Świat bez pisma? Kierunek: przyszłość.
Malina Barcikowska

Świat bez pisma? Kierunek: przyszłość.

Podczas zajęć uczestnicy zastanowią się nad rolą słowa pisanego w naszym życiu. W tym celu wybiorą się w podróż w przyszłość, w której nie istnieje słowo pisane i z tej perspektywy spojrzą na jego znaczenie. 

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 10-13 lat
 • Rodzaj zajęć język polski, etyka / filozofia, godzina wychowawcza
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  •  refleksja nad znaczeniem słowa pisanego dla człowieka i kultury;
  •  ukazanie społecznej funkcji słowa pisanego;
  •  praca z wyobraźnią;
  •  rozwijanie kreatywnego myślenia;
  •  rozwój umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Metody pracy rozmowa kierowana, rozmowa , prezentacja multimedialna, dyskusja

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Tradycyjny układ sali z dostępem do tablicy.

Środki dydaktyczne

Przygotuj drukowane mapki miejscowości, w której znajduje się Wasza szkoła (możesz korzystać z bezpłatnych Google Maps i wydrukować je w wybranej skali) - po jednej mapce dla osoby/pary.

Przebieg zajęć

1. PRZED „TYM”: CZYTANIE MAPY 5 min.

Rozdaj mapy Waszej miejscowości / okolicy uczniom. Zaproś ich do tego, by znaleźli i zaznaczyli na niej biblioteki. Następnie poproś uczniów, by zaznaczyli również inne miejsca, w których znajdują się książki, czasopisma, gazety? Mogą to być na przykład: księgarnie, szkoły, czytelnie, antykwariaty,

Do odszukania tych miejsc możecie korzystać z Internetu i własnej wiedzy.

2. PO „TYM” 35 min.

1. Świat bez pisma. Poproś uczniów, by połączyli się w zespoły czteroosobowe. Poleć, aby wyobrazili sobie, że na skutek nagłych i niespodziewanych wydarzeń zniknęło słowo pisane. Niech w zespołach zastanowią się, jak zmieniłaby się rzeczywistość wokół nas. Daj czas na wykonanie zadania, a na koniec poproś o krótkie przedstawienie wizji na forum.  

2. Tworzenie postaci. Uczniowie i uczennice pozostają w grupach. Zaproponuj, żeby wyobrazili sobie swojego rówieśnika lub równieśnicę żyjących w nowej rzeczywistości. Jak wymienione w poprzednim etapie zmiany wpłynęłyby na funkcjonowanie osób w ich wieku? Wnioski – podobnie jak w poprzednim zadaniu – przedstawcie na forum i wspólnie przedyskutujcie.

3. Tworzenie wideopocztówek. Podziel klasę na pary. Zapowiedz, że ich zadaniem będzie stworzenie wideopocztówek skierowanych do rówieśników żyjących w przyszłości pozbawionej pisma. Zadaniem par jest wyjaśnienie w nagraniu, czym jest słowo pisane i czemu służy w dzisiejszym świecie. Niech w tym ćwiczeniu wykorzystają przemyślenia z poprzedniego etapu. Przypomnij, żeby mieli na uwadze fakt, że osoby z przyszłości w ogóle nie wiedzą, czym jest słowo pisane.

Dla ułatwienia możecie zacząć od stworzenia listy pytań, które taka osoba mogłaby zadać, by dowiedzieć się, do czego służyło kiedyś pismo. Możesz także rozdać gotową listę pytań, która stanie się inspiracją do dalszej pracy: co to jest pismo? Po co się go używa? W jakich sytuacjach przydaje się słowo pisane? Czym się różni od słowa mówionego? Po co ludzie piszą? Czy pisanie jest trudne?

Wariant: Inną możliwością wykonania wideopocztówek jest stworzenie ich przez uczniów w czasie pozalekcyjnym, jako zadanie domowe. W tym wypadku mogą oni nagrać je, korzystając z plenerów miejskich, odnajdując w swoim otoczeniu miejsca z ćwiczenia nr 1.

3. Podsumowanie 5 min.

Po wykonaniu zadania wspólnie obejrzyjcie materiał i podsumujcie go  we wspólnej rozmowie. Jak z perspektywy dzisiejszych zajęć patrzycie na rolę pisma we współczesnym świecie? 

O autorach

Malina Barcikowska

Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Krytyczka sztuki. Absolwentka Kursu Pisania Scenariusza i Dramatu Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Jej sztuka znalazła się w Półfinale Gdańskiej Nagrody Dramaturgicznej. Publikuje teksty o sztuce oraz opowiadania. Czynnie zajmuje się edukacją filozoficzną.

Malina Barcikowska

Podobne konspekty