Wspólny czas
Marta Knopik

Wspólny czas

Większość szkół realizuje spotkania z rodzicami w ramach tzw. pedagogizacji rodziców. Scenariusz umożliwia przygotowanie z uczniami przed takim spotkaniem mini-spektaklu dotyczącego wspólnego spędzania czasu w rodzinie, który jest punktem wyjścia do rozmowy na temat sposobów spędzania czasu z bliskimi, które mogą zacieśniać więzi rodzinne. Konspekt zawiera propozycje dwugodzinnych zajęć z uczniami oraz plan spotkania z rodzicami.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 13-16 lat
 • Rodzaj zajęć godzina wychowawcza, przygotowanie wydarzenia szkolnego / klasowego
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 130 minut
 • Cel zajęć
  • przygotowanie z uczniami mini-spektaklu dla rodziców na temat wspólnego spędzania czasu w rodzinie;
  • stowrzenie rodzicom i uczniom okazji do  namysłu oraz rozmowy na podany temat.
 • Metody pracy rozmowa , inscenizacja, gry i zabawy teatralne, dyskusja, ćwiczenia ruchowe

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Temat spotkania zapisany na tablicy lub na arkuszu papieru wywieszonym w widocznym miejscu. Ławki ustawione w podkowę. Pusty środek sali.

Środki dydaktyczne

Piłka lub kłębek, arkusze z nazwami emocji: radość, złość, strach, zmęczenie, kartki, długopisy, karteczki z nazwami miejsc, karteczki samoprzylepne, tablica.

Przebieg zajęć

1. Wstęp do zajęć 15 min.

Poproś uczniów, aby stanęli w kręgu. Wprowadź ich w temat spotkania zapisany na tablicy oraz cele warsztatu. Następnie zaproś do udziału w rozgrzewce.

1. Weź piłkę. Poproś uczniów, aby rzucali ją do siebie w kole. Osoba, która otrzymuje piłkę, podaje jedno skojarzenie związane z rodziną i wspólnym spędzaniem czasu z domownikami.

2. Poproś, aby uczestnicy dobrali się w pary i porozmawiali o sytuacji z życia rodzinnego, którą często wspomina się w ich domu. Ile wtedy mieli lat? Gdzie to się działo? Kto brał w niej udział?

3. Poleć uczniom, by dobrali się w trójki. Poproś, aby stworzyli ze swoich ciał rzeźbę przedstawiającą scenkę rodzinną pt. „Wspólny czas”. Kiedy pomniki będą gotowe, poproś, aby jedna osoba z rzeźby opuściła na chwilę swoje miejsce, przyjrzała się dziełu i wprowadziła zmiany (patrz. http://teatrotekaszkolna.pl/film/lista - Rzeźba), a następnie ponownie wpasowała się w kompozycję. To samo robią kolejno dwie pozostałe osoby.

2. Przygotowanie scenek przez uczniów 30 min.

 1. Podziel klasę na kilkuosobowe zespoły. Poproś, aby przedyskutowali w nich, w jaki sposób lubią spędzać czas z rodziną. Niech zastanowią się, jakie znaczenie ma dla nich wspólnie spędzony czas. Pomoże to wykonać kolejne zadania.

2. Poleć, aby członkowie grup zastanowili się, co z rozmowy o wspólnym spędzaniu czasu chcą przekazać rodzicom i dlaczego? 

Poproś, aby zapisali odpowiedź / odpowiedzi na to pytanie na kartce – będzie to dla nich wskazówką w tworzeniu scen.

3. Poproś, aby każdy zespół przygotował scenkę, za pomocą której przekaże swój punkt widzenia. Niech uczniowie opracują scenariusz, zapiszą dialogi, podzielą się rolami, zrobią próbę.

3. Prezentacja pracy grup 25 min.

Zaproś zespoły do prezentacji scenek. Następnie przejdź do ich omówienia. Poproś, aby grupy opowiedziały, co i dlaczego chcą pokazać? Podzielcie się refleksjami na temat poszczególnych scen. Jeśli grupy mają ochotę wprowadzić jakąś zmianę do swojej inscenizacji, umożliw im to.

4. Opracowanie pokazu dla rodziców z wypracowanych wcześniej scenek 20 min.

Poprowadź rozmowę, w której wspólnie ustalicie plan prezentacji. Poproś, aby klasa wybrała konferansjera (może to być też chętna osoba), który przywita gości i zakończy pokaz. Poproś o nadanie tytułów przedstawionym scenkom i zapisanie ich w kolejności, w jakiej chcecie je pokazać. Jesteście gotowi. Czas na spotkanie z rodzicami.

5. Spotkanie z rodzicami 40 min.

1. Poproś rodziców o zajęcie miejsc przy stołach ustawionych w podkowę. Środek sali jest pusty. To miejsce prezentacji. Przywitaj rodziców i przygotuj ich do mini-spektaklu. Powiedz, jaki jest temat i cel.

2. Oddaj głos konferansjerowi.

3. Po prezentacji uczniowie siadają wraz z rodzicami, najlepiej w kręgu. Przejdź do omówienia scenek i moderuj rozmowę. Jaką sytuację z życia rodziny pokazano? Jakie uczucia wywołało to u odbiorców? Jakie relacje panują pomiędzy przedstawionymi bohaterami?

4. Na koniec tej części poproś rodziców, aby podzielili się swoimi refleksami na temat czasu spędzanego z rodziną. Co lubią? Co ma dla nich największą wartość? Co sprawia im radość?

O autorach

Marta Knopik

Marta Knopik

Podobne konspekty

 • Wiek 4-6 lat

  miniaturka konspektu Teatralny Dzień Mamy

  Agnieszka Szymańska

  Teatralny Dzień Mamy

 • Wiek 16-19 lat

  miniaturka konspektu Dbanie o to, co wspólne

  Monika Mioduszewska

  Dbanie o to, co wspólne

 • Wiek 10-13 lat

  miniaturka konspektu Zadbajmy o siebie nawzajem

  Agnieszka Szymańska

  Zadbajmy o siebie nawzajem

 • Wiek 4-6 lat

  miniaturka konspektu Rodzinne aktywności, czyli Święto Rodziny w przedszkolu

  Anna Zalewska-Uberman

  Rodzinne aktywności, czyli Święto Rodziny w przedszkolu