Konspekt zajęć

Jak chcemy mówić o miłości? Kreatywne pisanie („Miłość" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej)

lekcja
Wiek 16-19 lat
19.08.2020 autor: Monika Mioduszewska-Olszewska

tagi

język polski, tworzenie tekstu, poezja, miłość

czas

45min

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z wierszem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej„Miłość". Utwór będzie pretekstem do rozmowy o tym, w jaki sposób mówimy o miłości oraz do stworzenia własnych tekstów - uczestnicy podzielą się w nich swoimi myślami związanymi z tym uczuciem.

cele zajęć

  • analiza wiersza poprzez działania twórcze;
  • ćwiczenie kreatywnego pisanie;
  • trening wyrażania emocji słowami.

Metody pracy

rozmowa , performans, ćwiczenia literackie

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Długopisy, ołówki lub flamastry. Kartki (po jednej dla każdego ucznia).

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń z wolnym środkiem.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Inspirujemy się

Podziel uczestników na trzyosobowe grupy. Niech ich członkowie opowiedzą sobie nawzajem o najbardziej poruszającej historii miłosnej. Podkreśl, że może ona wiązać się zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi emocjami. Poproś, żeby skupili się na powodach, dla których ta historia wzbudza emocje. Każda osoba w grupie ma dwie minuty na wypowiedź (za każdym razem daj znać o upływie tego czasu).

5 min
2

Czytamy wiersz

Rozdaj wszystkim wydrukowany wiersz. Poproś, żeby każdy go przeczytał, a następnie, aby napisał na kartce jedno zdanie, które mu przychodzi do głowy po lekturze. Daj na to trzy minuty. Następnie uczniowie tworzą zespoły czteroosobowe i w nich przez następne pięć minut porozmawiają o zdaniach, które napisali i emocjach, jakie wzbudza w nich wiersz.

10 min
3

Piszemy swój tekst - koszyk inspiracji

Niech każdy położy swoje zdania na środku sali (tak żeby wszyscy mogli je zobaczyć). Daj czas na zapoznanie się ze wszystkimi zdaniami.

Poproś, żeby każdy wybrał jedno zdanie (nie swoje) i napisał krótki tekst o miłości, inspirując się nim. Ramą do napisania tekstu niech będzie pytanie „Co myślę o miłości?”. Zaznacz, że zdanie może być użyte w całości lub części i spełniać w tekście dowolną funkcję (można rozwinąć tę myśl, opisać skojarzenia z nim związane, emocje, które ono budzi, wejść z nim w polemikę lub mu zaprzeczyć). Pełna dowolność. Uczniowie mają też swobodę co do formy tekstu: może to być wiersz, może być proza.
Na napisanie tekstu daj 10 minut. Podkreśl, żeby nie przejmować się krótkim czasem - w zadaniu chodzi o kierowanie się intuicją i pierwszymi skojarzeniami, jakie przychodzą do głowy.

15 min
4

Tworzymy miłosny performance

Usiądźcie w kręgu i przeczytajcie swoje teksty. Potraktujcie to jak performance. Zacznijcie od głośnego przeczytania wiersza „Miłość” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej a potem kolejno wszystkich pozostałych utworów. Niech ktoś zacznie, a potem - bez wskazywania - włączy się kolejna osoba, która czuje, że jej tekst (lub jego fragment) może wejść w dialog z poprzednim albo po prostu właśnie w tej chwili ma na to ochotę na aktywność.

10 min
5

Podsumowujemy

Poproś, aby wszyscy powiedzieli o swoich emocjach związanych z pisaniem o miłości. Zapytaj, jak się czuli w roli autorów. Następnie porozmawiajcie o tym, jaki obraz miłości wyłonił się z tekstów.

5 min

Zobacz także

  • Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, „Miłość".