Robić coś ważnego. Zawody ważne w społeczeństwie
270,273

Robić coś ważnego. Zawody ważne w społeczeństwie

Podczas zajęć dzieci w wieku przedszkolnym (starszaki – grupa 5+) przyglądają się przedstawicielom różnych zawodów. Wspólnie zastanawiają się, jakie zadania wykonuje konkretna osoba (np. fryzjer, listonosz, lekarz) i komu jest potrzebna jej praca.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 4-6 lat
 • Rodzaj zajęć nauczanie zintegrowane
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • przyjrzenie się różnym zawodom;
  • pobudzanie kreatywności.
 • Metody pracy rozmowa kierowana, improwizacje ruchowe

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Najlepiej usiąść z dziećmi w kole na podłodze, by mogły swobodnie zmieniać pozycję, wstawać i łączyć się w grupy.

Środki dydaktyczne

Wydrukowany załącznik lub tablica multimedialna / rzutnik

Przebieg zajęć

1. Kto to jest? 15 min.

Zapowiedz dzieciom, że dziś wspólnie będziecie się przyglądali pracy osób, które spotykacie na co dzień w różnych miejscach. Rozlosuj między dzieci obrazki z zestawu, który znajdziesz w materiałach do pobrania [załącznik nr 1]. Na obrazkach znajdują się kobiety i mężczyźni podczas wykonywania swojej pracy, w charakterystycznych ubraniach. Wyjaśnij, że zadaniem dzieci jest odnaleźć osobę (lub osoby), która ma obrazek dotyczący tego samego zawodu. Kiedy wszystkim się to uda, poproś, by każda grupa zastanowiła się, co robi ta postać na zdjęciu. Oddaj każdej grupie głos na forum, by zaprezentowała obrazki i podzieliła się swoimi spostrzeżeniami. 

 

Na obrazkach znajdują się przedstawiciele następujących zawodów:
Listonosz
Kucharz
Policjant
Lekarz
Strażak
Pielęgniarz
Farmaceuta
Weterynarz
Dentysta
Budowniczy
Sprzedawca
Fryzjer
Kierowca
Nauczyciel

Możesz wykorzystać tylko kilka zawodów i połączyć dzieci w większe grupy lub zaplanować działania tak, by wszyscy pracowali w parach - zależnie od czasu, który chcesz przeznaczyć, i wieku grupy, z którą pracujesz.

2. Jakie rzeczy są tej osobie niezbędne w pracy? 10 min.

Usiądźcie we wspólnym kole. Poproś, by dzieci, które w poprzednim ćwiczeniu miały ten sam zawód, usiadły obok siebie, by móc naradzać się i razem pracować. Wyjaśnij, że teraz będziesz pokazywać zdjęcia przedmiotów charakterystycznych dla różnych zawodów. Poproś, aby te dzieci, które uważają, że dana rzecz może się przydać osobie z ich obrazka, wstały i powiedziały, do czego ta osoba jej użyje. Uprzedź, że może się okazać, że kilka profesji korzysta z tego samego przedmiotu.

W załączniku znajdziesz zbiór kilkudziesięciu ilustracji. Wybierz z nich co najmniej po jednej dla każdego zawodu. Obrazki możesz wydrukować w dużym formacie lub wyświetlać je na tablicy multimedialnej. Notuj czynności podane przez dzieci – wykorzystasz je w kolejnym zadaniu.

3. Co robi? 10 min.

Poproś dzieci, by stanęły w rozsypce w sali. Powiedz, że teraz będziecie zmieniać się w przedstawicieli różnych zawodów – losuj kolejno obrazki z przedstawicielami zawodów i podawaj jedną z podanych wcześniej przez dzieci czynności (np. sprzedawca wydaje resztę, policjant zatrzymuje kierowcę do kontroli, strażak gasi pożar sikawką, lekarz robi zastrzyk). Poproś, aby dzieci oddały za pomocą ciała ten ruch.

4. Dla kogo? 10 min.

Wróćcie do swoich grup z ćwiczenia pierwszego. Zastanówcie się, dla kogo praca tej osoby jest ważna? Kto jej potrzebuje?

Materiały do pobrania

Podobne konspekty