Konspekt zajęć

Powrót z pałacu Królowej Śniegu

lekcja
Wiek 10-13 lat
07.11.2019 autor: Dorota Lesiak

tagi

język polski, zajęcia teatralne, analiza postaci, tworzenie etiudy, tworzenie choreografii, baśń

czas

90min

Powrót Gerdy i Kaja z dalekiego Finnmarku trwał bardzo długo. Wyruszyli z domu jako dzieci, a wrócili jako dorośli. Co się stało, kiedy opuścili zamek Królowej Śniegu? Jakie przygody ich spotkały, przed jakimi wyzwaniami musieli stanąć, jakie decyzje podejmowali i czego się nauczyli w tej drodze? Scenariusz bazuje na charakterystyce postaci, pozwala na głębsze ich zrozumienie. Może też posłużyć jako zajęcia dla koła teatralnego, pracującego nad spektaklem opartym na baśni.

cele zajęć

  • interaktywne poznanie treści baśni;
  • stworzenie przestrzeni do własnej interpretacji baśni Andersena;
  • przyjrzenie się bohaterom baśni „Królowa Śniegu”.

Metody pracy

rozmowa , praca z tekstem, pokaz, krzyżówki, rebusy, gry, gry i zabawy teatralne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Egzemplarze baśni (po jednym na grupę) - lub wydrukowane kopie rozdziałów baśni. Kartki A4.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na pracę w grupach i prezentację scen.

zadanie dla ucznia

Poleć przeczytanie baśni "Królowa Śniegu" przed zajęciami.

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

„W krainie Królowej Śniegu...”

Razem z grupą stwórzcie obraz Finnmarku i zamku Królowej Śniegu. Zachęć uczestników i uczestniczki do uruchomienia wyobraźni i wypisania skojarzeń z tym miejscem. Rozdaj kartki i poproś o dokończenie zdania „W krainie Królowej Śniegu…”. Gotowe kartki powieście na tablicy. Porozmawiajcie o wypisanych skojarzeniach i powstałym obrazie.

Wariant: Możecie też spróbować stworzyć obraz krainy śniegu, rysując poszczególne elementy na tablicy.

10 min
2

Przypomnienie treści baśni - karty mocy

1. Podziel grupę na cztery zespoły, rozdaj fragmenty baśni mówiące o podróży Gerdy z domu do pałacu Królowej Śniegu - dla każdej grupy jeden rozdział ("W ogródku wróżki", "U księżniczki", "Mała zbójniczka", "Laponka i Eskimoska"). Poproś o przeczytanie i rozmowę w grupach o pytaniach:

- kogo spotkała Gerda?

- jak wyglądało to spotkanie?

- co z niego wynikło?

- czego Gerda się podczas niego nauczyła o sobie i świecie? 

2. Poproś grupy o przedstawienie powyższych informacji w formie „kart mocy” Gerdy - niech zastanowią się, jak zawrzeć kluczowe informacje o bohaterce w formie graficznej.

3. Zapowiedz, ze teraz zajmiecie się postaciom Kaja. Poproś, aby grupy wróciły do początkowego rozdziału książki pt. "Sąsiedzi" i skupiły się na tej postaci. Niech porozmawiają w zespołach o Kaju, o jego mocnych stronach, umiejętnościach, które pomogłby mu przetrwać w pałacu Królwej Śniegu i powrócić do domu. Każda grupa ma zadanie stworzyć „kartę mocy” Kaja, obrazującą takie cechy/umiejętności.

Zbierz „karty mocy” od grup.

25 min
3

Wyzwania

Poleć zespołom, aby zastanowiły się, jak mógłby wyglądać wspólny powrót bohaterów do domu. Wykorzystując obraz Finnmarku, stworzony w zadaniu rozgrzewkowym oraz znajomość treści baśni, poproś zespoły o zaproponowanie wyzwań, przed jakim muszą stanąć bohaterowie, aby przybliżyć się do domu. Każdy zespół wymyśla jedną sytuację i zapisuje ją na kartce. Poleć, aby opisy były szczegółowe - uczniowie mogą się inspirować opisami wcześniejszej drogi Gerdy.

10 min
4

Gra teatralna

1. Każda grupa losuje jedno z przygotowanych wcześniej wyzwań. Jej zadaniem jest przygotowanie rozwiązania w formie scenki teatralnej.

Zawieś na tablicy karty mocy bohaterów - powiedz grupom, że mogą być dla nich inspiracją przy szukaniu rozwiązań sytuacji. 

#metakomenatarz#

Poproś grupy o przedstawienie przygotowanych etiud. Każdą z nich nagrodźcie brawami. Poproś uczniów o komentarz do obejrzanej sceny - czym wykazali się bohaterowie, aby pokonać trudności?

35 min
5

Podsumowanie

Usiądźcie w kręgu i porozmawiajcie o wykonanych zadaniach. Podziękuj grupom za przygotowanie wyzwań i teatrale przedstawienie ich rozwiązań. Zapisz na tablicy zdanie: „Baśń Andersena jest dla mnie o…” i poproś uczniów o dokończenie tego zdania.

10 min