Jak zostać królem?
Natalia Koza, Paulina Nowak-Drapińska, Monika Maciewicz

Jak zostać królem?

Podczas dwugodzinnych zajęć uczniowie pracują wokół wiersza Ewy Lipskiej „Egzamin". W pierwszej części ich zadaniem jest zinterpretowanie współczesnego rozumienia słowa „król". W drugim etapie uczniowie analizują tekst utworu i zastanawiają się w tym kontekście nad zjawiskiem zdobywania i przyznawania władzy. 

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 90 minut
 • Cel zajęć

   

  • interpretacja wiersza Ewy Lipskiej „Egzamin” w kontekście kulturowym, historycznym i literackim;
  • refleksja nad zjawiskiem władzy i sposobu jej wybierania.
 • Metody pracy rozmowa , praca z tekstem, gry i zabawy teatralne, dyskusja

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń umożliwiająca pracę w grupach z miejscem do prezentacji etiud.

Środki dydaktyczne

Egzemplarze wiersza „Egzamin" Ewy Lipskiej i telefony komórkowe z kamerą wideo (wystarczy jeden na grupę).

Przebieg zajęć

1. Rozgrzewka 5 min.

Zaproponuj grupie rozgrzewkę. Możesz wybrać jedno z ruchowych działań z zakładki FILMY na naszym portalu. W tych zajęciach ważne jest, żeby uruchomić na początku ciała uczniów, ponieważ na dalszym etapie będą oni przygotowywać własne sceny.

2. Kim jest dziś król? 40 min.

1. Podziel klasę na sześć zespołów (możesz to zrobić już na etapie rozgrzewki). Niech każda grupa zastanowi się, co obecnie znaczy słowo król. Dodaj pytania pogłębiające ich dyskusję: jakich mamy współczesnych królów, co obecnie znaczy słowo „król”, czym się charakteryzuje współczesny król, jakim ludziom możemy przypisać takie miano? [5 minut]

2. Poleć uczniom, by spisali najważniejsze z ich perspektywy hasła związane ze współczesnymi królami. Następnie poproś, aby każda grupa wybrała spośród nich dziesięć kluczowych. W kolejnym kroku poleć, by uporządkowali te hasła na zasadzie piramidy – od najmniej ważnych do jednego najistotniejszego. [5 minut]

3. Poproś zespoły, aby przygotowały krótką scenkę, w której zaprezentują pozostałym wybraną przez siebie postać współczesnego króla wraz z jego kluczowymi cechami. Forma tej prezentacji jest dowolna, a jej czas nie może przekroczyć trzech minut. Ważne jest, by angażowała do udziału wszystkich członków grupy.

Daj zespołom dziesięć minut na pracę, a następnie obejrzyjcie wszystkie prezentacje.

Wariant: Możesz zaproponować grupom konkretne konwencje, w których przygotują swoje scenki. Np.: żywy obraz, etiuda teatralna, teledysk, instalacja, tutorial na You Tube, żywa rzeźba, zdjęcie profilowe z opisem przeznaczone na portal społecznościowy. [20 minut]

4. Zaproś uczniów do dyskusji wokół zaprezentowanych scen. Poprowadź rozmowę na temat: czym się charakteryzuje współczesny król? Kto współcześnie może być uznany za króla? Poproś, aby spróbowali stworzyć definicję słowa król, która obejmie wszystkie zaproponowane postaci. Czy da się to zrobić? [5 minut]

5. Kiedy klasa przedyskutuje wątek dotyczący współczesnego króla, poproś, by wnioski ze swojej rozmowy zestawili ze swoją wiedzą historyczną i kontekstami literackimi: zapytaj, jak wskazane cechy współczesnych królów wiążą się z obrazem króla opartym na wiedzy historycznej i literackiej? [5 minut]

