Jak przekonać drugą stronę? William Szekspir, "Makbet"
Nikolett Gábri

Jak przekonać drugą stronę? William Szekspir, "Makbet"

Uczestnicy przeanalizują dyskusję Makbeta i Lady Makbet, w której podejmują oni decyzję o zabiciu Króla Dunkana. Uczniowie zwrócą uwagę na argumentację każdej ze stron i sprawdzą, czy ta rozmowa mogłaby się potoczyć inaczej, gdyby strony zmieniły swoje środki perswazji.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • analiza potrzeb, motywacji oraz strategii komunikacji pomiędzy Makbetem i Lady Makbet w tragedii Szekspira;
  • przyjrzenie się temu, jakie argumenty działają w przekonywaniu drugiej strony.
 • Metody pracy praca z tekstem, improwizacje słowne, gry i zabawy teatralne

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń zaaranżowana do pracy w grupach przy czterech stolikach.

Środki dydaktyczne

Wydrukuj siódmą scenę aktu pierwszego w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka – rozmowę Makbeta z Lady Makbet. Przygotuj tyle egzemplarzy, ile jest osób w klasie. 

Cztery arkusze papieru w dużym formacie / flipcharty – po jednym dla grupy.

Przebieg zajęć

1. Rozgrzewka w parach z omówieniem 10 min.

1. Podziel uczniów na pary. W duetach niech zdecydują, kto z nich będzie osobą A, a kto osobą B. Wyjaśnij, że osoba A będzie miała za zadanie przekonać argumentami słownymi osobę B, żeby zacisnęła swoją dłoń w pięść. Wytłumacz, że w tym zadaniu ważne jest, aby osoba B starała się wsłuchać w argumenty osoby A, a dłoń zacisnęła dopiero wtedy, gdy usłyszy argument, który ją rzeczywiście przekona.

2. Po dwóch minutach zatrzymaj pracę niezależnie od tego, czy osobie A udało się przekonać swojego partnera. Poleć, by pary dokonały zmiany ról: niech osoba A zaciśnie dłoń w pięść, a osoba B starała się przekonać partnera, aby otworzył swoją dłoń. Na tę rundę również przeznacz dwie minuty.

3. Prze kolejne dwie minuty uczniowie w parach wymienią się refleksjami, jakie argumenty były skuteczne w ich przypadku, a jakie nie. Co sprawiało, że jedne argumenty działały, a inne nie.

2. Praca nad postaciami w grupach 20 min.

1. Niech uczniowie utworzą nowe pary. Rozdaj wydruki (scena VII z aktu I „Makbeta"). Zadaniem uczniów będzie trzykrotne przeczytanie tekstu na głos z podziałem na role. Niech pary podejmą decyzję o przydziale postaci. Wyjaśnij uczniom, że podczas każdego czytania skupią się na innym zadaniu:

Pierwsze czytanie: zrozumienie sytuacji, czyli powolna lektura, w której postarają się zrozumieć tekst i poznać przebieg rozmowy.

Drugie czytanie: zrozumienie bohatera, czyli każda z osób skupia się na perspektywie własnej postaci i stara się z nią utożsamić – przyjąć ten punkt widzenia.

Trzecie czytanie: znalezienie wyrazu dla postaci, czyli każda z osób wczuwa się w sytuację swojej postaci i stara się ją oddać za pomocą ekspresji ciała, głosu.

2. Po tym zadaniu poproś, by osoby, które czytały tekst Makbeta stanęły po jednej stronie sali, a osoby, którym przypadł tekst Lady Makbet po drugiej.

Podziel grupę „Makbet” na dwa mniejsze zespoły, tak samo zrób z grupą „Lady Makbet”.

Ułóż na stołach łącznie cztery flipcharty – po jednym dla grupy. Każdy zespół będzie miał inny temat do pracy:

Zespoły pracujące wokół Makbeta:

 • Zespół pierwszy: motywacje Makbeta – co nim kieruje oraz jakie ma potrzeby w tej sytuacji?
 • Zespół drugi: strategia, którą przyjmuje podczas rozmowy – jakich argumentów używa, do czego dąży w tej rozmowie?

