Co czuje Konrad? Wielka Improwizacja. Adam Mickiewicz, "Dziady" cz. III
Katarzyna Piwońska

Co czuje Konrad? Wielka Improwizacja. Adam Mickiewicz, "Dziady" cz. III

Romantyzm to epoka, która dostrzegła znaczenie emocji. W tym konspekcie emocje stają się kluczem do zrozumienia Wielkiej Improwizacji z cz. III „Dziadów" Adama Mickiewicza. Uczestnicy prześledzą uważnie wypowiedż Konrada i poszukają nazw dla emocji, które przeżywa bohater. Zajęcia są pomyślane jako wprowadzenie do analizy tekstu, który dla współczesnych młodych czytelników może stanowić wyzwanie.

  • Informacje o konspekcie

    Grupa wiekowa Wiek 10-13 lat
  • Rodzaj zajęć język polski, koło teatralne, koło recytatorskie
  • Miejsce sala lekcyjna
  • Czas 45 minut
  • Cel zajęć
    • analiza tekstu Wielkiej Improwizacji przez pryzmat emocji odczuwanych przez bohatera.
  • Metody pracy praca z tekstem, dyskusja, ćwiczenia głosowe

Przygotowanie do zajęć

Zadanie dla ucznia

Poproś uczniów o przeczytanie tekstu Wielkiej Improwizacji przed zajęciami.

Środki dydaktyczne

Wydrukowane egzemplarze Wielkiej Improwizacji (po jednym egzemplarzu dla pary).

Przebieg zajęć

1. Rozgrzewka emocjonalna 10 min.

1. Wyjaśnij uczniom, że na dzisiejszych zajęciach będziecie wczytywać się w tekst Wielkiej Improwizacji przez pryzmat emocji bohatera. Zacytuj fragment dramatu, w którym Konrad mówi:

Uczucie krąży w duszy, rozpala się, żarzy,

Jak krew po swych głębokich, niewidomych cieśniach;

Ile krwi tylko ludzie widzą w mojej twarzy,

Tyle tylko z mych uczuć dostrzegą w mych pieśniach.

Zapowiedz, że podczas dzisiejszej lekcji podejmiecie wyzwanie rzucone przez Konrada w tych słowach i będziecie odczytywać uczucia, które przeżywa bohater, tworząc Wielką Improwizację.

2. Poproś, aby każda osoba w parze wybrała jeden fragment tekstu, który z jakiegoś powodu najbardziej ją zaciekawił, zatrzymał, zastanowił (wystarczy 1-4 wersy). Następnie poproś, by osoby w duecie odczytały kolejno wybrany przez każdą z nich urywek tekstu, starając się oddać głosem obecne w tym fragmencie emocje. Po zaprezentowaniu fragmentów w parach zaproś duety do wymiany zdań: niech wspólnie zastanowią się, jakie emocje pojawiają się w odczytanych przez nich fragmentach? Co wywołało każdą z tych emocji u Konrada?

2. Rozczytywanie Wielkiej Improwizacji 20 min.

Poleć, aby uczestnicy pracowali nadal w parach. Rozdaj im wydrukowane teksty Wielkiej Imporowzacji i poproś, aby duety przeczytały cały utwór, starająć się przyjrzeć emocjom, które przeżywa Konrad. Nich zaznaczą partie tekstu, w których dostrzegają jakąś emocję i zapiszą jej nazwę na marginesie. Możesz im rozdać pomocniczo listę emocji [załącznik].

Emocje: złość, wstyd, rozczarowanie tęsknota, zaskoczenie, duma, wstyd, gniew, strach, radość, ekscytacja, zażenowanie, spokój, wściekłość, przerażenie, rozpacz, satysfakcja, podniecenie, niepokój, entuzjazm, przerażenie, zadowolenie, odwaga, irytacja, smutek, wściekłość, żal, agresja, frustracja, pogarda, nienawiść, oburzenie, zachwyt, bezsilność, akceptacja, zrezygnowanie, ciekawość, zaufanie, zgorszenie, wdzięczność, upokorzenie, zmęczenie, żartobliwość, optymizm, bliskość, rozgoryczenie. 

 

3. Emocje dominujące 15 min.

1. Poproś, aby każdy duet zwrócił uwagę na zapisane na marginesie nazwy emocji. Czy jakieś z nich pojawiają się kilkukrotnie? Daj uczniom chwilę na określenie, jakie emocje dominują w tekście Wielkiej Improwizacji.

2. Zaproś uczniów do wymiany zdań na forum. Które z emocji dominują w Waszym opisie tekstu? Co to mówi Waszym zdaniem o Konradzie?

Materiały do pobrania

Zobacz też

O autorach

Katarzyna Piwońska

Redaktorka, pedagożka teatru, tutorka. Od 2012 roku współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach programów i badań dotyczących edukacji teatralnej i pedagogiki teatru. Od 2019 roku jest tutorką w programach rozwojowych Fundacji Szkoła Liderów. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury (przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury).

Katarzyna Piwońska

Podobne konspekty