Zoom na świat, czyli Google Street View pod lupą gimnazjalistów
Maria Babicka

Zoom na świat, czyli Google Street View pod lupą gimnazjalistów

Scenariusz lekcji geografii w klasie gimnazjalnej, której celem jest przypomnienie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej na temat cech charakterystycznych wybranych regionów świata. Pozwala też wprowadzić kontekst wykorzystania nowoczesnych technologii w tworzeniu map i użytkowania z nawigacji satelitarnej. Lekcja umożliwia interaktywną pracę młodzieży inspirowaną możliwościami internetowego programu Google Maps.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 13-16 lat
 • Rodzaj zajęć przedmioty ścisłe, przyroda, koło teatralne
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 90 minut
 • Cel zajęć
  • zdobycie i utrwalenie wiedzy na temat nowoczesnych technologii używanych we współczesnej geografii;
  • zdobycie i utrwalenie wiedzy na temat poszczególnych kontynentów (na temat ludności, ukształtowania terenu, środowiska przyrodniczego, klimatu, kultury...);
  • rozwój umiejętności prezentowania pozyskanych informacji;
  • rozwój kompetencji społecznych uczniów poprzez pracę grupową nad wspólnym celem;
  • utrwalanie wiedzy poprzez zabawę.
 • Metody pracy praca z użyciem zasobów internetu, praca z użyciem programów komputerowych, pokaz, improwizacje ruchowe, ćwiczenia koordynacyjne

Przygotowanie do zajęć

Środki dydaktyczne

Tablica multimedialna, dostęp do Internetu.

Dodatkowy opis

Zaproponowane lekcje mogą pozwolić Ci poznać Twoich uczniów z innej strony, a im w niestandardowy sposób utrwalić wiedzę zdobytą podczas ostatnich lekcji. Uprzedź młodzież, że na koniec omawiania tematów dotyczących kontynentów czeka was wyjątkowa lekcja. Przed zajęciami poproś ich o pomoc w zsunięciu ławek w klasie i przygotowaniu rzutnika oraz ekranu. Zapowiedz też, że podczas lekcji będą potrzebowali naładowanych telefonów lub tabletów z dostępem do internetu. Ewentualnie, możecie skorzystać z dostępnych w szkole komputerów.

Przebieg zajęć

1. LEKCJA I: Wprowadzenie 10 min.

1. Zapowiedz młodzieży, że najbliższe dwie lekcje będą podsumowywały wiedzę zdobytą na temat kontynentów, a pomogą Wam w tym nowoczesne technologie i teatralne zabawy.

2. Zapytaj uczniów, czy wiedzą, jak działa nawigacja satelitarna. Porozmawiaj z nimi, czy i w jakich sytuacjach z niej korzystają. Zwróć ich uwagę na to, jak zdjęcia wykonywane przez satelity wpłynęły na rozwój kartografii. Możesz pokazać uczniom film o krążących wokół Ziemi satelitach*.

* Skorzystaj ze strony www.epodreczniki.pl. Wybierz podręcznik „Geografia dla klasy pierwszej gimnazjum". Zobacz film pt. „Satelitarne obrazowanie Ziemi przez system Landsat" w temacie „Po co wykonuje się zdjęcia lotnicze i satelitarne" w lekcji „Nowoczesne technologie w tworzeniu map i ich interpretacji".

 

2. LEKCJA I: Rozgrzewka 20 min.

1. Poproś, by wszyscy uczniowie stanęli w kole. Niech wyobrażą sobie, że ten krąg ludzi obrazuje Równik. Poproś uczniów, by zaproponowali dwa gesty – jeden symbolizujący ląd, drugi wodę. Ustal z klasą, która z osób wyznacza południk zerowy. Następnie poleć, by uczniowie spróbowali bez patrzenia na mapy i globus odtworzyć za pomocą ciał układ wód i lądów na linii Równika. Niech każdy kolejno zastanowi się, jakim jest elementem – którym kontynentem, wyspą, morzem, czy oceanem. Sprawdźcie przy użyciu globusa, na ile udało się Wam to ćwiczenie.

