Czym śpiewak dla ludzi? Postać Konrada z różnych perspektyw, Adam Mickiewicz, "Dziady", część III
Katarzyna Piwońska

Czym śpiewak dla ludzi? Postać Konrada z różnych perspektyw, Adam Mickiewicz, "Dziady", część III

Podczas zajęć uczniowie przyglądają się treści Wielkiej Improwizacji i osadzają ją w kontekście pozostałych scen dramatu Adama Miczkiwicza „Dziady" cz. III. W ten sposób stworzą trzy obrazy głównego bohatera dramatu: ustalą, jak Konrad widzi siebie sam, jak jest postrzegany przez inne postaci, wreszcie określą własny stosunek do bohatera.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • analiza tekstu Wielkiej Improwizacji;
  • zbadanie, w jaki sposób Konrad próbuje wywrzeć wpływ na innych (społeczeństwo, Boga);
  • analiza postaci.
 • Metody pracy dyskusja, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

Środki dydaktyczne

Wydruk tabeli z załącznika (po jednym egzemplarzu dla każdej osoby).

Przebieg zajęć

1. Jak Konrad widzi innych? 15 min.

Poproś uczniów, by w grupach zajęli się pytaniami z tabeli z załącznika i poszukali odpowiedzi w tekście Wielkiej Improwizacji. Podziel uczniów tak, by nad każdą rubryką pracowały dwa zespoły.

Pytania w tabeli:

- Jak Konrad prezentuje samego siebie?

- Jak Konrad widzi innych ludzi?

- Czego Konrad oczekuje od Boga?

- Jakich argumentów używa, aby przekonać Boga?

Daj 10 minut na pracę. Po tym czasie zaproś grupy do zaprezentowania wniosków.

2. Jak inni widzą Konrada? 20 min.

Poleć, aby a tym zadaniu uczniowie sięgnęli do wiedzy o Konradzie z całego dramatu „Dziady" cz. III. Poproś, by na tej podstawie uczniowie w grupach, w których pracowali wcześniej, stworzyli mema na temat Konrada, korzystając z popularnej struktury:

 • Jak widzę siebie?
 • Jak widzę mnie moi przyjaciele?
 • Jak widzą mnie inni ludzie?
 • Jak widzi mnie Bóg?

Możesz pokazać kilka przykładów tego rodzaju memów.

Możecie przygotować memy w wersji cyfrowej (wówczas skorzystajcie z wybranego programu graficznego i obrazków dostępnych online, a efekty pracy grup pokażcie na tablicy multimedialnej) lub papierowej (wtedy potrzebne będą kolorowe gazety, kartki w formacie A4, klej oraz nożyczki i markery).

3. Jak ja widzę Konrada? 10 min.

Zaproś uczniów do rozmowy na forum: zapytaj, czym ich zdaniem różnią się dwa wizerunki Konrada: to, jak prezentuj się sam – i to, jak sportretowaliście go w ćwiczeniu z memem. 

Poproś, by na zakończenie zajęć każdy zastanowił się, kim dla niego samego jest Konrad. Niech każdy uzupełni w zeszycie zdanie: "Moim zdaniem Konrad jest...., ponieważ.........". Zaproś chętne osoby do podzielenia się swoimi odpowiedziami. Podyskutujcie o nich na forum.

Materiały do pobrania

Zobacz też

O autorach

Katarzyna Piwońska

Redaktorka, pedagożka teatru, tutorka. Od 2012 roku współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach programów i badań dotyczących edukacji teatralnej i pedagogiki teatru. Od 2019 roku jest tutorką w programach rozwojowych Fundacji Szkoła Liderów. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury (przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury).

Katarzyna Piwońska

Podobne konspekty