Rafa koralowa – podwodny dom. Ocean i przyroda oceaniczna.
Anna Zalewska-Uberman

Rafa koralowa – podwodny dom. Ocean i przyroda oceaniczna.

Zajęcia dotyczą rafy koralowej. Uczestnicy w formie zabaw teatralnych poznają zwierzęta zamieszkujące ten podwodny ogród. Scenariusz zajęć można wykorzystać do świętowania Dnia Oceanów lub do wprowadzenia dzieci w temat katastrofy klimatycznej.

  • Informacje o konspekcie

    Grupa wiekowa Wiek 4-6 lat
  • Rodzaj zajęć nauczanie zintegrowane, przyroda
  • Miejsce sala lekcyjna
  • Czas 40 minut
  • Cel zajęć
  • Metody pracy improwizacje ruchowe, performans, pokaz fragmentów filmu lub spektaklu , praca z użyciem zasobów internetu, rozmowa kierowana, ćwiczenia konstruktorskie i manualne

Przygotowanie do zajęć

Zadanie dla ucznia

Poproś dzieci, aby przyniosły z domu recyklingowe materiały: skrawki kolorowych tkanin różnej wielkości, bibuły, kolorowe gazety, sznurki, tasiemki, stare chusty i apaszki. Przygotuj awaryjnie zestaw podobnych materiałów.

Aranżacja przestrzeni

Duża przestrzeń do swobodnego ruchu w całej grupie.

Środki dydaktyczne

Różnorodne materiały recyklingowe, które mogą posłużyć do stworzenia kostiumów inspirowanych rafą koralową, na przykład: skrawki kolorowych tkanin różnej wielkości, bibuły, kolorowe gazety, sznurki, tasiemki, stare chusty i apaszki.

Przydatna będzie też folia malarska – jedna niebieska lub większy kawałek niebieskiego materiału.

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do świata rafy 5 min.

Powiedz dzieciom, że na dzisiejszych zajęciach poznacie podwodny świat rafy koralowej. Pokaż dzieciom dzieciom dwa zdjęcia rafy – kolorowej i odbarwionej i zapytaj, na czym polega różnica. A potem powiedz, że rafy odbarwiają się w skutek zmian klimatu i tracą swoje właściwości. A są bardzo ważne dla srodowiska. Wyjaśnij, że w rafie koralowej wiele stworzeń ma swój dom – w kolejnych zadaniach dowiecie się więcej na ich temat.

2. Oglądamy rafę koralową 5 min.

Powiedz dzieciom, że przeniesiecie się do podwodnego królestwa, na dno oceanu i zobaczycie, jak wygląda ten kolorowy ogród pod taflą wody. Zaprezentuj dzieciom film, dzięki któremu będą mogły zobaczyć, jak wygląda rafa koralowa: link.

 

3. Rozgrzewka. Stajemy się koralowcami 5 min.

Stańcie na środku sali w rozsypce, tak żeby każdy miał miejsce na swobodny ruch. Pokaż dzieciom zdjęcie koralowca. Wyjaśnij, że jest to zwierzę o wyglądzie rośliny, zwane kwiato-zwierzem. Powiedz, że to bardzo nietypowe zwierzę – koralowce prowadzą osiadły tryb życia, przyczepiając się do dna. Mają też giętkie parzydełka i ramiona.

Zaproś dzieci do wspólnej zabawy w koralowce:

- niech każdy przyczepi swoje stopy mocno do podłoża i trzyma je w tym samym miejscu przez cały czas trwania zabawy;

- bardzo powoli poruszajcie ramionami: wyciągnijcie je pomalutku ku górze, potem w bok, na ukos. Wyobraźcie sobie, że powoli falujecie w spokojnej wodzie;

- poszukajcie ruchu falowania w całym ciele: faluje ręka, noga, tułów, całe ciało (pamiętajcie o stopach przyczepionych do podłoża!);

- wyobraźcie sobie, że nagle zrywa się wiatr i woda zaczynać falować coraz mocniej i mocniej – jak to wpływa na Wasz ruch?

- powoli wiatr się uspokaja, koralowcee falują coraz spokojniej;

- a koniec ćwiczenia spróbujecie ramionami dosięgnąć innych koralowców!

4. Przeobrażamy się w mieszkańców rafy 15 min.

1. Podziel dzieci na cztery grupy i każdej przydziel zdjęcie innego stworzenia zamieszkującego rafę koralową. Podaj każdej grupie nazwę ich zwierzęcia. Powiedz, że w tym zadaniu spróbujecie przemienić się w zwierzęta zamieszkujące rafę – każda grupa w inne. Rozłóż na środku sali przyniesione materiały.

Propozycje: konik morski, błazenek, wąż morski, jeżowiec [zdjęcia dostępne po kliknięciu w nazwę zwierzęcia].

Etap 1: Znajdźcie w zbiorze materiałów plastycznych te, które mają taki kolor jak zwierzę z otrzymanego zdjęcia.

Etap 2: Dodajcie do Waszego ubioru element, który upodobni Was do tego zwierzęcia (np. płetwy, ogonki, wypustki, kolce).

