Muzeum Wspomnień
267

Muzeum Wspomnień

Konspekt inspirowany baśnią H. CH. Andersena pt. „Księżniczka na ziarnku grochu” skupia się na mniej znanym motywie tej baśni - umieszczeniu tytułowego ziarnka grochu w Muzeum Osobliwości. Znalazło się tam ono, aby przypominać bohaterom baśni o ważnym momencie ich życia. W tym scenariuszu staje się to okazją do zastanowienia się, jak przedmioty łączą się ze wspomnieniami. Uczniowie tworzą przedszkolne/klasowe muzeum, w którym gromadzą przedmioty uruchamiające ważne dla nich momenty.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 4-6 lat
 • Rodzaj zajęć język polski, nauczanie zintegrowane, przygotowanie wydarzenia szkolnego / klasowego
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 90 minut
 • Cel zajęć
  • spojrzenie na przedmioty jako nośniki wspomnień;
  • stworzenie okazji do podzielenia się z klasą ważnymi dla uczniów wspomnieniami.
 • Metody pracy rozmowa kierowana, improwizacje słowne, improwizacje ruchowe

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń umożliwiająca swobodny ruch uczniów.

Środki dydaktyczne

Przyniesione przez uczniów przedmioty. Kartki A4, kolorowe przybory do rysowania.

Przebieg zajęć

1. Część I 45 min.

Wprowadzenie

1. Stań z dziećmi w kole. Zapowiedz, że dziś poznają historię Księżniczki i Księcia, dla których pamiątka z początku ich znajomości była tak ważna, że postanowili ją umieścić w muzeum. Zapytaj grupę, czy wie, co to jest muzeum, po co się je tworzy i co się tam umieszcza. W podsumownaiu Waszej rozmowy podkreśl, że zadaniem muzów jest upamiętnianie ważnych wydarzeń bądź postaci. 

W rozmowie możesz zapytać dzieci o to, czy były kiedyś w muzeum i poprosić, by podzieliły się z innymi tym, co widziały, jak zapamiętały to miejsce.

2. Zwróć uwagę dzieci, że bardzo częstym eksponatem w muzeum są rzeźby i że za chwilę zaprponujesz działanie, w którym każdy będzie mógł stworzyć rzeźbę z własnego ciała, aby powstało muzeum ważnych dla nich wydarzeń.

Poproś, by przypomniały sobie dowolne ważne wydarzenie z ich życia i zastanowiły się, co wtedy robiły. Poproś, być stanęły w pozach, które pozwolą to rozpoznać. Następnie, niech przypomną sobie, co wtedy czuły i spróbują oddać to w rzeźbach (np. poprzez wyraz twarzy, ekspresję całego ciała).

Zaproś połowę grupy do oglądania póz–rzeźb z Waszego przedszkolnego muzeum. Zapytaj, jakie emocje widzą w postaciach, jakie wydarzenia mogą upamiętniać rzeźby. Zamieńcie się, by każde dziecko miało szansę być zarówno eksponatem muzealnym, jak i odwiedzającym.

3. Następnie, zaproś dzieci do spaceru po sali i poproś, by wyobraziły sobie, że są w muzeum. Rozłóż kilka dowolnych przedmiotów, które nie są dzieciom znane z przedszkolnej przestrzeni. Wyobraźcie sobie, że przedmioty, które mijacie, to obiekty muzealne związane z ważnymi wydarzeniami. Możecie zatrzymywać się przy nich - na przystankach zapraszaj grupę do wspólnego opowiadania wymyślonych historii tych przedmiotów. Fantazujcie, wymyślając ich sposoby powstania, właścicieli, drogę, jaką przebył przedmiot (może być w czyimś bucie, może jechał pociągiem, może... ), wymyślcie też powody dotarcia do muzeum.

Na zakończenie przygotuj ziarnko grochu. Zapowiedz, że historia Księżniczki i Księcia, którą zaraz poznają, jest związana właśnie z tym małym przedmiotem.

 

Lektura i rozmowa

1. Usiądźcie wygodnie. Zapowiedz dzieciom, że za chwilę usłyszą historię Księżniczki i Księcia. Możesz przeczytać im tekst baśni lub włączyć jedno z dostępnych w sieci nagrań. Postaraj się dotrzeć do tłumaczeń wersji Andersena, a nie opracowań.

