Po co ten kopiec? O upamiętnianiu. Legenda o Wandzie
Aleksandra Drzazga

Po co ten kopiec? O upamiętnianiu. Legenda o Wandzie

W trakcie zajęć klasa pozna legendę o Wandzie oraz odkryje położenie geograficzne Kopca Wandy dzięki mapom Google Earth. W dalszej części zajęć uczniowie podejmą namysł nad tym, co i dlaczego upamiętniamy.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 10-13 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna, teren wokół szkoły
 • Czas 90 minut
 • Cel zajęć
  • poznanie opowieści jaką jest legenda;
  • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  • namysł nad pojęciem pamiętania i upamiętniania;
  • zapoznanie uczniów z aplikacją Google Earth i poznanie położenia geograficznego Kopca Wandy i jego okolic, praca z kierunkami geograficznymi i mapą;
  • upamiętnianie ważnego wydarzenia z życia klasy.
 • Metody pracy praca z użyciem zasobów internetu, praca z tekstem, instalacja, dyskusja

Przygotowanie do zajęć

Środki dydaktyczne

Aplikacja Google Earth, rzutnik i dostęp do internetu. W ostatniej części zajęć materiały zgromadzone przez uczniów na zewnątrz szkoły (piasek, kamyki, patyki itp.).

Przebieg zajęć

1. Rozgrzewka 15 min.

1. Wpisz w wyszukiwarce hasło Google Earth, otwórz to narzędzie. Kliknij w polecenie OTWÓRZ GOOGLE EARTH. Pokaże Ci się widok planety, poczekaj chwilę na załadowanie widoku kuli ziemskiej. W pasku menu po lewej stronie wyszukaj symbol lupki i wpisz tam hasło KOPIEC WANDY. Pokaż uczniom umiejscowienie kopca Wandy w trenie na mapach Google Earth. Sprawdźcie, co można zobaczyć z Kopca Wandy, patrząc na południe, północ, wschód i zachód.

2. Poproś uczniów, aby przeczytali informacje o Kopcu Wandy z Wikipedii (będą one widoczne w okienku po prawej stronie).

3. Podziel klasę na cztery grupy i poproś, aby każda z grup odnalazła jeden z pozostałych krakowskich kopców. Rozlosuj kopce Kraka, Kościuszki, Piłsudkskiego i Jana Pawła II między zespoły. Niech odszukają informację o przyczynie jego usypania. Poproś każdą grupę, aby zrelacjonowała, czego się dowiedziała o krakowskich kopcach. Poproś resztę uczniów o uważne słuchanie grupy do końca. 

 

2. Wokół legendy 30 min.

Część I: rozmowa o tekście

1. Poproś o pozostanie w grupach. Przeczytaj na głos treść legendy i poproś o uważne słuchanie.

2. Poleć, aby grupy zastanowiły się nad następującymi tematami: Dlaczego ich zdaniem decyzja Wandy doczekała się upamiętnienia? Jak odbieracie sytuację, w której była Wanda i jej wybór? Dlaczego Krakowianie postanowili usypać kopiec? Dlaczego według Was zdecydowali się właśnie na formę kopca? Daj kilka minut na rozmowę.

3. W rozmowie na forum, spytaj uczniów, czy znają w okolicy jakieś miejsca, które upamiętniają jakieś ważne wydarzenia historyczne albo ważną dla okolicy postać? Poproś, aby uczestnicy opowiedzieli, jaką formę mają te miejsca pamięci (tablica, pomnik, plac itp.). W jaki sposób ludzie upamiętniają ważne miejsca.

Komentarz: Jeśli uczniom jest trudno wskazać takie "pamiątki” powiedz, że mogą to być drzewa, pagórki, place, kamienie... 

Część II: O pamiętaniu...

Poleć, aby każda grupa wspólnie stworzyła wokół hasła PAMIĘĆ mapę skojarzeń, na której znajdą się rzeczy, które powinny zostać upamiętnione. Mogą to być np. sytuacje, wydarzenia, osoby, miejsca zachowania itp. Co powinno Waszym zdaniem powinno być zapamiętane / upamiętnione dla następnych pokoleń?

Poproś każdą grupę o wybranie czegoś, co chcieliby upamiętnić dla kolejnych pokoleń oraz przedstawienie i uzasadnienie swojego wyboru na forum. Dlaczego jest to ważne?

3. Utrwalamy 45 min.

1. Wyjdźcie z uczniami poza klasę, znajdźcie wygodne dla Was miejsce na terenie wokół szkoły i poproś, aby każdy zastanowił się jakie wydarzenie z życia klasy z ostatniego roku byłoby warte upamiętnienia. Rozdaj każdej osobie małą karteczkę i poproś  o zapisanie swojej propozycji. Następnie zbierz je i przeczytaj. Poproś uczniów na wybranie tylko jednego wydarzenia.

Powiedz uczniom, żeby zebrali w terenie wokół szkoły kamienie, patyki i tym podobne materiały i zbudowali z nich obiekt upamiętniający wydarzenie, które wcześniej wybrali. Niech zastanowią się, jaki kształt/forma odda ich zdaniem najlepiej wydarzenie, które chcą upamiętnić.

2. Porozmawiajcie chwilę o tym, co i dlaczego upamiętniamy. Jaki rodzaj wartości jest upamiętniany w przywołanych dzisiaj sytuacjach? Co było ważne kiedyś a co dziś? Czy to te same zachowania i wartości? Co zrobić aby ważne dla nich miejsce nie uległo zniszczeniu? Jak dbać o miejsca, które coś upamiętniają?

O autorach

Aleksandra Drzazga

Nauczycielka w ZSOT w Lublińcu, reżyserka teatru dzieci i młodzieży (dyplom we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych), edukatorka teatralna. Przez 14 lat prowadziła autorskie zajęcia wychowanie do twórczości-teatr jako część projektu Klasy Aktywności Twórczej w publicznej szkole w Bytomiu. Autorka artykułów z zakresu edukacji kulturowej. Prowadzi własny projekt "Teatr. Szkoła", czyli warsztaty z pedagogiki teatru dla klas z bytomskich szkół podstawowych w Bytomskim Centrum Kultury. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli z zakresu pedagogiki teatru, edukacji teatralnej i kulturalnej. Obecnie wspiera nauczycieli w realizacji projektów edukacyjno-kulturalnych w Bytomskim Programie Edukacji Kulturalnej POKŁADY KULTURY.

Aleksandra Drzazga

Podobne konspekty