Konspekt zajęć

O czym (nie) mówią mapy?

lekcja
Wiek 6-10 lat
07.09.2020 autor: Agnieszka Szymańska

tagi

rozmowa o filmie, mapa, plan miasta

czas

45min

Zajęcia wprowadzają podstawowe pojęcia dotyczące map. Uczniowie tworzą własne plany okolicy i zastanawiają się nad tym, co różni rzeczywiste miejsca od ich odwzorowań na mapach. Opowieści o miejscach pozwalają uczniom lepiej poznać swoich kolegów z klasy.

cele zajęć

  • wprowadzenie do korzystania z map i tworzenia własnych prostych planów terenu;
  • rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Metody pracy

rozmowa , ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Po jednym arkuszu papieru dla ucznia (format A4 lub większy), kredki lub flamastry.

Mapy (różnorodne rodzaje wypożyczone z pracowni geogaficznej, historycznej, a także plany miast lub wybranych przestrzeni, np. parku, rynku itp.).

aranżacja przestrzeni

W przestrzeni sali rozwieszone różne rodzaje map i planów miejsc.

zadanie dla ucznia

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Wprowadzenie

Przed rozpoczęciem zajęć umieść w sali różnorodne mapy – im więcej, tym lepiej. Poproś uczestników by usiedli w kole. Zapytaj, czym jest mapa? Jak wygląda? Do czego służy? W jakich sytuacjach po nią sięgamy? Na koniec tej części zaproś uczniów, by obejrzeli mapy wyeksponowane w przestrzeni klasy do podsumowania.

5 min
2

Różnorodność map

Wprowadź dwa pojęcia, które wiążą się z mapami:

Skala – informuje nas o tym, ile razy dana przestrzeń została na mapie pomniejszona w stosunku do swoich naturalnych rozmiarów (np. jeden kilometr w rzeczywistości to na mapie jeden centymetr).

Legenda – część mapy, która informuje nas o tym, co oznaczają symbole umieszczone na niej (np. jakimi znakami oznaczone są drogi, miasta, określone typy budowli itd.).

Zaproś uczniów, by przyjrzeli się mapom i na podstawie legendy określili, czego można się z nich dowiedzieć. Spróbujcie nazwać różne typy map.

5 min
3

Tworzymy mapy

Za chwilę każdy z uczniów stworzy własną mapę. Ustalcie, jakiego obszaru mają dotyczyć mapy. Możecie wybrać spośród wariantów:

- uczeń rysuje mapę okolicy, w której mieszka;

- każdy wybiera obszar w Waszej miejscowości, który najbardziej lubi odwiedzać.

Każda osoba ma za zadanie przygotować na dużej kartce papieru rysunkową mapę danego obszaru. Pomóż uczniom, zadając przykładowe pytania: Jak oznaczyć elementy przyrody? Jak oznaczyć ważne budowle? Jak wygląda ukształtowanie terenu? Niech każdy za pomocą znaków narysuje mapę i stworzy legendę.

15 min
4

Rozmowy wokół map

1. Połącz uczniów w pary.  Uczniowie zamieniają się mapami. Teraz każdy z otrzymanej mapy, stara się odczytać znaki przygotowane przez inną osobę. Uczniowie zastanawiają się: Co to za miejsce? Czego można się o nim dowiedzieć z mapy?

2. Powiedz uczniom, że mapy opierają się na uogólnieniach – zawierają tylko część informacji o danym miejscu, pomijają szczegóły, które nie mają związku z przeznaczeniem mapy. Poproś uczniów, aby w tych samych parach opowiedzieli sobie o tym, czego nie widać na ich mapach? Co jest charakterystycznego w tych miejscach? Jakie sami mają wspomnienia związane z nimi?

15 min
5

Podsumowanie

Usiądź z uczniami w kole i zapytaj o to, jaka jest ich zdaniem różnica pomiędzy obrazem miejsca na mapie a rzeczywistością danej przestrzeni?

5 min