Komunikacja w szkole. Praca z wierszem "Żuraw i czapla"
Monika Mioduszewska

Komunikacja w szkole. Praca z wierszem "Żuraw i czapla"

Tematem zajęć jest komunikacja. Jak ze sobą rozmawiać, żeby się usłyszeć? Co zrobić, żeby się z kimś porozumieć? Uczniowie podejmują tę dyskusję w kontekście utworu o parze, która nie może przeprowadzić ze sobą szczerej rozmowy – czyli Żurawiu i Czapli z tekstu Brzechwy. Zajęcia można kontynuować, skłaniając uczniów do refleksji na temat tego, w jaki sposób może przebiegać komunikacja w szkole. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych zajęć?

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 6-10 lat
 • Rodzaj zajęć język polski, nauczanie zintegrowane
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 90 minut
 • Cel zajęć
  • próba znalezienia rozwiązań dla problemu braku komunikacji między ludźmi;
  • zachęcenie do kontaktu z ludźmi w realnym świecie.
 • Metody pracy praca z tekstem, improwizacje słowne, ćwiczenia dramaturgiczne

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Aranżacja sali pozwalająca na pracę w grupach.

Środki dydaktyczne

Flamastry, kartki, brystol. 

Przebieg zajęć

1. Wstęp 10 min.

Poproś klasę o dobranie się w pary z osobami, z którymi zwykle nie pracują. Poleć, by przypomnieli sobie i opowiedzieli nawzajem o sytuacji, w której nie mogli się z kimś porozumieć. Jak im się wydaje, z czego wynikał brak porozumienia?

2. Wspólne czytanie bajki 10 min.

Przeczytajcie wspólnie bajkę Jana Brzechwy „Żuraw i czapla”. Możecie to zrobić z podziałem na role. Poproś, aby podczas czytania każdy zastanowił się, dlaczego żuraw i czapla nie mogą się porozumieć. Co im w tym przeszkadza?

3. Analiza postaci 10 min.

Podziel klasę na dwie grupy – niech jedna scharakteryzuje żurawia, a druga czaplę. Uczniowie mogą rozmawiać w parach lub małych podgrupach i wspólnie zastanowić się, jaka jest dana postać, czego chce, na czym jej zależy.

4. Szukanie płaszczyzny porozumienia 15 min.

Podziel klasę na czteroosobowe zespoły – w taki sposób, aby spotkały się w nich osoby pracujące wcześniej nad różnymi postaciami. Poproś, żeby się zastanowili nad tym, co by się mogło wydarzyć, żeby żuraw i czapla zdobyli się na szczerą rozmowę? Co by sobie powiedzieli w trakcie takiego spotkania? Do czego doprowadziłaby taka rozmowa? Pomysły każdej grupy niech zostaną spisane na dużym arkuszu papieru. 

5. Tworzymy nowe zakończenie 35 min.

1. W kolejnym etapie poproś grupy, żeby na podstawie swoich rozmów spróbowały znaleźć nowe zakończenie dla bajki. Niech każda grupa ułoży własną ostatnią zwrotkę wiersza, uwzględniając w niej dialog żurawia i czapli.

2. Następnie poproś grupy, żeby wymieniły się zwrotkami (np. zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Poleć, aby zespoły przygotowały scenkę dialogu żurawia i czapli inspirowaną otrzymaną zwrotką. Obejrzyjcie wszystkie scenki i skomentujcie zaproponowane rozwiązania nieporozumienia między czaplą i żurawiem.

6. Podsumowanie 10 min.

Zapytaj grupę, jak im się podobają nowe zakończenia bajki. Czy są dla nich satysfakcjonujące? Co wyniknęło z rozmowy między żurawiem i czaplą? Czy uważają, że pomogli tej dwójce znaleźć porozumienie? A może woleli pierwszą wersję bajki? Jakie wnioski można wyciągnąć z dzisiejszej pracy?

Zobacz też

Jan Brzechwa, „Żuraw i czapla", Warszawa 2008.

O autorach

Monika Mioduszewska

Kulturoznawczyni, pedagożka teatru, przewodniczka.

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie i pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Konsultantka programowa w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Ukończyła warsztat mistrzowski Adriana Jacksona „Rainbow of desire”  oraz w kurs „Teatr ze społecznością” organizowane przez Fundację Edukacji i Kultury Drama Way z Warszawy. Absolwentka Szkoły Pedagogów Teatru organizowanej przez Instytut Teatralny w Warszawie. Jest prelegentką klubu filmowego dla niewidomych IKFON prowadzonego przez Stowarzyszenie „De Facto” i przewodniczką Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Współtworzy ogólnopolską Antyprzemocową Sieć Kobiet - ASK oraz grupę HERstoria Płocka, która zajmuje się odkrywanie kobiecej historii Płocka

Monika Mioduszewska

Podobne konspekty