• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Weronika Łucyk

  O byciu razem – "Dwoje ludzi" Iwony Chmielewskiej

  Scenariusz oparty na analizie picturebooka "Dwoje ludzi" Iwony Chmielewskiej. W trakcie zajęć uczniowie interpretują wizualne metafory i zastanawiają się nad zależnościami w relacjach między ludźmi.

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
  Rodzaj zajęć język polski, etyka / filozofia, godzina wychowawcza
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 45 minut
  Cel zajęć
  • namysł nad istotą relacji międzyludzkich;
  • doskonalenie analizy i interpretacji tekstu kultury;
  • tworzenie i dekodowanie metafor.
  Metody pracy rozmowa , praca z tekstem, pokaz, gry i zabawy teatralne

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Sala z przestrzenią pozwalającą na ruch grupy (lub pierwsza część zajeć na korytarzu szkolnym).

  Środki dydaktyczne

  Karteczki, kartki, pisaki, kredki.

  Kilka egzemplarzy książki Dwoje ludzi lub kopie poszczególnych stron z książki (po jednej na parę).

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Razem czy osobno? 10 min.

  1. Podziel salę na dwie części (symbolicznie lub za pomocą taśmy malarskiej) i połóż w każdej z nich kartkę – na jednej hasło „razem”, na drugiej „osobno”. Powiedz uczniom, że będziesz podawać przykłady sytuacji i prosić ich, aby określili, czy lepiej znaleźć się w nich razem z kimś, czy lepiej być w nich osobno. Za każdym razem uczniowie będą podejmować decyzję poprzez zajęcie miejsca w przestrzeni – razem / osobno.

  Przykładowe hasła: ustalenie miejsca na wycieczkę, zakup prezentu, jedzenie posiłku, wyprawa w nowe miejsce, przenoszenie mebli, sprzątanie mieszkania, przejście trasy spaceru, wizyta w kinie  / teatrze, udział w weselu, zakup mieszkania, wybór szkoły, ugotowanie obiadu, podjęcie decyzji w sprawie miejsca zamieszkania.

  Możesz też poprosić uczniów o podawanie własnych przykładów.

  2. Po kilku przykładach i wyborach grupy, poproś uczniów, by dobrali się w pary i zastanowili się, które czynności łatwiej wykonywać razem, a które osobno. Uczniowie mogą odnosić się do własnych doświadczeń lub życiowych obserwacji.

  3. Zapytaj uczniów o obserwacje z realizacji zadania.      

  2. Ożywione obrazy, ożywione słowa 30 min.

  1. Rozlosuj pomiędzy pary uczniów kopie zawierające ilustracje z książki "Dwoje ludzi" – tak by jedna para pracowała z jedną metaforą. Poproś uczniów, by porozmawiali między sobą w duecie o tym, jak rozumieją zawartą w tekście i obrazie metaforę ludzkich relacji.

  2. Poproś, by każdy duet postarał się wymyślić konkretną sytuację między ludźmi, o której mówi wylosowana przez nich metafora. Ważne, by uczniowie pokazali sens relacji międzyludzkich, który ich zdaniem zawarty jest w metaforze. Grupy mogą skorzystać z jednej z dwóch form wyrazu:

  - stworzyć rzeźbę przedstawiającą dwie osoby w codziennej sytuacji tak, jakby zostały uchwycone w stopklatce. Postaci mogą jednak wypowiedzieć na głos swoje monologi wewnętrze związane z tym, co czują w tej sytuacji i wobec partnera.

  - stworzyć scenę dialogową między postaciami, której punktem wyjścia będzie rzeźba-stopklatka, która na chwilę zatrzymuje w kadrze bohaterów w trakcie codziennej sytuacji.

  Możesz zaproponować pytania pomocnicze do tej pracy:

  - Jaki jest związek między dwoma osobami? Kim dla siebie są? Co je łączy, a co dzieli?

  - Jaki rodzaj relacji mogą tworzyć – przyjacielskie, rodzinne, miłosne, zawodowe...?

  - W jakiej sytuacji ich zaprezentować, aby pokazać, co między nimi jest? Co oni mówią/myślą w tej sytuacji?

  Daj uczniom 10 minut na przygotowania ożywionych rzeźb.

  2. Zaprezentujcie efekty na forum. Zapytaj grupę widzów o wrażenia z prezentacji. Jak interpretują przedstawione relacje bohaterów? Którym z nich jest razem łatwiej, którym trudniej?

  Jeżeli pracujesz z tym scenariuszem w ramach 45 minutowych zajęć, obejrzyjcie wszystkie duety jako rzeźby, a do prezentacji w wersji ożywionej (z monologami lub dialogami) zaproś chętne osoby. Jeśli możesz przeznaczyć więcej czasu na ten temat (90 minut), zaprezentujcie wszystkie rzeźby w wersji rozszerzonej. 

  3. Podsumowanie 5 min.

  Na koniec zapytaj, co zdaniem uczestników sprzyja, a co stanowi wyzwanie w budowaniu relacji z drugim człowiekiem?

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon
  ikona Iwona Chmielewska, "Dwoje ludzi", Poznań 2014.

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Weronika Łucyk

  Absolwentka teatrologii i kultury współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Pedagogów Teatru organizowanej przez Instytut Teatralny w Warszawie. Jako krytyczka teatralna publikowała m.in. w "Didaskaliach" i Internetowym Magazynie "Teatralia", a także na portalach teatralny.pl i taniecpolska.pl. W Teatrze Wybrzeże pracuje jako pedagożka teatru prowadzi warsztaty oraz spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi zajęcia z podstaw pedagogiki teatru dla studentów wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim.

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon