Momo, czyli jak uwolnić czas
Monika Lićwinko

Momo, czyli jak uwolnić czas

Zajęcia stanowią propozycję wspólnego namysłu nad czasem jako zjawiskiem związanym z ludzkim życiem. Czas to także rytmy, trwanie dźwięków i ruch - stąd część zadań będzie mieć taki charakter. Bazą dla działań zawartych w scenariuszu są motywy zaczerpnięte z książki „Momo” Michaela Ende.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 10-13 lat
 • Rodzaj zajęć -
 • Miejsce -
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • zachęcenie dzieci do zadania filozoficznych pytań o czas i zarazem odniesienie go do konkretu dającego się zaobserwować;
  • zdobycie lub rozwijanie umiejętności rytmicznych i ruchowych.
  • wyrażanie emocji w improwizacji ruchowej.
 • Metody pracy improwizacje ruchowe, opowiadanie, praca z tekstem, rozmowa kierowana, dyskusja, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia improwizacyjne

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Klasa z dużym wolnym obszarem (wystarczającym do swobodnego ruchu uczniów) lub nieduża pusta sala.

Środki dydaktyczne

Trzy plansze: 1 strzałka, 2 koło, 3 spirala. Instrument perkusyjny: bęben lub tamburyn. Muzyka relaksacyjna, muzyka rytmiczna. Kuferek lub pudełko z różnokolorowymi tkaninami (apaszki, większe skrawki materiału, ewentualnie różnokolorowe paski krepiny).

Przebieg zajęć

1. Wolno-szybko 5 min.

Wybijaj powolny rytm na instrumencie perkusyjnym. Zachęć dzieci, żeby chodziły w tym rytmie po sali tak, żeby wypełnić wolne przestrzenie. Zmieniaj kilkakrotnie rytm, przyspieszaj, spowalniaj, na koniec niech to będzie bieg, a potem cisza – zatrzymanie.

Usiądź z uczniami w kole i porozmawiajcie o tym, jak odczuwacie czas – czy uczniowie mają poczucie, że czasem biegnie on szybko, a czasem wolno? Jakie to sytuacje? Z czego wynika to wrażenie innego tempa upływu czasu?

2. Dyskusja filozoficzna 15 min.

Poproś dzieci, żeby narysowały, jak płynie czas, jaką przemierza drogę. Następnie usiądźcie w kole, poproś, żeby każdy pokazał swój obrazek i powiedział, co przedstawia. Zadaj pytanie: jak płynie czas? Po pierwszych swobodnych odpowiedziach szukajcie odzwierciedlenia koncepcji w obrazkach. Na wszelki wypadek miej do dyspozycji także plansze przedstawiające upływ czasu liniowy, kolisty, spiralny. Porozmawiajcie o tym, czy czas ma początek? Koniec? A czy można cofnąć czas? Wrócić do tego samego momentu? Co z dorocznymi świętami? Urodzinami?

3. Opowieść 5 min.

Włącz cicho muzykę relaksacyjną, poproś dzieci, żeby zamknęły oczy i opowiedz im historię zaczerpniętą z książki „Momo” Michaela Ende – o miasteczku, w którym szarzy panowie stworzyli kasy oszczędności czasu i ludzie zaczęli się spieszyć. Małe, spokojne miasteczko zaczęło pędzić. Ludzie przestali mieć czas dla siebie, nie rozmawiali, nie bawili się, ciągle oszczędzali czas. Wtedy pojawiła się dziewczynka Momo, która odnalazła ukryty w magazynach czas i choć gonili ją szarzy panowie, uwolniła czas.

4. Improwizacja 20 min.

Postaw przed dziećmi kuferek i powiedz: „wyobraźcie sobie, że tu właśnie został ukryty czas, zaraz go uwolnimy, pomyślcie, co zrobicie z tym uwolnionym czasem, z takim dodatkowym czasem, którym możecie dysponować”. Poproście dzieci, by zamiast mówić, opowiedziały za pomocą gestów, pantomimy, co zrobią z uwolnionym czasem – zachęć je do tego, by nie przestawały na jednej czynności, ale tworzyły całe opowieści/mini-scenki. Inni niech opowiadają, co widzą, jakie były wg nich intencje danej osoby. Na koniec porozmawiajcie o tym, co każdy chciałby zrobić z dodatkowym czasem.

Zobacz też

Michael Ende, „Momo", Kraków 2018.
Weronica Sherborne, „Ruch rozwijający dla dzieci", Warszawa 2006.
Carla Hannaford, „Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej.

O autorach

Monika Lićwinko

Monika Lićwinko

Podobne konspekty

 • Wiek 10-13 lat

  miniaturka konspektu Podwórkowe opowieści

  Joanna Sarnecka

  Podwórkowe opowieści

 • Wiek 10-13 lat

  miniaturka konspektu Podróż do Źródła Czasu. "Momo"

  Monika Lićwinko

  Podróż do Źródła Czasu. "Momo"

 • Wiek 13-16 lat

  miniaturka konspektu Wspólny czas

  Marta Knopik

  Wspólny czas

 • Wiek 10-13 lat

  miniaturka konspektu Czas czarodziej

  Dorota Ogrodzka

  Czas czarodziej