Masz wiadomość. Praca z Księgą Rodzaju
Karolina Oleksiejuk

Masz wiadomość. Praca z Księgą Rodzaju

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 85 minut
 • Cel zajęć
  • odniesienie do tekstu I rozdziału Księgi Rodzaju do współczesnego punktu widzenia;
  • przyjrzenie się kategorii antropocenu  przez pryzmat biblijnego opisu stworzenia świata.
 • Metody pracy rozmowa , improwizacje słowne, ćwiczenia plastyczne, ćwiczenia literackie

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Sala lekcyjna w trakcie przebiegu lekcji wymagać będzie przeorganizowania. Na początku potrzebna jest przestrzeń do pracy w kręgu na środku sali. Potem układ stolików i krzeseł zależy od potrzeb klasy i uczniów.

Środki dydaktyczne

 • butelka z szerokim wlotem (aby wygodnie wrzucać i wyciągać z niej kartki) z najlejonym hasłem „Adresat: ANTROPOS" i umieszczonym wewnątrz fragmentem Księgi Rodzaju (załącznik);
 • karteczki samoprzylepne;
 • gazety, nożyczki, kleje, taśmy klejące (do ewentualnego wykorzystania);
 • wydrukowane na karkach formatu A4 fragmenty Księgi Rodzaju.

Przebieg zajęć

1. Rozbudzenie wyobraźni 10 min.

Ustaw na środku sali butelkę, w której umieścisz fragment I rodziału Księgi Rodzaju (załącznik nr 1). Na butelce przyklej napis:

Adresat: ANTROPOS

Poproś uczniów, aby odczytali, do kogo skierowana jest wiadomość w butelce. Jeśli uczniowie nie rozumieją znaczenia słowa „antropos” wyjaśnij, że w języku greckim słowo to oznacza człowieka.

Jest to również dobry moment, aby wyjaśnić bardzo krótko etymologię i znaczenie takich słów, jak: antropologia, antropocen.

Zachęć uczniów do zastanowienia się, co może zawierać list umieszczony w tak zaadresowanej butelce. Wybierz jeden z poniższych wariantów:

Wariant 1: Zaproponuj, by podzielili się swoimi hipotezami, które będą odpowiedzią na pytania:

- kto wysłał wiadomość?

- skąd?

- dlaczego?

- w jakim celu?

Osoba dzieląca się opowiadająca swoją historię trzyma w ręku butelkę. Zachęć uczniów, aby potraktowali ją również jako rekwizyt ożywiający ich opowieść.

Wariant 2: Zaproponuj zabawę we wspólne wymyślenie jednej historii wiadomości w butelce. Chętny uczeń rozpoczyna historię, a następnie kolejne osoby bez większego namysłu dopowiadają jej dalszy ciąg – w tym ćwiczeniu nie chodzi o zbudowanie spójnej opowieści, ale o swobodną grę skojarzeń. Ten, kto aktualnie mówi, dostaje do ręki butelkę.

2. Księga Rodzaju – wiadomość dla ludzkości 20 min.

1. Zaproś jedną chętną osobę do wyciągnięcia i przeczytania wiadomości z butelki.

Ponieważ tekst jest długi, ale w zasadzie rozpoznawalny po pierwszym zdaniu, możesz poprosić ucznia o przeczytanie tylko pierwszych pięciu wersetów.

Po lekturze poproś uczniów, aby jednym słowem opisali swoją reakcję na list. Możesz poprowadzic to działanie nadal w kręgu lub w parach, które wymienią się swoją reakcją.

2. Poproś uczniów, aby potraktowali I rodział Księgi Rodzaju jako „wiadomość w butelce” skierowaną do ludzi żyjących w epoce antropocenu. Podziel klasę na grupy i poleć, by po lekturze całego listu z butelki (Rdz 1, 1-31) zapisali na karteczkach, jakie kluczowe wiadomości temat świata i roli człowieka w świecie przekazuje. Poleć, by każdą informację zapisali na osobnej karteczce.

3. Poproś poszczególne grupy o odczytanie swoich propozycji i przyklejenie swoich karteczek na tablicy. Zachęć uczniów do wskazania głównego przesłania sformułowanych przez nich wiadomości.

3. Odpowiedź wprost z antropocenu 45 min.

1. Każdej grupie rozdaj kartki formatu A4 zawierające fragmenty Biblii odnoszące się do poszczególnych dni stworzenia (załącznik nr 2).  Poleć uczniom, aby porozmawiali o danym aspekcie stworzenia z perspektywy ludzi ery antropocenu. Zaproponuj, aby ich rozmowa koncentrowała się wokół tematów:

- jak wygląda ten aspekt rzeczywistości dziś?

- jakie pozytywne zmiany wywołane aktywnością człowieka dostrzegacie?

- jakie negatywne zmiany wywołane aktywnością człowieka dostrzegacie?

2. Po rozmowach poproś uczniów o stworzenie własnej wiadomości, którą chcieliby umieścić w butelce zaadresowanej ANTROPOS. Wiadomość winna koncentrować się przede wszystkim na tym aspekcie aktu stworzenia, nad którym dyskutowali. Wiadomość może mieć dowolną formę (pisemną, graficzną, performatywną itp.), ale powinna wykorzystywać kartkę formatu A4, z którą pracowali. Uczniowie mogą po kartce pisać, robić z niej wycinanki, dowolnie ją składać itp. Następnie dokonują prezentacji swoich wiadomości.

4. Podsumowanie 10 min.

Zachęć uczniów do rozmowy na temat wiadomości do Antroposa zaprezentowanych przez poszczególne grupy. Możesz zapytać o emocje lub refleksje, które towarzyszyły im podczas prezentacji poszczególnych grup.

Materiały do pobrania

Zobacz też

O autorach

Karolina Oleksiejuk

Ukończyła filologię polską i historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od ponad dwudziestu lat uczy języka polskiego. Instruktorka recytacji, opiekunka Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Chopin”. Pracuje z młodzieżą na lekcjach i poza nimi: uczy, stara się rozwijać ich pasje i talenty, wprowadza w świat literatury, kina, teatru, sztuk plastycznych.

Karolina Oleksiejuk

Podobne konspekty