3. O zostawaniu królem 45 min.

1. Rozdaj zespołom wiersz Ewy Lipskiej „Egzamin” - niech przeczytają go w całości. [3 minuty]

2. Poproś, by każdy zespół zajął się szczegółową analizą jednego fragmentu tekstu. Każda grupa dostaje inny fragment tekstu Lipskiej charakteryzujący króla – bohatera wiersza. Zadaniem grupy jest rozmowa o przedstawionej cesze króla i tym, co ona oznacza w kontekście tego utworu. [5 minut]

Fragmenty:

 1. Otrzymał dodatkowe punkty za pochodzenie.
 2. Otrzymał dodatkowe punkty (…) za spartańskie wychowanie.
 3. Otrzymał dodatkowe punkty (…) za uśmiech/ ujmujący wszystkich za szyję.
 4. Z historii odpowiadał/ ze świetnym wyczuciem milczenia.
 5. Obowiązkowy język/ okazał się jego własnym.
 6. Gdy mówił o sprawach sztuki/ chwycił komisję za serce./ Jednego z członków komisji/ chwycił odrobinę za mocno.

3. Poproś grupy, aby za pomocą telefonów komórkowych przygotowały materiał filmowy, w którym odpowiedzą na pytanie: „Dlaczego król został królem?”. Możesz zaproponować wspólną dla wszystkich zespołów formę tych nagrań (np. jedna osoba w grupie wciela się w rolę reportera, który przygotowuje reportaż na wskazany temat, rejestruje trwające rozmowy, rozmawia z ich uczestnikami) lub pozostawić uczniom dowolność. Każda grupa ma okazję pomóc w znalezieniu odpowiedzi – dlaczego król został królem, wykorzystując otrzymany fragment tekstu. Film nie powinien być dłuższy niż dwie minuty.[13 minut]

4. Obejrzyj z uczniami przygotowane filmy. Zaproś klasę do dyskusji na temat sposóbów sięgania po władzę/otrzymywania władzy. W jaki sposób królami stały się współczesne postaci wskazane przez uczniów we wcześniejszym etapie? Czy dysponują one władzą? Skąd ona pochodzi?

Na zakończenie poproś uczniów o wnioski dotyczące całych zajęć – zapytaj, z jaką refleksją na temat zostawania królem wychodzą z zajęć. [25 minut]

Zobacz też

Ewa Lipska, „Egzamin", [w:] „Postscriptum", nr 4/1993, s. 31.

O autorach

Natalia Koza

Natalia Koza

Paulina Nowak-Drapińska

Jest nauczycielką języka polskiego. W pracy sięga do innych dziedzin sztuki, by pokazać uczniom, że literatura to samo życie, a nauka gramatyki jest świetną zabawą z językiem. Stara się, by jej lekcje nie były nudne. Z uczniami często bywa w teatrze, ale też i wplata go w swojej lekcje. Interesuje się również filmem. Ukończyła Warszawską Akademię Filmową Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Za projekt „Imaginacje – poezja okiem kamery” otrzymała Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej.

 

Prywatnie bardzo sympatyczna osoba.
~trolosecurity :)

 

Paulina Nowak-Drapińska

Monika Maciewicz

Polonistka, logopedka, jedna z liderek Teatroteki Szkolnej. Członkini
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Pisarka. Zadebiutowała zbiorem dla dzieci „Bajki pełne marzeń”. Jej opowiadanie „Uciekaj, nim przyjdzie noc” zdobyło wyróżnienie konkursie literackim i ukazało się w antologii „Na końcu świata napisane”. Autorka powieści pt. „Wiedma” oraz „Kruki”. Blogerka prowadząca „Stronę Miłośników Słowiańszczyzny – Jesteśmy Słowianami”. Przez wiele lat współpracowała z teatrami amatorskimi w Przemyślu: Teatrem Fredreum oraz Teatrem S.A.N., pisząc i reżyserując sztuki teatralne.

Monika Maciewicz

Podobne konspekty