Od zabawy do chocholego tańca – "Wesele” Stanisława Wyspiańskiego
Aleksandra Drzazga

Od zabawy do chocholego tańca – "Wesele” Stanisława Wyspiańskiego

„Wesele” otwiera seria scen przepełnionych gwarem, ruchem, tańcem – a kończy statyczny „chocholi taniec”. Uczniowie podczas zajęć uczniowie przyjrzą się zdarzeniom i rozmowom z bronowickiej chaty, by zastanowić się, co spowodowało tę przemianę. Będą pracować w grupach, śledząc punkt widzenia wybranych postaci dramatu.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 90 minut
 • Cel zajęć

  - przyjrzenie się motywowi chocholego tańca w kontekście treści całego utworu;

  - przyjrzenie się problematyce utworu.

 • Metody pracy rozmowa kierowana, rozmowa , praca z tekstem, improwizacje słowne, improwizacje ruchowe

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na pracę w grupach i działania ruchowe.

Środki dydaktyczne

Egzemplarze „Wesela".

Przebieg zajęć

1. Początek i koniec 10 min.

1. Podziel klasę na dwie grupy. Poproś, aby jedna zaprezentowała mikro-scenę, która oddaje sytuację w bronowickiej chacie na początku utworu, druga – na końcu dramatu. Poleć, aby tworząc je wzięły pod uwagę takie aspekty jak: ruch, rytm, tempo.

2. Zaprezentujcie obie sytuacje. Poproś za każdym razem grupę oglądającą o opisanie obejrzanej sytuacji. Zapytaj o spostrzeżenia związane z ruchem, rytmem, tempem, układem tańca.

3. Na koniec poproś o zestawienie obu momentów. Spytaj uczniów jakie różnice zauważyli w obu pokazach? Czym te dwa momenty różnią się wg nich? Co ulega przemianie?

2. Postaci 35 min.

1. Powiedz uczniom, że proponujesz, aby dalsza część zajęć była rodzajem literackiego śledztwa, w którym spróbują odkryć, co lub kto zatrzymuje tańczących i dlaczego tak się dzieje.

Zapowiedz, że będziecie pracować w grupach. Każda z nich będzie miała za zadanie przyjrzeć się, jak przejście od sytuacji początkowej do chocholego tańca wygląda z perspektywy jednej wylosowanej postaci: w jakich sytuacjach się ta postać znajduje, jak patrzy na innych uczestników Wesela i co ją zatrzymuje.

Rozlosuj wybranych przez siebie bohaterów między zespoły.

Propozycje bohaterów do pracy w grupach:

Gospodarz, Rachela, Dziennikarz, Panna Młoda, Czepiec, Jasiek, Poeta, Chochoł, Haneczka.

2. Każda grupa otrzymuje „kartę śledztwa”, którą wypełnia dla danej postaci [załącznik]. Znajdują się na niej następujące hasła:

Imię bohatera

Wiek

Przynależność społeczna

Czemu jest na Weselu?

Co tam robi? Z kim się spotyka?

Jaki jest jego stosunek do innych weselników? W jakim tańcu uczestniczy?

Kto lub co unieruchamia daną postać? Jak ta postać zachowuje się w scenie finałowej, co robi?

Poproś, aby  uczniowie przyjrzeli się tekstowi dramatu pod kątem udziału danej postaci w weselu.
Poproś uczniów żeby przeanalizowali scenę/sceny, w których pojawia się ich postać i odpowiedzieli na pytania pojawiające się w karcie. Przypomnij, aby w analizie scen zwracali też uwagę na element ruchu: jego dynamikę, tempo, obecność tańca.

Powiedz uczniom, że wyniki swojego śledztwa posłużą im w kolejnym zadaniu.

3. Poproś następnie uczniów, żeby na podstawie uzyskanych informacji, przygotowali monolog konkretnej postaci, w którym opowiada ona, jak według niej przebiegała przemiana od roztańczonej weselnej chaty do chaty pogrążonej w sennym tańcu, bezruchu.
Monolog powinien mieć formę odpowiedzi postaci na pytanie: Co mnie doprowadziło do chocholego tańca?

Zaznacz, że monolog powinien mieć maksymalnie 10 zdań.

3. Prezentacja wyników śledztwa na forum klasy 30 min.

1. Poleć uczniom, aby przygotowali grupową prezentację tego monologu. Poproś, aby w każdej wzięła udział cała grupa i spróbowała wygłosić ten monolog, prezentując jednocześnie za pomocą ruchu danego bohatera. Niech zastanowią się:

- jak wypowiedzą tekst (wygłoszą wspólnie, podzielą między całą grupę, wytypują osoby mówiące?

- jak zaprezentują daną postać ruchem (jakie są charakterystyczne gesty tej postaci, jaki rodzaj ruchu jest dla niej typowy (taniec, podpieranie ściany, bijatyki itp.)?

2. Zaproś zespoły do prezentacji.

4. Podsumowanie 15 min.

Omówcie prezentacje. Zastanówcie się,  co pojawia się w monologach każdej postaci.

Jak każda z nich widzi weselną rzeczywistość? Dlaczego roztańczona chata zastyga w chocholim tańcu? Czy powód jest wspólny czy różny dla różnych bohaterów?

Zobacz też

O autorach

Aleksandra Drzazga

Nauczycielka w ZSOT w Lublińcu, reżyserka teatru dzieci i młodzieży (dyplom we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych), edukatorka teatralna. Przez 14 lat prowadziła autorskie zajęcia wychowanie do twórczości-teatr jako część projektu Klasy Aktywności Twórczej w publicznej szkole w Bytomiu. Autorka artykułów z zakresu edukacji kulturowej. Prowadzi własny projekt "Teatr. Szkoła", czyli warsztaty z pedagogiki teatru dla klas z bytomskich szkół podstawowych w Bytomskim Centrum Kultury. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli z zakresu pedagogiki teatru, edukacji teatralnej i kulturalnej. Obecnie wspiera nauczycieli w realizacji projektów edukacyjno-kulturalnych w Bytomskim Programie Edukacji Kulturalnej POKŁADY KULTURY.

Aleksandra Drzazga

Podobne konspekty