Magia tworzenia – praca z wierszem. Krzysztof Kamil Baczyński, "Biała magia"
Nikolett Gábri

Magia tworzenia – praca z wierszem. Krzysztof Kamil Baczyński, "Biała magia"

Podczas zajęć uczniowie potraktują wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jako instrukcję do tworzenia plastycznych kolaży. W serii działań plastycznych i analitycznych skupią się na tym, jak środkami językowymi zostały zbudowane obrazy i nastrój wiersza.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „Biała magia";
  • przekład intersemiotyczny wiersza.
 • Metody pracy rozmowa kierowana, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń zaadaptowana do pracy w grupach trzyosobowych przy stolikach.

Środki dydaktyczne

Gazety, kolorowe kartki, nici, nożyczki, kolorowe flamastry, resztki materiału.

Kartki A3 (po jednej dla trzyosobowej grupy), kartki A4 (po jednej dla każdego ucznia).

Przebieg zajęć

1. Słuchanie – wyobrażanie – szkicowanie 5 min.

Poproś uczniów, aby zamknęli oczy. Przeczytaj na głos wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „Biała magia" lub odtwórz nagranie (link znajdziesz na końcu scenariusza). 

Po wysłuchaniu wiersza rozdaj uczniom kartki A4 i flamastry. Poproś, aby na nich każdy indywidualnie zobrazował charakter wiersza za pomocą szybkiego szkicu. Mogą narysować bardzo konkretnie, co zapamiętali albo spróbować oddać swoje odczucia za pomocą abstrakcyjnych form, kształtów.

2. Rozmowa o wrażeniach 5 min.

1. Następnie zbierz wszystkie kartki, pogrupuj losowo po trzy rysunki i te zestawy rozłóż w różnych miejscach sali na podłodze lub na ławkach. Zadaniem każdej osoby będzie odszukanie swojego rysunku, zatrzymanie się przy nim. W ten sposób uczniowie rozdzielą się na trzyosobowe grupy.

2. Daj zespołom chwilę na obejrzenie rysunków wszystkich osób ze swojej grupy. Następnie poproś, by po kolei porozmawiali o każdym rysunku: najpierw niech wypowiedzą się odbiorcy (Co widzą na rysunkach innych?), a potem autor rysunku (Co miał oddać jego własny rysunek?).

3. Analiza wiersza 15 min.

W kolejnym ćwiczeniu rozdaj grupom wydruki z tekstami utworu oraz poniższymi zadaniami. Niech każda grupa przedyskutuje odpowiedzi. Możesz wykorzystać tabele z załącznika.

 • W jakiej sytuacji została nam przedstawiona bohaterka liryczna utworu?
 • Wypiszcie z wiersza wszystkie wyrazy i wyrażenia określające barwy. Jaka tonacja kolorystyczna dominuje w wierszu? Jeżeli na te kolory spojrzycie jak na symbole – co mogą one symbolizować? Jakie skojarzenia wywołują?
 • Jakie kształty pojawiają się w wierszu? Przy tym zadaniu pomocne może okazać się wyszukanie w wierszu przedmiotów.
 • Jakie emocje podmiotu lirycznego pojawiają się w wierszu? Po czym można je rozpoznać?
 • Po ponownym wspólnym przeczytaniu wiersza porozmawiajcie o tym, jak rozumiecie tytuł wiersza – „Biała magia" – w kontekście Waszych odpowiedzi na poprzednie pytania.
 • Na zakończenie wybierzcie jeden utwór muzyczny, który według Was pasuje do wiersza i oddaje jego atmosferę.

Podczas, gdy uczniowie będą rozmawiać o pytaniach, rozłóż na stole materiały potrzebne do przygotowania kolaży.

Podejdź też do każdej grupy, zapytaj o jej propozycje utworu muzycznego. Korzystając z serwisu YouTube, stwórz playlistę z fragmentów tych utworów, odtwarzając je, zapewnisz tło do pracy uczniów nad następnym zadaniem.

4. Nastrojowy kolaż 20 min.

Zaproś uczniów do stołu i zapoznaj ich z kolejnym zadaniem realizowanym w grupach: stworzeniem kolażu do wiersza. Aby go wykonać, mogą użyć wszystkich materiałów, które znajdą na stole. Niech kolaż będzie plastyczną formą przekazania wniosków z Waszej dyskusji o wierszu. Poleć grupom, aby wybrały po jednej linijce wiersza, która dla danej grupy jest najważniejsza w kontekście ich rozmowy i która mogłaby stać się tytułem ich kolażu. Niech umieszczą ją na kartce pod kolażem lub jako element samego kolażu. (15 min)

Pod koniec urządźcie wystawę kolaży (możecie je na przykład rozłożyć na stołach). Wspólnie obejrzyjcie kolejne prace, przechodząc od jednego kolażu do drugiego.

Podsumowując zajęcia zapytaj uczniów, jaki nastrój przekazują te kolaże? Co je różni, a co łączy? (5 min)

Materiały do pobrania

Zobacz też

O autorach

Nikolett Gábri

Ukończyła wydział aktorski na Uniwersytecie Kaposvár na Węgrzech w roku 2016. W latach 2015-2017 grała w różnych produkcjach teatralnych oraz w spektaklach teatru w edukacji grupy teatralnej Nyitott Kör. Ukończyła również 120godzinny kurs dramy stosowanej. Od 2017 roku żyje w Polsce, gdzie ukończyła studia podyplomowe pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku pracuje w zespole Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie prowadzi warsztaty dramowe i teatralne oraz gra w spektaklach edukacyjnych i Teatru Forum. Od 2019 roku współprowadzi grupę Teatru Bezdomnych.

Nikolett Gábri

Podobne konspekty