Powrót z pałacu Królowej Śniegu
Dorota Lesiak

Powrót z pałacu Królowej Śniegu

Powrót Gerdy i Kaja z dalekiego Finnmarku trwał bardzo długo. Wyruszyli z domu jako dzieci, a wrócili jako dorośli. Co się stało, kiedy opuścili zamek Królowej Śniegu? Jakie przygody ich spotkały, przed jakimi wyzwaniami musieli stanąć, jakie decyzje podejmowali i czego się nauczyli w tej drodze? Scenariusz bazuje na charakterystyce postaci, pozwala na głębsze ich zrozumienie. Może też posłużyć jako zajęcia dla koła teatralnego pracującego nad spektaklem opartym na baśni.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 10-13 lat
 • Rodzaj zajęć język polski, koło teatralne
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 90 minut
 • Cel zajęć
  • interaktywne poznanie treści baśni;
  • stworzenie przestrzeni do własnej interpretacji baśni Andersena;
  • przyjrzenie się bohaterom baśni „Królowa Śniegu”.
 • Metody pracy rozmowa , praca z tekstem, pokaz, krzyżówki, rebusy, gry, gry i zabawy teatralne

Przygotowanie do zajęć

Zadanie dla ucznia

Poleć przeczytanie baśni „Królowa Śniegu" przed zajęciami.

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na pracę w grupach i prezentację scen.

Środki dydaktyczne

Egzemplarze baśni (po jednym na grupę) lub wydrukowane kopie rozdziałów baśni. Kartki A4.

Przebieg zajęć

1. W krainie Królowej Śniegu... 10 min.

Razem z grupą stwórzcie obraz Finnmarku i zamku Królowej Śniegu. Zachęć uczestników i uczestniczki do uruchomienia wyobraźni i wypisania skojarzeń z tym miejscem. Rozdaj kartki i poproś o dokończenie zdania „W krainie Królowej Śniegu…”. Gotowe kartki powieście na tablicy. Porozmawiajcie o wypisanych skojarzeniach i powstałym obrazie.

Wariant: Możecie też spróbować stworzyć obraz krainy śniegu, rysując poszczególne elementy na tablicy.

2. Przypomnienie treści baśni – karty mocy 25 min.

1. Podziel grupę na cztery zespoły, rozdaj fragmenty baśni mówiące o podróży Gerdy z domu do pałacu Królowej Śniegu – dla każdej grupy jeden rozdział („W ogródku wróżki", „U księżniczki", „Mała zbójniczka", „Laponka i Eskimoska"). Poproś o przeczytanie i rozmowę w grupach o pytaniach:

- kogo spotkała Gerda?

- jak wyglądało to spotkanie?

- co z niego wynikło?

- czego Gerda się podczas niego nauczyła o sobie i świecie? 

2. Poproś grupy o przedstawienie powyższych informacji w formie „kart mocy” Gerdy – niech zastanowią się, jak zawrzeć kluczowe informacje o bohaterce w formie graficznej.

3. Zapowiedz, ze teraz zajmiecie się postaciom Kaja. Poproś, aby grupy wróciły do początkowego rozdziału książki pt. „Sąsiedzi" i skupiły się na tej postaci. Niech porozmawiają w zespołach o Kaju, o jego mocnych stronach, umiejętnościach, które pomogłby mu przetrwać w pałacu Królwej Śniegu i powrócić do domu. Każda grupa ma zadanie stworzyć „kartę mocy” Kaja, obrazującą takie cechy/umiejętności.

Zbierz „karty mocy” od grup.

3. Wyzwania 10 min.

Poleć zespołom, aby zastanowiły się, jak mógłby wyglądać wspólny powrót bohaterów do domu. Wykorzystując obraz Finnmarku, stworzony w zadaniu rozgrzewkowym oraz znajomość treści baśni, poproś zespoły o zaproponowanie wyzwań, przed jakim muszą stanąć bohaterowie, aby przybliżyć się do domu. Każdy zespół wymyśla jedną sytuację i zapisuje ją na kartce. Poleć, aby opisy były szczegółowe – uczniowie mogą się inspirować opisami wcześniejszej drogi Gerdy.

4. Gra teatralna 35 min.

1. Każda grupa losuje jedno z przygotowanych wcześniej wyzwań. Jej zadaniem jest przygotowanie rozwiązania w formie scenki teatralnej.

Zawieś na tablicy karty mocy bohaterów – powiedz grupom, że mogą być dla nich inspiracją przy szukaniu rozwiązań sytuacji. 

Jeśli któreś z wyzwań jest niejasne, poproś jedną z osób z grupy, która je stworzyła o wyjaśnienie lub uszczegółowienie zadania. Monitoruj przygotowanie scenek, reaguj na trudności i zadbaj o to, aby każda grupa zrozumiała wyzwanie. 

2. Poproś grupy o przedstawienie przygotowanych etiud. Każdą z nich nagrodźcie brawami. Poproś uczniów o komentarz do obejrzanej sceny – czym wykazali się bohaterowie, aby pokonać trudności?

5. Podsumowanie 10 min.

Usiądźcie w kręgu i porozmawiajcie o wykonanych zadaniach. Podziękuj grupom za przygotowanie wyzwań i teatrale przedstawienie ich rozwiązań. Zapisz na tablicy zdanie: „Baśń Andersena jest dla mnie o…” i poproś uczniów o dokończenie tego zdania.

Zobacz też

O autorach

Dorota Lesiak

Animatorka kultury, recytatorka, instruktorka żywego słowa. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (historia sztuki) i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (pedagogika, specjalność: animacja społeczno-kulturowa). W latach 2008-2012 studentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Laureatka i jurorka wielu konkursów recytatorskich. Prowadząca warsztaty teatralne i recytatorskie w Polsce, Ukrainie i Stanach Zjednoczonych. Laureatka Stypendium Prezydenta Miasta Lublina za osiągnięcia artystyczne w 2014 i 2015 roku oraz NAGRODY LOKOMOTYWY za twórczy i wybitny wkład w rozwój ruchu recytatorskiego, a także Lubelskich Wyróżnień Kulturalnych „ŻURAWIE” w kategorii SŁOWO.

Dorota Lesiak

Podobne konspekty