2. Odwróć perspektywę: teraz krąg staje się dwoma południkami. Ustal z uczniami, gdzie leży Biegun Północy, a gdzie Południowy. Jakim południkiem będzie jedna połowa klasy, jeśli druga tworzy Południk Zerowy? Zapytaj uczniów, która jest u nich godzina, jeśli u osoby na przeciwko będzie południe? Nie dawaj im gotowych rozwiązań, ale poproś, by wyjaśnili, w jaki sposób doszli do odpowiedzi. Korzystając z ustalonych wcześniej gestów, pokażcie, kto tym razem jest lądem, a kto wodą na Waszym globusie.

3. Przy pomocy rzutnika wyświetl na ekranie/ścianie satelitarny obraz Ziemi z programu Google Maps. Przybliż obraz Ziemi na wybrany przez siebie kontynent. Bez nazywania go poproś uczniów, by każdy pomyślał o skojarzeniu i stanął w pozie, która oddaje jego pierwszą myśl. Nie ma złych i dobrych odpowiedzi. Każde skojarzenie jest możliwe. Zaproś uczniów, do wspólnego przyglądania się pozom. Z jakich porządków pojawiły się skojarzenia – dotyczyły konturowego kształtu kontynentu, jego mieszkańców, klimatu, roślinności, kultury, ukształtowania terenu? A może pojawiły się jeszcze inne kategorie? Zapiszcie je w widocznym miejscu.

4. Poproś jednego z uczniów, by teraz on wybrał w programie dowolny inny kontynent. Z wypisanych przed chwilą kategorii wybierzcie dwie. Połowa klasy staje w pozach do skojarzeń z jednej z kategorii, druga połowa klasy do drugiej. Obejrzyjcie pozy i rozszyfrujcie, co oznaczają.

5. Teraz podziel klasę na cztery zespoły i przydziel im po jednej z kategorii. Wskażcie jeszcze jeden kontynent. Poproś uczniów, by stworzyli całą grupą pomniki dotyczące kategorii i kontynentu (np. ludność Australii, czy ukształtowanie terenu Ameryki Południowej). Zachęć, by nie naradzali się długo, ale działali intuicyjnie. Obejrzyjcie uważnie każde dzieło. Pozwól najpierw wypowiedzieć się widzom (mogą nadać tytuły lub podzielić się swoimi skojarzeniami), a w drugiej kolejności członkom prezentującej grupy.

6. Możesz porozmawiać o wrażeniach młodzieży z tworzenia pozy w oparciu o osobiste skojarzenie i pracą nad pomnikiem inspirowanym głosami kilku osób w grupie.

3. LEKCJA I: Od ogółu do szczegółu – praca w grupach 15 min.

1. Zapytaj uczniów, czy znają funkcję Google Street View w programie Google Maps. Porozmawiaj z nimi o tym, czy i do czego jej używają. Odnieście się również do genezy tej młodej funkcjonalności, o tym jak powstają fotografie i co można na nich zobaczyć. Zapytaj młodzież, czy wiedzą, jakie miejsca na świecie i z jakimi szczegółami można zobaczyć. Oddaj stery komputera i wspólnie odkryjcie możliwości Google Street View na dużym ekranie.

2. Zapisz na tablicy nazwy kontynentów (Antarktydę ze względu na mniejszą różnorodność możesz pominąć). Podziel klasę na sześć grup Poproś każdą o wybór kontynentu (lub rozlosuj między zespołami). Zadanie każdej z grup polega na wyborze jednego konkretnego miejsca w ramach kontynentu. Daj im czas, by korzystając z telefonów komórkowych lub tabletów zbadali, które obszary ich kontynentów są dostępne w Google Street View i dopiero po chwili dokonali wyboru.

3. W następnej kolejności zaproś uczniów do zdobycia informacji na temat wybranego miejsca w każdej z wyznaczonych w rozgrzewce kategorii (np. ludność, ukształtowanie terenu, charakterystyczna roślinność, klimat, kultura, historia...). Pogłębienie zadania może stać się ich pracą domową.