Zespoły pracujące wokół Lady Makbet:

 • Zespół pierwszy: motywacje Lady Makbet – co nią kieruje oraz jakie ma potrzeby w tej sytuacji?
 • Zespół drugi: strategia, którą przyjmuje podczas rozmowy – jakich argumentów używa, do czego dąży w tej rozmowie?

3. Poleć uczestnikom, aby swoje przemyślenia i odczucia zapisali na flipchartach.

4. Niech zespoły pracujące nad tą samą postacią zaprezentują sobie nawzajem, co zapisały na flipchartach.

5. Następnie niech każda osoba indywidualnie zastanowi się, jakich dalszych argumentów mogłaby dana postać użyć – bazując na motywacji i potrzebach, które już zostały wypisane.

6. Zaproś dwie chętne osoby do tego, aby w następnym zadaniu jako Makbet i Lady Makbet wzięły udział w alternatywnej wymianie argumentów między postaciami.

3. Alternatywne rozmowy Makbet i Lady Makbet 10 min.

Usiądźcie we wspólnym kręgu. Na środek niech wyjdą osoby wyznaczone do odegrania ról Makbeta i Lady Makbet. Wyjaśnij, że ich zadaniem będzie próba poprowadzenia rozmowy pomiędzy bohaterami tragedii na nowo – to od ich argumentów zależy, jak potoczy się znana z dramatu sytuacja i czyja argumentacja okaże się silniejsza i bardziej przekonująca. Zadaniem pozostałych osób będzie obserwowanie przebiegu rozmowy oraz interweniowanie, jeśłi poczują, że ich postać potrzebuję wsparcia merytorycznego. Będą mieli możliwość – każdy osoba raz – zatrzymać scenę klaśnięciem i zaprosić reprezentującą ich postać osobę do wspólnego naradzenia się, w jakim kierunku mogłaby ta rozmowa potoczyć się dalej, jakiego argumentu użyć. Po takiej krótkiej naradzie nastąpi kontynuacja sceny. Doprowadźcie rozmowę aż do momentu podjęcia decyzji.

4. Wspólne podsumowanie 5 min.

Usiądźcie razem w jednym kręgu i zapytaj uczestników zajęć:

 • jak przebiegała alternatywna rozmowa między postaciami?
 • które strategie się sprawdziły, a które nie? Które argumenty było trudno odeprzeć postaciom?
 • czy podczas rozmowy zdarzyło się lub zabrzmiało coś, co Was zaskoczyło? - pytanie zarówno do osób, które wchodziły w daną rolę, jak również do obserwatorów
 • jaka decyzja została podjęta w wyniku rozmowy?

O autorach

Nikolett Gábri

Ukończyła wydział aktorski na Uniwersytecie Kaposvár na Węgrzech w roku 2016. W latach 2015-2017 grała w różnych produkcjach teatralnych oraz w spektaklach teatru w edukacji grupy teatralnej Nyitott Kör. Ukończyła również 120godzinny kurs dramy stosowanej. Od 2017 roku żyje w Polsce, gdzie ukończyła studia podyplomowe pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku pracuje w zespole Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie prowadzi warsztaty dramowe i teatralne oraz gra w spektaklach edukacyjnych i Teatru Forum. Od 2019 roku współprowadzi grupę Teatru Bezdomnych.

Nikolett Gábri

Podobne konspekty

 • Wiek 16-19 lat

  miniaturka konspektu Teatralne śledztwo

  Karolina Pluta

  Teatralne śledztwo

 • Wiek 16-19 lat

  miniaturka konspektu "Makbet". Metafory drogi

  Weronika Łucyk

  "Makbet". Metafory drogi

 • Wiek 16-19 lat

  miniaturka konspektu Makbet, Banko i przepowiednia – analiza sceny

  Katarzyna Piwońska

  Makbet, Banko i przepowiednia – analiza sceny

 • Wiek 13-16 lat

  miniaturka konspektu Moim zdaniem. Lekcja o różnicy zdań. Etyka, filozofia

  Malina Barcikowska

  Moim zdaniem. Lekcja o różnicy zdań. Etyka, filozofia