek 13-16 lat
  • Rodzaj zajęć -
  • Miejsce sala lekcyjna
  • Czas 45 minut
  • Cel zajęć
    • namysł nad indywidualną strategią nauki języka obcego.
  • Metody pracy dyskusja, ćwiczenia ruchowe, burza mózgów

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy w kole i w grupach.

Przebieg zajęć

1. Drabina metapoznania 20 min.

1. Na początku zajęć powiedz uczniom, że dziś porozmawiacie o sposobach uczenia się języka obcego oraz wspólnie zastanowicie, kiedy jest ono najskuteczniejsze.

2. Rozdaj każdemu uczniowi kartkę z następującymi pytaniami i poproś, by na nie odpowiedział.

 A/ Jakiego języka się uczyłeś/aś?

B/ Gdzie wykorzystywałeś/aś tę znajomość? Gdzie chciałbyś/chciałabyś ją wykorzystać?

C/ Co w nauce było dla Ciebie łatwe, a co – trudne?

D/ Kiedy uczysz się najbardziej efektywnie? Kiedy wiedza/umiejętności zostają na dłużej?

3. Poproś uczniów, aby dobrali się w grupy czteroosobowe u porozmawiali o swoich notatkach. Poproś, by każda grupa przygotowała listę 3-5 sposobów skutecznego i przyjemnego uczenia się języka obcego (jeden sposób na jednej kartce). Poproś, by grupy oddały Ci swoje notatki, ponieważ wykorzystasz je w kolejnym ćwiczeniu.

To ćwiczenie pozwala uczniom zastanowić się, czym jest proces uczenia się, co już potrafią a czego jeszcze nie. Dzięki tej refleksji mogą analizować swój proces uczenia się i planować jego kolejne kroki.

 

2. „Słońce świeci wszystkim, którzy…” 5 min.

Powiedz uczniom, że teraz sprawdzicie, co jest dla Was skuteczne w nauce się języka obcego. Powiedz początek zdania „Słońce świeci wszystkimi , którzy…” i wylosuj kartkę z poprzedniego zadania. Wszystkie osoby , które korzystają z tej aktywności i uważają ją za skuteczną oraz przyjemną, zamieniają się miejscami.

Podsumujcie ćwiczenie: jakie sposoby uczenia się miały najwięcej zwolenników, a jakie najmniej? A jakie nie pojawiły się zupełnie, a po wykonaniu zadania przychodzą uczniom jeszcze do głowy?

Nauka języka angażuje cały mózg. Mózg uczy się łatwiej i szybciej, jeśli procesowi uczenia się towarzyszy radość, przyjemność. Jednym z takich sposobów może być łączenie nauki języka z pasjami i tym, co lubicie robić w czasie wolnym. W kolejnym zadaniu uczniowie zastanowią się, jak z tego korzystać w nauce nowego języka.

3. Jak wykorzystać swoje zainteresowania do nauki języka obcego? 15 min.

 1. Powiedz uczniom, że ich zadaniem będzie znaleźć w ciągu trzech minut trzy osoby, które mają takie same albo zbliżone pasje (np. słuchanie muzyki, oglądanie seriali, czytanie książek, granie w gry komputerowe). Daj uczniom chwilę na rozmowę o ich wspólnym zainteresowaniu w tych mniejszych zespołach. Następnie poproś, aby każda grupa w formie rzeźby z ciał przedstawiała pasję, która ich łączy. Obejrzyjcie powstałe pomniki.

2. Poproś uczniów, aby porozmawiali w tych samych grupach o tym, w jaki sposób mogliby połączyć sprawdzone przez nich sposoby uczenia się języka z pierwszego etapu z aktywnościami, które sprawiają im przyjemność.


3. Poproś każda grupę o prezentację tych możliwości.

Takie połączenie wspiera zaangażowanie w naukę, wywołuje ciekawość poznawczą oraz uświadamia rolę wewnętrznej motywacji. Dzięki uważnemu słuchaniu tego ćwiczenia nauczyciel zdobywa informację o grupie, dzięki którym może proponować zadania adekwatne do zainteresowań uczniów.

4. Podsumowanie zajęć 5 min.

Poproś uczniów, aby zapisali w zeszycie trzy do pięciu sposobów, które będą wykorzystywali w uczeniu się języka obcego w tym roku szkolnym.

*Działanie dodatkowe*

Możesz zachęcić uczniów do wymyślenia wspólnie jakiegoś nowego/innego sposobu na łatwiejsze uczenie się języka. Jeśli taki znajdziecie, koniecznie opowiedzcie o nim reszcie uczniów (możesz potraktować tę część jako zdanie domowe),

O autorach

Aleksandra Drzazga

Nauczycielka w ZSOT w Lublińcu, reżyserka teatru dzieci i młodzieży (dyplom we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych), edukatorka teatralna. Przez 14 lat prowadziła autorskie zajęcia wychowanie do twórczości-teatr jako część projektu Klasy Aktywności Twórczej w publicznej szkole w Bytomiu. Autorka artykułów z zakresu edukacji kulturowej. Prowadzi własny projekt "Teatr. Szkoła", czyli warsztaty z pedagogiki teatru dla klas z bytomskich szkół podstawowych w Bytomskim Centrum Kultury. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli z zakresu pedagogiki teatru, edukacji teatralnej i kulturalnej. Obecnie wspiera nauczycieli w realizacji projektów edukacyjno-kulturalnych w Bytomskim Programie Edukacji Kulturalnej POKŁADY KULTURY.

Aleksandra Drzazga

Podobne konspekty