4. Poproś przedstawicieli grup, by na koniec tej części zajęć wypowiedzieli nazwę wybranego miejsca i wskazali je na mapie na dużym ekranie.

4. LEKCJA II: Skrawki świata pod lupą 15 min.

Kolejne zajęcia zacznijcie w wyznaczonych poprzednio grupach z wybranymi na Google Street View miejscami i pakietem informacji o nich. Zadaniem poszczególnych grup jest przygotowanie scenek, w których przekażą zdobytą wiedzę. Wprowadź wspólną dla wszystkich pokazów zasadę: zdjęcia wybrane w programie i wyświetlone na dużym ekranie mają stanowić tło dla sceny. Zwróć ich uwagę na mnogość szczegółów: mogą stać się inspiracją do przygotowywanej sceny lub elementem opowiadanej historii, a może pojawia się na zdjęciach człowiek, który stanie się bohaterem? Dodatkowo rozlosuj między zespoły konwencję, w jakiej przygotują i zaprezentują scenę. Zachęć także młodzież do zilustrowania etiud wybraną przez nich muzyką i efektami dźwiękowymi, które mogą przygotować samodzielnie lub skorzystać z zasobów internetowych.

Etiudy powstają według schematu:

- miejsce akcji : wybrany konkretny punkt na Google Maps w ramach wyznaczonego kontynentu;

- scenografia: zdjęcie wybrane z Google Street View;

- konwencja sceny: jedna z wylosowanych (przykładowe: wywiad z mieszkańcem, spotkanie sąsiadów, wiec polityczny, reportaż, demonstracja, wizyta człowieka z drugiego końca świata).

5. LEKCJA II: Podróż dookoła świata 20 min.

1. Zaproś młodzież do zaprezentowania przygotowanych scen. Porozmawiaj z uczniami o czynnikach, które wpływają na komfort oglądania i bycia oglądanym: koncentracji wystęujących oraz głośnym i wyraźnym mówieniu, zachowywaniu ciszy na widowni, ale i na zwracaniu uwagi na jak najwięcej szczegółów, czytaniu znaków. Możesz poprosić ich o wynotowanie informacji, które padną we wspólnie wyznaczonych kategoriach. Zachęć też do zwracania uwagi na inne elementy pokazu – bohaterów, obrazy, elementy scenografii, ruch sceniczny, dźwięki i muzykę ... Scenę wystartuj, gdy wszyscy będą gotowi, a zakończcie ją gromkimi brawami.

Warianty:

- Po każdym pokazie możecie oddalić tło na ekranie do widoku kontynentu i całej Ziemi, tak by uczniowie zobaczyli, gdzie znajduje się prezentowany punkt. 

- Wracając do południków i równoleżników, możesz poprosić uczniów o wyznaczenie współrzędnych geograficznych każdego zaprezentowanego miejsca.

6. LEKCJA II: Powrót do szkoły – podsumowanie 10 min.

Porozmawiaj z uczniami o ich wrażeniach z obejrzanych pokazów i całych zajęć. Dowiedz się, co najbardziej utkwiło im w pamięci i jak poszerzyła się ich wiedza. Na zakończenie zapytaj też o ich opinię na temat programu Google Maps i funkcjonalności Google Street View. Jakie korzyści, a jakie zagrożenia dostrzegają? Podziękuj uczniom za wspólne zajęcia.

O autorach

Maria Babicka

Absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Pedagogów Teatru realizowanej w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Pracuje w Dziale Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym, gdzie m. in. odpowiada za projekty objazdowe realizowane w namiocie cyrkowym w ramach programu Lato w teatrze i współtworzy zespół badaczy edukacji teatralnej. Członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, w którym współrealizuje takie projekty jak: „Akcja Labirynt", „Kierunek Teatr" czy „Teatranki". Współpracowała z Teatrem Lalek Guliwer w Warszawie, gdzie koordynowała dwa projekty: „Laboratorium Teatralno-Pedagogiczne" i „Podróże edukacyjne Teatru Guliwer", a także projektowała i realizowała cykle warsztatów teatralno-pedagogicznych przed premierami.

Maria Babicka

Podobne konspekty