Romeo i Julia – od przedmiotu do postaci
Nikolett Gábri

Romeo i Julia – od przedmiotu do postaci

Zajęcia poświęcona analizie bohaterów dramatu Wiliama Szekspira „Romeo i Julia". Uczniowie wybierają przedmioty, które symbolizują daną postać i na tej podstawie tworzą teatralne lalki. W końcowym etapie zajęć wykorzystają je w krótkich scenach traktujących o przemianie postaci i jej przeżyciach.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski, koło teatralne
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • analiza bohaterów tekstu;
  • eksplorowanie formy teatru przedmiotu i stworzenie lalek na bazie przedmiotu.
 • Metody pracy praca z tekstem, inscenizacja, animacja przedmiotu

Przygotowanie do zajęć

Zadanie dla ucznia

Przed zajęciami rozlosuj między uczniami najważniejsze postacie z dramatu „Romeo i Julia" Williama Shakespeara. Propozycja postaci: Julia, Romeo, Marta, pani Kapulet, pan Kapulet, Merkucjo, Tybalt.

Poproś, aby w domu każdy uczeń zastanowił się nad przydzieloną mu postacią. Pomocne w tym mogą być następujące pytania [znajdziesz je w załączniku w formie karty pracy]:

 • Przeczytaj jeszcze raz sceny z dramatu, w których pojawia się dana postać. Na ich podstawie zastanów się, jakie są jej cechy charakteru. Wypisz je.
 • Jak wyobrażasz sobie tę postać? Jak wygląda, jak się ubiera? W jaki sposób chodzi?
 • Jakie wartości są dla tej postaci ważne? Jaki ma cel w życiu?
 • Co dla tej postaci stanowi trudność w życiu?
 • Jaki ma stosunek do innych ludzi / postaci?

Po samodzielnie dokonanej analizie postaci niech zastanowią się, jaki przedmiot mógłby tę postać symbolizować. Poproś, aby każdy przyniósł wybrany obiekt na zajęcia.

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do indywidualnej pracy uczniów i pracy w parach.

Środki dydaktyczne

Na zajęcia przygotuj i przynieś kilka arkuszów papieru, flamastry, folie, kleje, patyki drewniane, nici, nożyczki, resztki materiałów – oraz dowolnie wybrane rzeczy, które mogą pomóc w przekształceniu przedmiotu w lalki.

Przebieg zajęć

1. Odkrywanie przedmiotu 10 min.

1. Na początku zajęć poproś uczniów, aby znaleźli sobie miejsce na sali i udali się tam wraz z przyniesionym przedmiotem. Mogą pozostać na stojąco lub usiąść (również na podłodze). Zachęć ich do podróży połączonej z odkrywaniem swojego przedmiotu.

Przy tym ćwiczeniu włącz muzykę. Instruując uczniów, prowadź ich krok po kroku przez tę podróż. Niech na chwilę zamkną oczy. Gdy je otworzą, niech spojrzą na swój przedmiot tak, jakby widzieli go po raz pierwszy. Niech spróbują poznać swój przedmiot poprzez zmysły:

 • jaki ma kolor/kolory?
 • z jakiego jest materiału?
 • jaki jest w dotyku? Czy jest sztywny czy raczej elastyczny?
 • jaką ma konsystencję?
 • czy może zmienić swój kształt/kolor? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

2. Poleć, aby zastanowili się, które z powyższych cech charakterystycznych łączą ich przedmiot z wylosowaną postacią. Niech wymienią się wnioskami z inną osobą, która pracowała z przedmiotem symbolizującym tę samą postać.

2. Tworzenie i ożywanie lalki 15 min.

1. Poproś uczniów, aby każdy z nich poszukał sobie na sali nowego miejsca dla siebie i swojego przedmiotu. Niech spróbują spojrzeć na przedmiot w taki sposób, jakby to on był ich postacią z Romea i Julii. Gdzie są oczy postaci? Jakich elementów brakuje, by przedmiot zaczął przypominać człowieka? Niech przyjrzą się materiałom zgromadzonym w sali. Zachęć, aby wybrali spośród nich te, z pomocą których stworzą lalki symbolizujące danego bohatera dramatu. Podkreśl, że nie muszą zmieniać przedmiotu w człowieka: niech tylko nawiążą do ludzkich kształtów w wyglądzie postaci. Daj na tę pracę 10 minut.

