• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Malina Barcikowska

  Moim zdaniem. Lekcja o różnicy zdań. Etyka, filozofia

  Zajęcia skupiają się na filozoficznym podejściu do zjawiska różnicy zdań i na jej związku z kategorią wartości. Uczniowie będą się przyglądać przedmiotom, które znajdują się w ich najbliższym otoczeniu i szukać cech, które wywołują różnicę zdań. Czy te cechy mówią rzeczywiście coś o przedmiocie, czy raczej... o nich samych?

  Grupa wiekowa Wiek 13-16 lat
  Rodzaj zajęć język polski, etyka / filozofia, godzina wychowawcza
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 50 minut
  Cel zajęć
  • namysł nad zagadnieniem wartości;
  • analiza problemu różnicy i związanych z nią odczuć.
  Metody pracy pokaz, dyskusja

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Klasyczny układ sali - uczniowie będą pracować w dwójkach.

  Środki dydaktyczne

  Przybory do pisania, kartki, przedmioty z otoczenia.

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Wprowadzenie 15 min.

  1. Podziel uczestników zajęć na pary. Niech każdy duet wybierze wspólnie ze swojego otoczenia jeden przedmiot (np. zeszyt, ławka, globus, piórnik, roślina w doniczce itp.). Zadaniem duetu jest w ciągu 5 minut wypisać jak najwięcej pytań, które dotyczą tego przedmiotu. Mogą tworzyć zarówno pytania otwarte (jak, dlaczego, kiedy, co, gdzie etc.), jak i zamknięte (czy). Po wykonaniu tej części zadania przygotowują zestaw złożony z przedmiotu i kartki z pytaniami na jego temat. Nastęnie wymieniają się swoimi zestawami z inną parą.

  2. Teraz zadaniem duetu, który otrzymał zestaw, jest podzielenie się ze sobą odpowiedziami na pytania o przedmiot (każda osoba w parze podaje własną odpowiedź). Po każdej odpowiedzi niech zaznaczą na kartce, czy ich odpowiedzi były zgodne (np. znakiem +) czy rozbieżne (np. znak -).

  3. Po wykonaniu zadania poproś pary, by porozmawiały o tym, które pytania wywoływały różnice zdań? Jak myślą – dlaczego pojawiły się te różnice? Jakich cech / właściwości przedmiotu dotyczyły pytania, w których pojawiły się różnice w Waszych odpowiedziach?

  2. Wartości 10 min.

  1. Przejdźcie teraz do pracy na forum. Zapytaj uczniów, odpowiedzi na które z pytań mówiły coś o Was, a które mówiły coś o samych przedmiotach.

  2. Jako podsumowanie tej części wprowadź kategorię wartości i przeczytajcie, jak z filozoficznego punktu widzenia definiuje się wartość.

  WARTOŚĆ: pozytywna cecha danego przedmiotu, powodująca, że ten przedmiot wydaje się nam bardziej atrakcyjny niż inne. Mówiąc o wartościach z filozoficznego punktu widzenia, stawiamy pytanie, czy wartość jest cechą niezmienną rzeczy, czy zależy ona od naszej opinii i nie wszyscy muszą zgadzać się z opinią, którą mamy na jej temat.

  Definicja na podstawie: M. Gajewska, K. Sobczyk, „Edukacja filozoficzna”, Operon, Gdynia 2007, s. 34.

  Poleć, aby uczniowie sprawdzili, które z pytań wywołujących różnice w odpowiedzi odnosiły się do wartości.

  3. Spór o wartości 20 min.

  Wyjaśnij, że na tym etapie zastanowicie się, jak różnica w postrzeganiu wartości może się przekładać na powstawanie sytuacji konfliktowych. Poproś, by uczniowie nadal pracowali w parach. Ich zadaniem będzie przygotowanie krótkiej sceny dotyczącej różnic w postrzeganiu tej samej rzeczy. Każda para pracuje z otrzymanym wcześniej przedmiotem i wcieli się w rolę dwóch osób wyrażających sprzeczne opinie.

  Możesz poprowadzić ten etap na dwa sposoby:

  Wariant 1: Niech pary sięgną do listy pytań i sprawdzą, które pytanie spowodowało różnicę zdań. Ich zadaniem jest znaleźć sytuację, w której taka różnica zdań mogłaby spowodować konflikt i pokazać, jak mógłby on wyglądać w formie scenki.

  Wariant 2: Rozlosuj między pary kartki z informacją na temat wartości, której dotyczy konflikt. Przykładową listę znajdziesz poniżej. Zadaniem par jest zaprezentowanie sytuacji, w której osoby różnią się zdaniem na temat określonej wartości przedmiotu.

  Lista wartości:

  - wartość estetyczna rzeczy (Czy jest piękna?)

  - wartość praktyczna (Czy jest przydatna?)

  -wartość emocjonalna (Czy niesie dla mnie jakieś znaczenie emocjonalne?)

  - wartość ekonomiczna (Czy jest cenna?)

  Daj 5 minut na przygotowanie scen. Zaproś chętne pary do prezentacji swoich scen o sporach.

  4. Podsumowanie 5 min.

  Jako podsumowanie zajęć przeprowadźcie wspólnie rozmowę, w której przyjrzycie się zagadnieniu RÓŻNICY. Pomyślcie:

  - Co to jest różnica zdań?

  - Z czego może wynikać różnica zdań?

  - W czym leży trudność podczas konfrontacji z odmiennym zdaniem?

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon
  ikona M. Gajewska, K. Sobczyk, „Edukacja filozoficzna”, Operon, Gdynia 2007, s. 34.

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Malina Barcikowska

  Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Krytyczka sztuki. Absolwentka Kursu Pisania Scenariusza i Dramatu Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Jej sztuka znalazła się w Półfinale Gdańskiej Nagrody Dramaturgicznej. Publikuje teksty o sztuce oraz opowiadania. Czynnie zajmuje się edukacją filozoficzną.

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon