Miniatura konspektu
Nikolett Gábri

Lider i jego postawa – o języku ciała osób, które mają na nas wpływ. Godzina wychowawcza

Podczas lekcji uczniowie przyjrzą się mowie ciała osób, które uważają za liderów. W jaki sposób ruch oraz postawa ciała wpływają na to, jak są odbierani liderzy?

Konspekt można wykorzystać jako godzinę wychowawczą lub z kołem teatralnym (do pracy nad budowaniem świaodmości ciała i ruchu postaci).

Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
Rodzaj zajęć godzina wychowawcza, koło teatralne
Miejsce sala lekcyjna, sala gimnastyczna / duża przestrzeń
Czas 45 minut
Cel zajęć
 • przyjrzenie się związkom pomiędzy mową ciała a wpływem na innych;
 • określenie, co składa się na liderski wygląd i postawę ciała;
 • zwrócenie uwagi na znaczenie ciała w komunikacji.
Metody pracy rozmowa kierowana, performans, improwizacje ruchowe

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Ławki rozsunięte pod ściany lub sala z dużą wolną przestrzenią do ruchu (np. sala gimnastyczna).

Środki dydaktyczne

Urządzenia z dostępem do Internetu (np. telefony komórkowe).

Przebieg zajęć

1. Rozgrzewka ruchowa 10 min.

1. Rozsuńcie ławki pod ściany. Poleć uczniom, aby zaczęli chodzić po sali w wygodnym dla siebie tempie. Daj chwilę na znalezienie swobodnego ruchu. Następnie niech wszyscy wyobrażą sobie, że trafili do miejsca, gdzie czują się niepewnie – niech spróbują poruszać się zgodnie z wyobrażoną sytuacją. Jak niepewność wpływa na ich ruch? Na Twoje klaśnięcie niech powrócą do poprzedniego swobodnego ruchu.

Następnie daj sygnał, żeby zaczęli chodzić tak, jakby nagle znaleźli się w otoczeniu, w którym czują się pewnie, bezpiecznie. Na Twoje następne klaśnięcie niech zatrzymają się i staną w kręgu.

Zastanówcie się wspólnie nad tym, czym różniła się ich postawa ciała, sposób poruszania w pierwszym i drugim zadaniu. Niech przypomną sobie po kolei pozycje głowy, rąk, nóg, kręgosłupa. Omówcie krótko ćwiczenie.

2. Poleć, aby na Twoje kolejne klaśnięcie każdy zastygł w miejscu jak pomnik pod tytułem "Lider”. Zachowując to ustawienie ciała, niech uczniowie skupią swoją uwagę na tym, w jakiej pozycji znalazła się ich głowa, ręce, nogi, kręgosłup.

Twoje ostatnie klaśnięcie będzie sygnałem do tego, aby się rozluźnili i ustawili w parach. Pary niech krótko (przez minutę) omówią między sobą i porównają swoje refleksje dotyczące postawy ciała przyjętej na hasło "lider”. Co zwróciło ich uwagę? Czy odnajdują coś wspólnego w pozycjach, które przyjęli?

2. Analiza mowy ciała lidera 10 min.

1. Poleć, aby każda osoba wybrała jedną postać publiczną, którą uważa za lidera / liderkę (w dowolnej dziedzinie życia społecznego). Dokonując wyboru, niech zwróci uwagę na to, aby to była osoba, która:

 • ma wpływ na grupę ludzi,
 • stoi na czele jakiejś sprawy, z którą się utożsamia, reprezentuje i aktywnie o niej mówi, działa w tym obszarze,
 • jest obecna w mediach (piszą o niej różne media i internauci, sama udostępnia zdjęcia, materiały wideo lub prowadzi konto/kanał w mediach społecznościowych).

Zadaniem każdego będzie poszukanie w Internecie materiałów wizualnych (zdjęć, filmików) na temat wybranej osoby. Poleć, aby uczniowie zwracali uwagę na postawę ciała tej osoby – jak ona się porusza, gestykuluje, jaka jest jej postawa ciała i mimika? Mogą robić notatki ze swoich obserwacji. Daj 7 minut na tę pracę.

