Konspekt zajęć

Jak papuga z wroną – różni a bliscy sobie

lekcja
Wiek 6-10 lat
20.01.2021 autor: Maria Kwiatek, Magdalena Szpak

tagi

praca z ciałem, tworzenie choreografii, przyjaźń, warsztat do spektaklu, projektowanie kostiumu, akceptacja

czas

45min

Zajęcia po spektaklu "Adonis ma gościa" w reż. Freda Apke z Teatru im. Sewruka w Elblągu. Dzieci analizują postaci występujące w przedstawieniu i przyglądają się relacji między nimi.

cele zajęć

  • analiza postaci występujących w spektaklu;
  • refleksja nad wpływem różnic na relację.

Metody pracy

improwizacje ruchowe, pokaz fragmentów filmu lub spektaklu , rozmowa , rozmowa kierowana, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia literackie

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Różnokolorowe chusty, kawałki materiałów, krepina.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na swobodny ruch uczniów i pracę w kole.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

Aby poprowadzić zajęcia online, skorzystaj z programu Zoom. Zaproponuj uczniom następujące etapy pracy:

1. Rozgrzewka 

Zaproponuj dzieciom wykonanie w domu kilku ćwiczeń z ptasiej rozgrzewki. Niech wyłączą kamery i podążają za Twoimi instrukcjami (niech ruszają głowami jak ptaki, tupią nogami, machają rękami jak skrzydłami). Potem wróćcie przed ekrany, włączcie kamery i porozmawiajcie, jakie to było uczucie w ciele - ruszać nim jak ptak.  A jak może się czuć ptak w klatce?

2. Wygląd postaci 

Przeprowadź tę rozmowę na forum klasy zgodnie z opisem etapu drugiego.

3. Ptasia choreografia 

Przydzieli połowie klasy postać Adonisa, a drugiej połowie Węgla. Poproś, aby dzieci wymyśliły ruch i dźwięk, który jest charakterystyczny dla danej postaci. Następnie skorzystaj z opcji Breakout Rooms i podziel dzieci na dwójki (to nie muszą być koniecznie pary mieszane, czyli Wrona i Papuga, mogą się spotkać dwie wrony albo dwie papugi). Niech wzajemnie nauczą się swoich gestów i dźwięków. 

4. Wrona i papuga – różne doświadczenia, wspólna relacja 

Wróćcie na forum klasy i porozmawiajcie o bohaterach zgodnie z opisem etapu czwartego.

5. Ciąg dalszy? 

Zaproponuj ćwiczenie z etapu piątego w formie zadania domowego.

przebieg zajęć

1

Rozgrzewka ruchowa: wolny jak ptak

Stańcie w kole. Powiedz dzieciom, że przyjrzycie się dzisiaj postaciom ptaków z obejrzanego przez Was spektaklu “Adonis ma gościa”. Zastanowicie się, jakie były, czym się różniły, co ich łączyło i czego mogły się nauczyć od siebie nawzajem. Ale zanim to się wydarzy, przeniesiemy się wyobraźnią do świata ptaków i spróbujemy poczuć jak to jest być ptakiem. Poproś dzieci, żeby pokręciły głowami w różne strony, przeciągnęły się, zajmując jak najwięcej przestrzeni rękami. Pomachajcie rękami, niech zagarniają jak najwięcej przestrzeni. Potupcie trochę nogami, zróbcie kilka dużych kroków w miejscu i kilkanaście malutkich, jak najmniejszych. 

Poproś dzieci, żeby zastanowiły się, jak rusza głową ptak? A jak rusza nogą? Spróbujcie poruszać się jak ptaki. Jak ptaki startują do lotu? Jak się wznoszą? A jak lądują? A teraz wyobraźcie sobie, że ptaki są zamknięte w klatce. Jak się wtedy poruszają?

Porozmawiajcie chwilę o tym, co to znaczy “być wolnym jak ptak?” A jak może się czuć ptak w klatce? Jakie to było dla Was uczucie w ciele? 

5 min
2

Wygląd postaci

Powiedz, że przyjrzycie się teraz głównym bohaterom spektaklu "Adonis ma gościa". Zapytaj, jakie ptaki tam występowały i jak miały na imię (wrona Węgiel i papuga Adonis). Zapytaj dzieci, jak wyglądały? Opiszcie je jak najdokładniej. Co ich różni? W czym są podobni?

5 min
3

Ptasia choreografia

1. Podziel dzieci na czteroosobowe zespoły. Połowie grup przydziel postać papugi Adonisa, drugiej – wrony Węgla. 

Przygotuj różnokolorowe chusty, kawałki materiałów, krepinę. Niech dzieci wybiorą materiały, które kojarzą im się z wyglądem Adonisa lub Węgla.  

2. Poproś, aby każde dziecko zrobiło jakiś ruch i dźwięk, który będzie charakterystyczny dla danego bohatera. Może użyć przy tym wybranego materiału do stworzenia swojego ptasiego kostiumu. Poleć, by dzieci tworzące grupę połączyły swoje ruchy i dźwięki w jedną choreografię. W ten sposób powstanie ruchowo-dźwiękowy portret ich bohatera.

3. Każda grupa papug spotyka się z grupą wron. Wyznacz czas (np. trzy minuty), w którym papugi uczą swojej choreografii grupę wron. Po upływie wskazanego czasu następuje zmiana: teraz wrony uczą swojego układu kolegów i koleżanki z grupy papug. 

10 min
4

Wrona i papuga – różne doświadczenia, wspólna relacja

1. Niech dzieci ponownie pracują w swoich czteroosobowych grupach. Poleć, by porozmawiały o ptakach ze spektaklu - niech “papugi” zastanowią się nad postacią Adonisa, a “wrony” nad postacią Węgla.

Pytania pomocnicze dla postaci Adonisa: Czy Adonis znał świat poza klatką?  Jak spędzał czas? Czy był sam? Co mówił o ludziach, którzy go karmili? Co było dla niego ważne?

Pytania pomocnicze dla postaci Węgla: Jak to się stało, że Węgiel trafił do klatki Adonisa? Czy to był jego pierwszy raz w klatce? Czy wcześniej był sam? Co było dla niego ważne?

2. Podsumujcie Wasze rozmowy na forum klasy. Zastanówcie się teraz wspólnie, w jaki sposób oba ptaki różniły się między sobą? Na czym Waszym zdaniem polegały te różnice?

Co mógł dać Węgiel Adonisowi? A co Adonis ma do zaoferowania Węglowi? W jaki sposób mogą się uzupełniać? Czy myślicie, że takie postaci mogą zostać przyjaciółmi? 

10 min
5

Ciąg dalszy?

Węgiel i Adonis wydostali się razem z klatki. Zapytaj dzieci, jak myślą, co mogli zrobić razem dalej? Niech opiszą (lub opowiedzą) jeden dzień po wyfrunięciu z klatki. Jeśli zabraknie Wam czasu, możesz to zaproponować dzieciom w formie zadania domowego.

15 min

Zobacz także

  • Spektakl "Adonis ma gościa" w reż. Freda Apke z Teatru im. Sewruka w Elblągu