Krajobrazy Polski
Agnieszka Szymańska

Krajobrazy Polski

Jak w kreatywny sposób powtórzyć materiał lekcyjny, dając jednocześnie przestrzeń do zabawy? Podczas zajęć uczestnicy z wykorzystaniem najprostszych materiałów tworzą przestrzeń naturalnego krajobrazu Polski, a następnie podejmują w nim szereg działań performatywnych i artystycznych. Na scenariusz składa się z zestaw poleceń do wykonania w grupach oraz prezentacja efektów tej pracy w formie teatralnych scen.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 10-13 lat
 • Rodzaj zajęć przyroda
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • powtórzenie i utrwalenie informacji na temat krajobrazów Polski;
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole, wspólnej zabawy;
  • kształtowanie umiejętności prezentowania wiedzy.
 • Metody pracy rozmowa , pokaz, instalacja, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Dowolna pusta przestrzeń, w której można zbudować instalacje (ławki rozsunięte na bok).

Środki dydaktyczne

Przedmioty dostępne w klasie. Wydrukowane zestawy poleceń dla grup. Sznurek, szary papier pakowy, taśma malarska, kartki papieru, kredki.

Przebieg zajęć

1. Rzeźbiarze krajobrazów naturalnych 10 min.

Podziel klasę na cztero lub pięcioosobowe zespoły. Rozdaj hasła z nazwami określającymi ukształtowanie terenu Polski (np. niziny, wyżyny, pojezierza, pobrzeża, Karpaty, Sudety, kotliny podkarpackie). Niech każda grupa zbuduje z użyciem przedmiotów znajdujących się w klasie rzeźbę przedstawiającą wylosowane hasło. Poproś uczniów, by zastanowili się przed rozpoczęciem budowy, jakie są charakterystyczne cechy danego obszaru? Co konkretnie się tam znajduje? 

Niech uczniowie wzajemnie przyjrzą się swoim pracom i podzielą się wrażeniami. Wspólnie dołożą do instalacji kontury mapy Polski, w taki sposób, aby poszczególne prace znalazły się w rzeczywistym odzwierciedleniu mapy. (np. za pomocą sznurka lub taśmy malarskiej). Stwórzcie własny tytuł dla powstałej w ten sposób instalacji.

2. Zabieranie materiału 20 min.

Poleć każdej z grup, aby na tym etapie pracowała na rzeźbie zbudowanej przez siebie. Poniższe polecenia pomogą zespołom w utrwaleniu informacji. Wydrukuj je i rozdaj dla każdej z grup, jako instrukcję do pracy. W razie potrzeby pozwól na korzystanie z pomocy naukowych znajdujących się w sali oraz internetu (np. w telefonach). Przypomnij o rozsądnym gospodarowaniu czasem - by udało się zrealizować wszystkie zadania. 

Polecenia dla grup [identyczne dla wszystkich]:

 1. Narysujcie wszystkie nieożywione składniki tego krajobrazu. Przyjrzyjcie się, jakie kolory dominują?
 2. Zapiszcie wszystkie ożywione składniki tego krajobrazu. Spróbujcie przedstawić wybrane za pomocą choreografii.
 3. Opiszcie: jak działa tam erozja? Zbudujcie abstrakcyjną rzeźbę z ciał wybierając fragment ze stworzonego opisu.
 4. Jaki rodzaj skał może znaleźć się w tym krajobrazie? Spróbujcie opisać, jakie są w dotyku. Wypiszcie je oraz określcie ich faktury.
 5. Zapiszcie dźwięki, jakie się Wam kojarzą z tym krajobrazem? Spróbujcie je zaprezentować.
 6. Jakie rzeki znajdują się w waszej przestrzeni? Zanotujcie ich nazwy. Jak woda wpływa na ten region?
 7. Znajdzie jeden charakterystyczny surowiec naturalny znajdujący się w tym krajobrazie. Do czego jest dziś używany?

3. Działanie wokół instalacji 15 min.

Poproś uczniów o wykonanie kolejnego zadania, które polega na zbudowaniu improwizowanej sytuacji: Z jakiego powodu można chcieć spędzić wakacje w tym miejscu? Jakie naturalne piękno i wyjątkowość tkwią w danym regionie? Niech uczniowie z użyciem wcześniej zebranych informacji przygotują reklamę danego miejsca w wybranej przez siebie formie. Nie muszą korzystać ze wszystkich zebranych danych - mogą wybrać tylko część, która pozwoli im zbudować spójną całość. Zaproś zespoły do prezentacji. Niech uczniowie skonfrontują swój pomysł z wrażeniami odbiorców.

O autorach

Agnieszka Szymańska

Trenerka, tutorka, koordynatorka w programach rozwojowych Fundacji Szkoła Liderów. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Pedagogów Teatru Instytutu Teatralnego. Stypendystka Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku. Autorka projektów społecznych i materiałów edukacyjnych dla animatorów kultury, pedagogów teatru, nauczycieli i młodzieży. Od ponad 10 lat związana z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i Teatrem 21.  Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru budowania zespołów, projektowania działań społecznych i edukacyjnych oraz komunikacji. Certyfikowana nauczycielka jogi.

Agnieszka Szymańska

Podobne konspekty