2. Poleć, aby na podstawie przeprowadzonych obserwacji każdy stworzył własną prezentację wybranego lidera. Niech będzie ona sekwencją ruchową składająca się z trzech pozycji ciała typowych dla wybranego lidera. Niech inspiracją będą obejrzane materiały wizualne.

3. Praca w grupach 15 min.

1. Podziel uczniów na pary. Niech każda para stanie naprzeciwko siębie i zdecyduje, kto będzie osobą A, kto B. Na twoje klaśniecie osoba A pokazuje swoją sekwencję ruchową. Następnie jej zadaniem będzie opisanie swoich emocji w każdej z trzech pozycji ciała – jak się w nich czuła? Zadaniem osoby B będzie obserwować i słuchać osoby A. Na Twoje klaśnięcie niech nastąpi zmiana ról: osoba B prezentuje swoją sekwencję i dzieli się swoimi wrażeniami.

2. Po wykonaniu tego ćwiczenia niech stojące obok siebie pary połączą się w grupy czteroosobowe. Każda z osób ponownie pokaże swoją sekwencję ruchową. Tym razem jednak komentarz będzie należął do pozostałych osób w grupie: ich zadaniem jest głośna wymiana skojarzeń na temat tych pozycji, które zobaczyli. Jak odbierają kolejne pozycje lidera? Po wymianie skojarzeń na temat sekwencji inspirowanych jednym liderem, niech nastąpi zamiana ról. Zadbajcie o to, aby każda osoba z danej grupy mogła zaprezentować swoją sekwencję innym.

4. Refleksja i omówienie 10 min.

Usiądźcie w kręgu. Zaproponuj wymianę doświadczeń. Podsumujcie wspólnie zajęcia, omawiając poniższe pytania:

 • Jakie podobieństwa i różnice pojawiały się w przedstawionych sekwencjach?
 • Jak się czuliście, przyjmując liderskie pozycje? Czy postawa ciała miała wpływ na Wasze odczucia?
 • W jaki sposób mowa ciała może przekładać się na postrzeganie kogoś jako lidera? Jak prezentuje się ciało, ruch ciała osoby, którą uważamy za lidera?

O autorach

Nikolett Gábri

Ukończyła wydział aktorski na Uniwersytecie Kaposvár na Węgrzech w roku 2016. W latach 2015-2017 grała w różnych produkcjach teatralnych oraz w spektaklach teatru w edukacji grupy teatralnej Nyitott Kör. Ukończyła również 120godzinny kurs dramy stosowanej. Od 2017 roku żyje w Polsce, gdzie ukończyła studia podyplomowe pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku pracuje w zespole Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie prowadzi warsztaty dramowe i teatralne oraz gra w spektaklach edukacyjnych i Teatru Forum. Od 2019 roku współprowadzi grupę Teatru Bezdomnych.

avatar

Podobne konspekty

 • Wiek 16-19 lat

  miniaturka konspektu Jak zostać królem?

  Natalia Koza, Paulina Nowak-Drapińska, Monika Maciewicz

  Jak zostać królem?

 • Wiek 13-16 lat

  miniaturka konspektu Jak tworzymy swój wizerunek w mediach społecznościowych?

  Wiktoria Rutkowska, Paulina Andruczyk

  Jak tworzymy swój wizerunek w mediach społecznościowych?

 • Wiek 16-19 lat

  miniaturka konspektu Czy jesteśmy kowalami własnego losu? O przywileju (na podstawie powieści "Chłopi" W. S. Reymonta)

  Dorota Ogrodzka

  Czy jesteśmy kowalami własnego losu? O przywileju (na podstawie powieści "Chłopi" W. S. Reymonta)

 • Wiek 16-19 lat

  miniaturka konspektu Obudzić ciało!!! Kółko teatralne

  Wiktoria Rutkowska, Paulina Andruczyk

  Obudzić ciało!!! Kółko teatralne