Etap 3: Spróbujcie, jak może poruszać się to zwierzę w wodzie. Podzielcie się w swojej grupie pomysłami, możecie wprawić w ruch elementy przebrania.

5. Życie na rafie koralowej 10 min.

Zaproś ponownie wszystkie dzieci na środek sali. Powiedz, że teraz zaprezentują kolejno swoich bohaterów. Wyjaśnij, że wszyscy będziecie ponownie koralowcem falującym na wodzie. Gdy podasz nazwę zwierzęcia i pokażesz jego fotografię, grupa która nad nim pracowała, otrzyma do Ciebie zadanie do wykonania. W tym czasie pozostałe dzieci pozostaną rafą falującą delikatnie. Przypomnij na moment pierwsze ćwiczenie rozgrzewkowe i poproś, aby wszyscy na moment stali się koralowcami.

Kiedy będziesz prezentować kolejne zwierzę, zacznij od podania ciekawostki o nim, a następnie przejdź do podania zadania dla dzieci.

1. W rafie pojawiają się koniki morskie.

Ciekawostka: konik morski to malutki koń z ogonem ryby, podobny do konika szachowego. Ma zakręcony ogonek i pływa pionowo. Lubi się ukrywać!

Zadanie dla grupy koników morskich: zakręćcie swoje ogonki i spróbujcie podskoczyć w górę, jakbyście galopowali w wodzie – powtórzcie czynność kilkakrotnie.

Po skończonym zadaniu powiedz grupie koników morskich, żeby wróciły na rafę, dołączając do reszty koralowców. Zobaczycie, jak się zachowują inne zwierzęta.

2. Pomiędzy koralowcami pojawiają się błazenki.

Ciekawostka: błazenki to rybki, które zwinnie i żwawo poruszają się wodzie. Aby chronić się przed drapieżnikami, trzymają się blisko innych wodnych organizmów – dzięki temu łatwo mogą się w nich schować. Zadanie dla grupy błazenków: połączcie się w grupę i stwórzcie ławicę ryb, które płyną razem we wspólnym kierunku. Następnie na hasło „rekin!” poszukajcie kryjówki wśród koralowców.

Po zadaniu błazenki  ponownie stają się częścią rafy.

3. W oceanie pojawia się węż morski.

Ciekawostka: wąż ma 2,5 metra długości, wychodzi na powierzchnię, by oddychać, ale potrafi też głęboko nurkować – nawet do 50 metrów. Jego nozdrza mogą być zamykane podczas nurkowania, by nie dostała się do nich woda.

Zadanie dla grupy węża morskiego: stwórzcie ze swoich ciał jak najdłuższego węża, próbują się poruszać wężowym ruchem wśród koralowców. Przypomnij dzieciom, że wąż morski ma „przesunięte ku górze nozdrza mogą być zamykane podczas nurkowania”i na hasło „zanurzamy się” opuśćcie ciała bliżej ziemi i zakryjcie nosy, na hasło „wynurzamy się” unieście ciała w górę i otwórzcie nozdrza.

Węże wracają na rafę, ponownie stając się jej częścią.

4. Teraz pojawia się grupa jeżowców.

Ciekawostka: jeżowiec ma kulisty kształt i jest gęsto pokryty długimi kolcami

Zadanie dla grupy jeżowców: tak jak piszesz! Każdy rozkłada sztywno ręce i nogi, i próbuje się przemieszczać tak, by nie ukłuć innych.

Jeżowce wracają na rafę.

Zaproś dzieci do finałowego tańca w rafie koralowej. Najpierw wszyscy poruszają się jako koralowce, a potem na Twoje hasło „zwierzęta”, wszyscy zmieniają się jednocześnie w bohaterów Waszych zajęć: błazenki wpływają ławicą, wąż wężowym ruchem, konik konikowym, jeżowce jeżowcowym.

Uwaga: Podczas ostatniej części zabawy nauczyciel może wykorzystać niebieską folię/fragment materiału i falować nią, animować ją nad głowami dzieci, tak aby miały poczucie, że są w głębinie, pod wodą. Do tego ćwiczenia możesz wykorzystać muzykę.

Na zakończenie możesz poprosić dzieci, aby powiedziały, co było dla nich najciekawsze podczas dzisiejszych zajęć. im się najbardziej podobało, albo poprosić aby wykonały wspólnie pracę plastyczną pt. Życie na rafie – na dużym arkuszu mogą malować farbami, palcami itd. To mogą być kolejne zajęcia. 

O autorach

Anna Zalewska-Uberman

Pedagożka teatru, autorka scenariuszy zajęć dla nauczycieli, teatrolożka i tutorka. Ukończyła Filologię Polską (specjalność: teatrologiczna i edytorska) na Uniwersytecie Gdańskim (2003) i specjalistyczne szkolenie dla pedagogów teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (TISZ ANEX 2008-2009). Pracuje w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, gdzie od dwunastu lat łączy bycie specjalistką do spraw edukacji teatralnej i członkinią Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu o Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną. Współpracuje z Instytutem Teatralnym w Warszawie jako pedagożka teatru i tutorka oraz z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.

Anna Zalewska-Uberman

Podobne konspekty