Miłość na cztery serca. "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry
Weronika Łucyk

Miłość na cztery serca. "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry

Zajęcia oparte są na analizie „Ślubów panieńskich" Aleksandra Fredry. Uczestnicy badają sceny z dramatu z perspektywy dwóch par, czterech bohaterów: Anieli i Gustawa, Albina i Klary. Uczniowie analizują podejście każdego z bohaterów i starają się zrozumieć stojącą za nimi „filozofię miłości”.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 90 minut
 • Cel zajęć
  • doskonalenie analizy i interpretacji tekstu literackiego;
  • wykorzystanie do analizy postaci języka ciała;
  • charakteryzowanie postaci mówiących w tekście.
 • Metody pracy rozmowa , praca z tekstem, pokaz, improwizacje ruchowe

Przygotowanie do zajęć

Zadanie dla ucznia

Aby przygotować uczniów do realizacja zadań na lekcji, możesz podzielić klasę na cztery grupy przed lekturą dramatu. Każdej przydziel innego bohatera i poproś, by uczniowie, czytając tekst, skupili się na oglądaniu wydarzeń z perspektywy tej postaci.

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń pozwalająca na pracę w grupach z tekstem oraz tworzenie i prezentację etiud.

Środki dydaktyczne

Kopie dwóch scen dramatu [załącznik] dla grup.   

Przebieg zajęć

1. Młodych poglądy na miłość. Rozczytywanie 45 min.

1. Podziel uczniów na cztery grupy: każda z nich zajmie się jednym z czterech młodych bohaterów „Ślubów panieńskich” (Klarą, Anielą, Albinem, Gustawem). Rozdaj zespołom wybrane fragmenty tekstu.

Powiedz, że za chwilę przeczytacie dwie sceny z dramatu – między Gustawem i Anielą oraz Albinem i Klarą. Zaproś ochotników (np. po 1 z każdej grupy) do lektury z podziałem na role (do każdej sceny trzy osoby: dwoje bohaterów oraz osoba odczytująca didaskalia). Wysłuchajcie tekstów.

Zapytaj o wrażenia z lektury dwóch scen.

2. Poproś, by członkowie grup skupili się na analizie sceny z punktu widzenia swojego bohatera. Zapowiedz, że na kolejnych etapach będziecie odwoływać się do przemyśleń, uczuć i zachowań postaci. Poproś, aby w pierwszej kolejności zajęli się poglądami postaci na miłość i kwestię małżeństwa/tworzenia związku: co bohater myśli i mówi na ten temat?

Uwaga: Uczniowie mogą zgłębić poglądy bohatera odwołując się również do innych fragmentów dramatu. Możesz podać wskazówki bibliograficzne lub przygotować zawczasu kopie tych scen np. Poglądy Anieli i Klary akt 1, scena VII; poglądy Gustawa Akt I, scena IV; podejście Albina Akt I, scena V etc.

Gdyby uczniowie mieli trudności w analizie tekstu, możesz im ułatwić pracę przez pytania pomocnicze:

Grupa Klary i Anieli:

Co oznacza dla bohaterki małżeństwo, z czym jej się kojarzy? Jakim widzi mężczyzna bohaterka, jak go postrzega?

Grupa Albina i Gustawa:

Co dla bohatera oznacza miłość? Jak ją okazuje? Z jakimi wartościami się dla niego łączy?

3. Poproś, by uczestnicy skupi się teraz na emocjach, które wywołuje w bohaterze/bohaterce ta rozmowa i przyczynie ich pojawienia się.

4. Poproś, by zespoły zastanowiły się nad tym, jak uczucia wpływają na fizyczność analizowanej postaci. Niech przyjrzą się aspektom takim jak: ruch, mimika, energia i dynamika postaci. Zaznacz, że uczniowie mogą odnieść się do omawianej sceny lub swoich ogólnych wrażeń dotyczących lektury dramatu - tego, jak zapamiętali daną postać, z jakim zachowaniem ją kojarzy etc. Pytania pomocnicze: Jaki dany bohater ma temperament? Jak, zdaniem uczniów, może się poruszać, gestykulować?

2. Kochać jak... 35 min.

1. Poproś uczestników, by przedstawili „filozofię miłości” analizowanej postaci. Niech uwzględnią zrekonstruowane wcześniej poglądy, emocje i zachowania. Forma prezentacji jest dowolna – uczestnicy mogą przeprowadzić z bohaterem wywiad, zaaranżować szkolenie dla zakochanych prowadzone przez bohatera, napisać wiersz, wykonać piosenkę etc. Zaznacz jednak, by w prezentacji wybrzmiały poglądy bohatera dramatu i jego motywacje.

2. Poproś grupy o zaprezentowanie wyników pracy w grupach. Wspólnie skomentujcie je na forum.

3. Podsumowanie 10 min.

Poproś, by uczestnicy zastanowili się nad tym, które poglądy ulegają zmianie w trakcie rozwoju akcji i co sprawia, że mimo złożenia ślubów pary się jednak tworzą. 

Materiały do pobrania

Zobacz też

Aleksander Fredro, „Śluby Panieńskie", Wrocław 1972.

O autorach

Weronika Łucyk

Absolwentka teatrologii i kultury współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Pedagogów Teatru organizowanej przez Instytut Teatralny w Warszawie. Jako krytyczka teatralna publikowała m.in. w "Didaskaliach" i Internetowym Magazynie "Teatralia", a także na portalach teatralny.pl i taniecpolska.pl. W Teatrze Wybrzeże pracuje jako pedagożka teatru prowadzi warsztaty oraz spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi zajęcia z podstaw pedagogiki teatru dla studentów wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim.

Weronika Łucyk

Podobne konspekty