2. Gdy lalki będą już gotowe, poproś by sprawdzili, jak mogą je ożywić ruchem. Zapytaj, w jaki sposób ich postać chodzi, jak rusza się, czując radość, złość, smutek, strach. Następnie niech każdy z uczniów przypomni sobie scenę z dramatu Szekspira, w której ich bohater odczuł silną emocję. Niech spróbują oddać tę emocję, zagrać ją swoją lalką.

3. Scenki 20 min.

1. Połącz uczniów w pary w taki sposób, aby spotkały się osoby, które pracowały nad tą samą postacią. Jeżeli ktoś pozostanie bez pary, to mogą powstać też trójki.

Zadaniem grup będzie stworzenie scenki, która pokaże:

- jak ich postać zmieniała się w trakcie dramatu. Jedna z lalek reprezentować będzie postać na początku, a druga tę samą postać pod koniec dramatu – scena ma być dialogiem między nimi,

 albo:

- jaki dylemat przeżywała ich postać przed lub po ważnej dla niej scenie. Dwie lalki reprezentują dwa różne stanowiska – niech spróbują siebie nawzajem przekonać.

Wybierz jeden z powyższych wariantów. Daj parom czas na przygotowanie scen.

2. Zaproś chętnie duety do zaprezentowania ich na forum. Po każdej scenie poproś widzów o komentarz do obejrzanej sceny.

3. Zachęć uczniów do zastanowienia się nad tym, czy i jak w trakcie zajęć zmienił się ich stosunek do wybranego przedmiotu. Czy dzięki pracy z przedmiotem odkryli coś nowego dla siebie w postaci, która została im losowo przydzielona? Zaproś do podzielenia się wrażeniami.

Zobacz też

Moduł online

Podczas zajęć online poprowadź etapy 1 i 2 we wspólnym pokoju - pozwól uczniom wyłączyć kamery, jeśli mają taką ochotę. W etapie trzecim połącz uczniów w duety, które będą pracować w pokojach. Efekt ich pracy zaprezentujcie na forum: niech wszyscy oglądający uczniowie wyłączą kamery i wybiorą opcję Hide Non-Video Participants - widoczny pozostanie wtedy jedynie duet prezentujący swoją scenę.

O autorach

Nikolett Gábri

Ukończyła wydział aktorski na Uniwersytecie Kaposvár na Węgrzech w roku 2016. W latach 2015-2017 grała w różnych produkcjach teatralnych oraz w spektaklach teatru w edukacji grupy teatralnej Nyitott Kör. Ukończyła również 120godzinny kurs dramy stosowanej. Od 2017 roku żyje w Polsce, gdzie ukończyła studia podyplomowe pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku pracuje w zespole Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie prowadzi warsztaty dramowe i teatralne oraz gra w spektaklach edukacyjnych i Teatru Forum. Od 2019 roku współprowadzi grupę Teatru Bezdomnych.

Nikolett Gábri

Podobne konspekty

 • Wiek 13-16 lat

  miniaturka konspektu Bohater w duetach

  Katarzyna Piwońska

  Bohater w duetach

 • Wiek 16-19 lat

  miniaturka konspektu "Makbet". Metafory drogi

  Weronika Łucyk

  "Makbet". Metafory drogi

 • Wiek 16-19 lat

  miniaturka konspektu Makbet, Banko i przepowiednia – analiza sceny

  Katarzyna Piwońska

  Makbet, Banko i przepowiednia – analiza sceny

 • Wiek 6-10 lat

  miniaturka konspektu Przedmiot jako bohater. Jak działa animacja?

  Aleksandra Drzazga

  Przedmiot jako bohater. Jak działa animacja?