• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Joanna Sarnecka

  Między dobrem a złem – Bajki filozoficzne

  Scenariusz jest propozycją warsztatów filozoficznych dla dzieci. Dyskutując o wysłuchanej baśni, dzieci rozpoznają kategorie dobra i zła, próbują swoich sił w definiowaniu ważnych pojęć z dziedziny etyki i zastanawiają się, czy łatwo jest być odważnym. Podczas zajęć uczestnicy słuchają opowieści, dyskutują, odgrywają scenki i sprawdzają swoje umiejętności opowiadania.

  Grupa wiekowa Wiek 10-13 lat
  Rodzaj zajęć język polski, godzina wychowawcza
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 45 minut
  Cel zajęć
  • analizowanie poznanego tekstu;
  • podejmowanie prób twórczego rozwijanie poznanego tekstu;
  • trenowanie umiejętności  dyskutowania;
  • zapoznanie z postacią filozofa Sokratesa.
  Metody pracy gry i zabawy teatralne, opowiadanie, pogadanka, rozmowa kierowana, dyskusja, ćwiczenia improwizacyjne

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Krzesła ustawione w kręgu.

  Środki dydaktyczne

  Tablica lub duże kartki do zapisywania wniosków w dyskusji. Kartki samoprzylepne. Można użyć trzech sit – zwykłych kuchennych lub przetaków na mąkę.

  Dodatkowy opis

  diamond icon
  diamond icon

  Przed zajęciami poproś uczniów o wykonanie pracy domowej z następującym poleceniem: „Nikt nie jest zły celowo – miał powiedzieć Sokrates. Czy zgadasz się z jego opinią? Uzasadnij w kilku zdaniach".

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Opowieść wprowadzająca 10 min.

  Opowiedz dzieciom własnymi słowami baśń „Dwie gałęzie drzewa” (ze zbioru „Bajki filozoficzne”, wyd. Muchomor). Nastęnie siądź z uczniami w kole. Poproś by opowiedzieli, co się wydarzyło w baśni, ale w taki sposób, że każda osoba wypowiada tylko jedno zdanie. Spróbujcie zamknąć opowieść w jednym okrążeniu.

  2. Gałęzie drzewa – definicje dobra i zła 10 min.

  Podziel dzieci na grupy trzy-czteroosobowe. Część grup poproś o przemyślenie i stworzenie definicji dobra, część poproś o przygotowanie definicji zła. Następnie narysujcie na tablicy lub dużej kartce drzewo o dwóch gałęziach. Podpiszcie je: DOBRO, ZŁO. Poproś, żeby zespoły dokończyły zdanie: Dobro to...., każdą odpowiedź zapiszcie na małej karteczce i przyklejcie na odpowiedniej gałęzi. Następnie zdanie „Zło to.....” i przyklejcie odpowiedzi na gałęzi. Czy myślicie, że definicje na obu gałęziach trzeba uzupełnić o jakieś sformułowania?

  Przywołaj zdanie Sokratesa „Nikt nie jest zły celowo”  zapytaj dzieci, co sądzą o tej wypowiedzi?

  3. Odwaga 15 min.

  Przypomnij dzieciom, że w bajce jest przykład człowieka, który ulega presji grupy i robi coś, co okazuje się tragiczne w skutkach. Poproś, aby uczniowie wyobrazili sobie, że znajduje się inna osoba, która przeciwstawia się presji i nie zgadza się na ścięcie gałęzi. Porozmawiajcie o tym, co się w takiej sytuacji dzieje, jak może zareagować grupa, co czuje wtedy ta osoba?

  Podziel dzieci na grupy. Niech każda przygotuje scenkę przedstawiającą sytuację, w której jedna osoba przciwstawia się grupie. Następnie dokonajcie prezentacji scenek. Porozmawiaj z dziećmi o tym, jak się czuła osoba, która wyłamywała się z grupy? Wprowadź kategorię odwagi. Zapytaj, co to takiego? O kim można powiedzieć, że jest odważny?

  4. Alternatywne zakończenia 10 min.

  Poproś dzieci, żeby dobrały się w trójki. W tych grupach powinny ustalić wspólne (inne niż w opowieści) zakończenie historii o drzewie. Daj dzieciom około pięć minut na przygotowanie. Zaznacz, żeby pamiętały o tym, aby każda osoba podczas prezentacji zakonczenia miała możliwość się wypowiedzieć, być na chwilę opowiadaczem.

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon
  ikona Michel Piquemal, „Bajki filozoficzne", Warszawa 2004.
  ikona Sophie Boizard, „Filozofowie do dzieci", Warszawa 2011.
  ikona Michel Piquemal, „Bajki filozoficzne. Jak żyć razem?", Warszawa 2012.

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Joanna Sarnecka

  Antropolożka kultury, opowiadaczka i performerka. Tańczy taniec butoh. Działa także jako opowiadaczka w założonej przez siebie w 2009 roku grupie Opowieści z Walizki. Prowadzi Fundację na Rzecz Kultury Walizka, w ramach której inicjuje i koordynuje projekty na styku sztuki, dziedzictwa i działań ze społecznościami. Ciekawi ją pamięć miejsca, a także pamięć osadzona w przedmiotach, krajobrazie, tym, co nie-ludzkie. Interesuje się wielokulturowym dziedzictwem i ideą wielogatunkowej wspólnoty. Współtworzy kolektyw WMA – Wirtualnego Muzeum Antropocenu www.wma.museum, Dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Autorka tekstów literackich i krytycznych.

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon
  Wiek 10-13 lat
  miniaturka Monika Lićwinko

  Momo, czyli jak uwolnić czas

  Wiek 10-13 lat
  miniaturka Marta Knopik

  Baśń o miękkim i puchatym

  Wiek 10-13 lat
  miniaturka Monika Lićwinko

  Podróż do Źródła Czasu. „Momo"