2. Po wysłuchaniu, porozmawiaj z dziećmi o wrażeniach z tekstu. Zapytaj o emocje bohaterów, skupiając się na tych, które mogą dotyczyć ziarenka: Co czuła Księżniczka podczas nocy? Jak mogła się czuć, gdy dowiedziała się o ziarenku? A jak mógł czuć się wtedy Książę? Dlaczego? Pozwól dzieciom na różne głosy. Spróbujcie nie oceniać bohaterów, ale zrozumieć, jakie emocje im towarzyszyły i dlaczego.

Zapytaj je, co myślą o sytuacji, w której ziarenko najpierw sprawiło księżniczce ból, a ostatecznie dało szczęście i pozwoliło zrealizować cel. Jak sądzicie, czemu Księżniczka i Książę postanowili umieścić ziarnko w muzeum?

3. Poproś, by dzieci teraz spróbowały znaleźć prawdziwe, ważne dla nich historie w swojej pamięci. Niech pomyślą, o przedmiotach, które przypominają im o tych zdarzeniach. A może przechowują jakieś przedmioty, bo przypominają im o ważnych wydarzeniach? Poproś, by przyniosły je na Wasze kolejne spotkanie.

 

2. CZĘŚĆ II 45 min.

Wprowadzenie

1. Dowiedz się, czy dzieci mają ze sobą przedmioty. Przypomnijcie sobie ostatnie zajęcia o przedmiotach, które pozwalają zachować pamięć o ważnych wydarzeniach. Dowiedz się, co dzieci szczególnie zapamiętały z zajęć o muzeum.

Możecie przywołać rzeźby, które dzieci zbudowały z ciał i które przypomniały o ich miłych wspomnieniach, lub wymyślane przez Was historie przedmiotów, które stały się obiektami muzealnymi, lub historię ziarenka grochu, które nie bez powodu umieszczono w muzeum królewskim.

 

Przedszkolne Muzeum Wspomnień

1. Poproś, by dzieci wzięły w ręce swoje przedmioty i przespacerowały się po sali, trzymając je jak bardzo ważne obiekty i prezentując mijanym koleżankom i kolegom. Następnie poleć, by wybrały dla swoich obiektów miejsca, w których będą ich zdaniem odpowiednio zaprezentowane.

2. Poproś dzieci, by dobrały się w pary. Każdej osobie z pary daj czas na zaproszenie do swojego przedmiotu i opowiedzenie koleżance/koledze historii związanej z przedmiotem.

3. Następnie rozdaj dzieciom kartki i poproś, by narysowały na nich scenę z wydarzenia, które przypomina im ten przedmiot.

Przedmioty wrócą z dziećmi do domów, ale obrazy mogą zostać w przedszkolu - w Waszym przedszkolnym muzeum. Wspólnie zaranżujcie muzealną przestrzeń. Uzgodnijcie miejsce dla obrazów, pomyślcie o szyldzie muzeum i sposobie oprowadzania po nim.

Możecie kontynuować pracę wokół muzeum wspomnień, zapraszając do niego gości. Wyobraźcie sobie dzień otwarcia muzeum, pomyślcie, kogo chcecie na niego zaprosić i co się może tam wydarzyć. Zorganizujcie taki dzień i podzielcie się historiami związanymi z przedmiotami! Inspiracją do budowania otwarcia muzeum może być scenariusz Katarzyny Krzywickiej „Otwieramy Klasowe Muzeum”.

 

Zakończenie

Na zakończenie zapytaj dzieci, co zapamiętały z tych zajęć. Dowiedz się, jakie emocje towarzyszyły im przy prezentowaniu przedmiotów oraz przywoływaniu i przelewaniu na papier historii. Poproś, by znalazły w domach specjalne miejsca dla przedmiotów, które przyniosły. Niech przypominają im ważne historie i zbliżający się dzień otwarcia muzeum!

 

Zobacz też

H.Ch. Andersen „Księżniczka na ziarnku grochu", Ożarów Mazowiecki 2014.

Podobne konspekty