Kordian – bohater w podróży
Anna Zalewska-Uberman

Kordian – bohater w podróży

W dramacie Juliusza Słowackiego Kordian wyrusza w podróż po Europie. To wyprawa nie tylko do nowych miejsc, ale i w głąb siebie. Zadaniem uczniów będzie stworzenie dziennika podróży bohatera na podstawie aktu II dramatu zatytułowanego „Wędrowiec” i prześledzenie jej wpływu na Kordiana.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 90 minut
 • Cel zajęć

  - analiza aktu dramatu;

  - przyjrzenie się przemianie bohatera zachodzącej w podróży.

 • Metody pracy rozmowa , praca z tekstem, pokaz, improwizacje słowne

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na pracę w grupach z tekstem oraz tworzenie i prezentację etiud.

Środki dydaktyczne

Akt II „Kordiana", kartki A4.

Przebieg zajęć

1. Portret Kordiana przed podróżą 10 min.

Zapowiedz uczniom, że podczas dzisiejszych zajęć przyjrzycie się podróży, którą Kordian odbywa w II akcie zatytułowanym „Wędrowiec”, i zastanowicie wspólnie, jaki miała ona wpływ na bohatera. Powiedz, że zaczniecie od przyjrzenia się Kordianowi u progu podróży: kim jest? Co czuje, myśli? Jak te uczucia czy refleksje odzwierciedlają się w jego ciele (postawa ciała, wyraz  twarzy)? Czy ma jakieś rekwizyty?

Poproś, aby wszystkie swoje obserwacje uczniowie zebrali, tworząc rysunkowy portret bohatera. Pierwsza chętna osoba podchodzi do tablicy i umieszcza tam pierwszy znaczący element. Druga dodaje kolejny fragment. Ćwiczenie trwa do momentu, w którym klasa uzna, że portret został ukończony.

2. Punkty na mapie 15 min.

1. Podziel klasę na cztery grupy. Każda będzie się zajmowała jednym etapem podróży (Londyn + Dover, Włochy, Watykan, Mont Blanc) i analizowała fragmenty dramatu pod kątem miejsc, które odwiedzał Kordian.

2. Powiedz uczniom, że na podstawie słów bohatera, można zrekonstruować jego osobowość, poznać sposób patrzenia na świat i kształtujące się poglądy. Poproś, aby przyjrzyjrzeli się wypowiedziom Kordiana, rozmawiając o fragmentach, w których bohater:

- charakteryzuje/opisuje miejsca, zdarzenia;

- dzieli się swoimi spostrzeżeniami, refleksjami dotyczącymi natury ludzkiej;

- opisuje swoje wewnętrzne przeżycia.

3. Dziennik z podróży 20 min.

Uczniowie pozostają w grupach. Powiedz, że ich zadaniem będzie teraz stworzenie relacji z podróży Kordiana. Niech podczas pracy kierują się swoimi odkryciami z poprzedniego ćwiczenia. Zaznacz, by za pomocą formy próbowali oddać stan wewnętrzny bohatera, nastrój, w którym się znajduje, atmosferę miejsca, w którym przebywa. Przypomnij, że autorzy relacji z podróży często „piszą na gorąco”, ukazując własne emocje, zapisując wrażenia czy refleksje.

Wybierz jedną formę relacji z podróży. Przykładowo może to być: dziennik z podróży, blog, v-blog, reportaż, komiksowe story board.

Możesz przeznaczyć chwilę na przybliżenie wybranej formy, aby młodzież miała punkt odniesienia.

4. Inscenizacja dzienników 35 min.

1. Zadaniem uczniów będzie teraz przygotowanie scen na podstawie stworzonych dzienników.

2. Zaprezentujcie je zgodnie z kolejnością miejsc w podróży Kordiana. Po każdym przystanku podróży moderuj rozmowę dotyczącą sceny, która pozwoli zobaczyć jak zmieniał się bohater w stosunku do poprzedniej sceny.

5. Podsumowanie 10 min.

Na zakończenie zajęć spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: Jak zmienia się bohater po odbytej podróży? Kim jest teraz?

W podsumowaniu możecie stworzyć rysunkowy portret, analogiczny do tego, który powstał w pierwszym ćwiczeniu – i zestawić oba wizerunki ze sobą.

Zobacz też

Juliusz Słowacki, „Kordian", Wrocław 1986.

O autorach

Anna Zalewska-Uberman

Pedagożka teatru, autorka scenariuszy zajęć dla nauczycieli, teatrolożka i tutorka. Ukończyła Filologię Polską (specjalność: teatrologiczna i edytorska) na Uniwersytecie Gdańskim (2003) i specjalistyczne szkolenie dla pedagogów teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (TISZ ANEX 2008-2009). Pracuje w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, gdzie od dwunastu lat łączy bycie specjalistką do spraw edukacji teatralnej i członkinią Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu o Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną. Współpracuje z Instytutem Teatralnym w Warszawie jako pedagożka teatru i tutorka oraz z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.

Anna Zalewska-Uberman

Podobne konspekty