Taka piękna awantura ‒ inscenizacja wiersza Juliana Tuwima "Ptasie radio”

Taka piękna awantura ‒ inscenizacja wiersza Juliana Tuwima "Ptasie radio”

Zajęcia dla dzieci starszych (klasa III – ze względu na naukę wiersza na pamięć i zaawansowane prace plastyczne). Prowadzą do inscenizacji fragmentów „Ptasiego radia” Juliana Tuwima. Praca nad wierszem łączy się w proponowanym scenariuszu z wykonaniem przez dzieci lalek oraz wspólnym animowaniem ich w przedstawianych scenkach.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 6-10 lat
 • Rodzaj zajęć język polski, nauczanie zintegrowane, koło teatralne, koło recytatorskie
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 90 minut
 • Cel zajęć
  • kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego;
  • poznanie tekstu Juliana Tuwima pt. „Ptasie radio” i  jego różnych interpretacji;
  • rozwijanie wyobraźni teatralnej poprzez pracę z mimiką, ruchem, gestem i rekwizytem.
 • Metody pracy inscenizacja, praca z tekstem, rozmowa kierowana, dyskusja, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia muzyczne, ćwiczenia improwizacyjne, ćwiczenia głosowe, animacja przedmiotu

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

W drugiej części sali można zaaranżować ławki tak, aby razem zestawione stworzyły długą scenę.

Środki dydaktyczne

Kopie tekstu Juliana Tuwima „Ptasie radio” w liczbie wystarczającej dla klasy z zaznaczonym już podziałem na role; podstawowe materiały plastyczne: kredki, kartki, ołówki; ewentualnie – zestaw lalek (forma wycięta z kartonu lub odpowiednio zwinięta z szarego papieru), nagrania odgłosów ptaków.

Dodatkowy opis

Należy dopasować poziom zajęć do swojej grupy. Jeśli uznamy, że dzieci są zbyt małe, aby zrobić ptasie lalki całkowicie samodzielnie, można przygotować wcześniej z kartonu formy do ich wykonania – wtedy dzieci będą mogły zająć się malowaniem rekwizytów.

Przebieg działań można wspomóc nagraniem „Ptasiego radia"

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie [Cz. 1] 15 min.

Przeczytaj dzieciom wiersz Juliana Tuwima „Ptasie radio". Porozmawiajcie o bohaterach wiersza: Jacy są? Jak się zachowują? I dlaczego? Jak mówią?

Wypiszcie na tablicy wszystkich bohaterów wiersza, dopasowując teksty do postaci – ustalcie, kto co mówi. Posłuchajcie nagrań odgłosów różnych ptaków. Pomóż dzieciom dopasować dźwięk do gatunku.

 

2. Przygotowanie lalek [Cz. 1] 20 min.

Niech każdy wybierze sobie jednego ptaka, takiego, którego głos lub słowa w wierszu mu się podobają, zainteresowały go. Poproś, aby dzieci narysowały wybranych bohaterów, zwracając uwagę na ich cechy charakteru. Porozmawiajcie o rysunkach. Poproś dzieci, aby opowiedziały o swoich bohaterach – co wg nich lubią robić, jacy są, z kim się przyjaźnią, a kogo nie lubią.

3. Interpretacja tekstu [Cz. 1] 10 min.

Przeczytajcie wspólnie wiersz z podziałem na role. Kiedy w tekście wymieniane są ptaki, każde dziecko niech przeczyta nazwę swojego bohatera. Jeśli kilkoro dzieci wybrało tego samego bohatera, czytają razem (w wierszu wymienionych jest 25 ptaków). Podziel też opisany w wierszu szczebiot i świergot pomiędzy różne ptaki.

Zastanówcie się wspólnie, jak poszczególni bohaterowie mówią – jaki mają głos (wysoki, niski, miły, skrzekliwy), jakie wydają dźwięki. Jak się zachowują, kiedy się złoszczą, a jak, kiedy są zadowoleni. Poproś każdego z uczniów, aby głosem wybranego ptaka powiedział wszystkim „dzień dobry” lub przedstawił się.


Zadanie domowe:
poproś dzieci, aby nauczyły się tekstu na pamięć.

4. Wprowadzenie [Cz. 2] 5 min.

Przeczytajcie (lub powiedzcie) tekst z podziałem na role.

5. Przygotowanie lalek [Cz. 2] 15 min.

Na podstawie projektów zróbcie lalki ptaków. Mogą one być płaskie, czyli wycięte z kartonu i pomalowane (pamiętajcie o zamontowaniu uchwytów do lalek), albo przestrzenne ‒ np. uformowane z szarego papieru, pomalowane farbami, z doklejonymi elementami (np. piórkami, guzikami, gałgankami itp.). Jeżeli pracujesz z dużą grupą małych dzieci, możesz przygotować uniwersalne formy ptasich lalek, tak aby dzieci mogły już tylko nadać indywidualne rysy poszczególnym postaciom.

6. Interpretacja roli [Cz. 2] 20 min.

Połączcie kilka ławek, tak aby zbudować scenę na tyle długą, żeby wszystkie ptaki mogły na nią „sfrunąć”.

Poproś dzieci, aby zainscenizowały przybycie ptaków na naradę. W tym ćwiczeniu dzieci niech nie mówią, tylko wydają ptasie dźwięki.
Zwróć uwagę, żeby nie wszystkie ptaki przylatywały w jednym momencie. Mogą się pojawiać parami, w 3‒4-osobowych grupach. Przy powtórzeniu zadania poproś, aby każde dziecko zastanowiło się, czy jego bohater jest zadowolony, czy smutny, czy lubi inne ptaki, czy przyleciał z ochotą. Spróbujcie pokazać, jak gdacze smutna kura, jak ćwierka zły wróbel, jak klekocze najedzony bocian.

Jeszcze raz ustalcie role w wierszu i działania sceniczne – kto kiedy mówi, kiedy przylatuje, gdzie siada, z kim się kłóci.
Ponownie odegrajcie scenę narady ptaków. Dzieci nie muszą zapamiętywać wszystkiego, Ty możesz prowadzić scenę, wywołując poszczególnych bohaterów.

7. Podsumowanie [Cz. 2] 5 min.

Porozmawiajcie o tym, w jaki sposób się komunikujemy. Czy tylko poprzez słowa, czy również gesty, miny, intonację. W jaki sposób mogą się tworzyć i eskalować konflikty?

Materiały do pobrania

Zobacz też

Podobne konspekty