Od szklanych domów do współczesnych wizji urbanistycznych. Stefan Żeromski, "Przedwiośnie"
Anna Zalewska-Uberman

Od szklanych domów do współczesnych wizji urbanistycznych. Stefan Żeromski, "Przedwiośnie"

Wizja szklanych domów z powieści Żeromskiego „Przedwiośnie" stanie się początkiem rozmowy o miastach przyszłości. Uczestnicy przyjrzą się opisanej w utworze koncepcji. Następnie w grupach będą tworzyć wizualizacje zmian, które chcieliby wprowadzić w miastach.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 90 minut
 • Cel zajęć
  • przyjrzenie się konceptowi szklanych domów w powieści „Przedwiośnie” Żeromskiego;
  • zachęta do namysłu nad kierunkiem rozwoju miast.
 • Metody pracy wystawa, rozmowa , poster, dyskusja, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Stoliki zestawione do pracy w grupach.

Środki dydaktyczne

Gazety, wydruki zdjęć z Internetu przedstawiających nowoczesną architekturę, reprodukcje obrazów, fotografie, skrawki materiałów plastycznych o różnych fakturach lub przedmiotów codziennego użytku: ołówki, sznurówka, kapsel, worek na śmieci etc.. Kleje, nożyczki (po kilka sztuka dla każdej grupy).

Przebieg zajęć

1. Wizja szklanych domów 40 min.

1. Wyjaśnij klasie, że podczas dzisiejszych zajęć podejmiecie rozmowę o mieście przyszłości. Punktem wyjścia będzie wizja szklanych domów przedstawiona przez Seweryna Barykę synowi Cezaremu w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego.

Zacznij od wprowadzenia klasy w kontekst powstania idei szklanych domów: Żeromski zaczerpnął ten pomysł z „Tygodnika Ilustrowanego”, w którym zamieszczono ilustrację budynku ze szkła i stali. Żeromski potraktował myśl architektoniczną jako metaforę wizji społeczno-polityczną powojennej Polski. Zapowiedz, że w pierwszym zadaniu uczniowie i uczennice będą pracować w zespołach i korzystać z tekstu Żeromskiego. Dostaną do opracowania różne tematy, które pozwolą im przyjrzeć się dosłownej i metaforycznej warstwie tej koncepcji.

Hasła do pracy w zespołach (jeżeli klasa jest liczna, dwa zespoły mogą opracować to samo hasło):

- szklane domy jako budynek mieszkalny – zalety i wady,

- szklane domy jako wizja architektoniczna – co w niej jest oparte na realnych możliwościach, a co jest mrzonką?

- szklane domy jako wizja wymarzonego ustroju społecznego – co zakłada?

- szklane domy a rzeczywistość po przyjeździe Baryków do Polski.

2. Na koniec zaprezentujcie wyniki pracy poszczególnych grup.

3. Po prezentacji poproś, aby zespoły określiły z perspektywy swojego zespołu, czego symbolem są szklane domy. Daj chwilę na dyskusję i poproś przedstawicieli o przedstawienie wniosków w formie dokończenia zdania: „Szklane domy to symbol…..”

2. Współczesne budownictwo a szklane domy 5 min.

Poleć, aby uczniowie dobrali się w pary i zastanowili nad współczesną zabudową miast. Niech skorzystają ze zdjęć przyniesionych przez siebie na lekcję (może to być pokaz zdjęć w telefonie). Na ile ich zdaniem wizja architektoniczna szklanych domów jest realizowana współcześnie?

3. Wizje miast przyszłości 10 min.

Wprowadź uczniów w drugą część zajęć: wyjaśnij, że zastanowicie się nad tym, jak będą wyglądały miasta przyszłości. Podziel młodzież na 5 grup i poproś, aby każda dyskutowała na temat wylosowanego aspektu:

- budynki mieszkalne;

- budynki użyteczności publicznej (szkoły, teatry, kina, sklepy, galerie handlowe, obiekty sportowe etc.);

- publiczna przestrzeń miejska (parki, skwery, boiska, plaże, ścieżki rowerowe, place etc.);

- transport publiczny;

- miejsca pracy.

4. Miejskie kolaże 35 min.

1. Poproś, aby grupy stworzyły kolaże, które pozwolą im zwizualizować własne wizje. Rozdaj im instrukcje dotyczące tworzenia kolażu.

Instrukcja stworzenia kolażu:

-spośród przyniesionych przez nauczyciela materiałów wybierzcie te, które kojarzą się Wam z idealnym miastem przyszłości. Mogą to być zarówno materiały wizualne: Wasze własne rysunki, ilustracje z gazet, reprodukcje obrazów, fotografie, skrawki materiałów plastycznych o różnych fakturach lub przedmiotów codziennego użytku: ołówki, sznurówka, kapsel, worek na śmieci etc. oraz materiały tekstowe: pojedyncze słowa, cytaty, wiersze etc. Zdecydujcie, których z nich chcecie użyć.

- stwórzcie kompozycję - przymierzajcie, przesuwajcie, dodajcie i odejmujcie elementy, następnie je przyklejcie do planszy.

- popatrzcie na wasz kolaż, może chcecie jeszcze coś dorysować, dopisać ?

 

2. W finale zajęć grupy prezentują swoje prace na forum. Możecie je też obejrzeć wspólnie w formie wystawy

Na koniec pracy porozmawiajcie wspólnie:

Jaka wizja społeczeństwa jest wpisana w Wasze projekty ?

Może – wzorem hasła szklane domy – nadacie nazwy Waszym koncepcjom?

Zobacz też

O autorach

Anna Zalewska-Uberman

Pedagożka teatru, autorka scenariuszy zajęć dla nauczycieli, teatrolożka i tutorka. Ukończyła Filologię Polską (specjalność: teatrologiczna i edytorska) na Uniwersytecie Gdańskim (2003) i specjalistyczne szkolenie dla pedagogów teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (TISZ ANEX 2008-2009). Pracuje w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, gdzie od dwunastu lat łączy bycie specjalistką do spraw edukacji teatralnej i członkinią Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu o Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną. Współpracuje z Instytutem Teatralnym w Warszawie jako pedagożka teatru i tutorka oraz z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.

Anna Zalewska-Uberman

Podobne konspekty