Duety pełne mocy. Bohaterowie komiksów. Integracja klasy
Dorota Ogrodzka

Duety pełne mocy. Bohaterowie komiksów. Integracja klasy

Bohaterami i bohaterkami komiksów są często zwyczajni ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy i przez to jawią się nam, jako wypełnieni supermocami. Często działają w parach: z przyjacielem, współpracownikiem lub przypadkowo napotkaną osobą. Zajęcia mają uwrażliwić uczestników i uczestniczki na wartość współpracy. Warsztaty są też praktyczną formą wspierania grupy w integracji, docenianiu siebie i poznawania siebie nawzajem w działaniu.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 10-13 lat
 • Rodzaj zajęć język polski, godzina wychowawcza
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 120 minut
 • Cel zajęć
  • rozwijanie u uczestników i uczestniczek umiejętności współpracy i działania w porozumieniu z drugą osobą;
  • zachęcenie do doceniania wartości kooperacji, tworzenia zespołów i działania na rzecz wspólnego celu;
  • dowartościowanie różnorodności osób, charakterów, umiejętności i zasobów w sytuacji kooperacji;
  • rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania pozytywnych postaw społecznych;
  • rozwijanie kreatywnego myślenia, umiejętności wymyślania niestandardowych rozwiązań problemów;
  • uwrażliwienie uczniów i uczennice na ważne tematy społeczne współczesnego świata;
  • wzmacnianie poczucia sprawczości i poczucia wpływu uczestników i uczestniczek na rzeczywistość;
  • inspirowanie uczniów i uczennice do twórczego wykorzystania gestu, ruchu, do pracy z ciałem i rekwizytem;
  • pobudzanie umiejętności opowiadania historii, łączenia tekstu z obrazem oraz tekstu z sytuacją teatralną.
 • Metody pracy improwizacje ruchowe, pokaz, rozmowa kierowana, wystawa, ćwiczenia plastyczne, burza mózgów

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Duża sala, możliwość rozsunięcia stolików.

Środki dydaktyczne

Kartony/ tekturowe tablice (po jednej sztuce dla pary). Markery (zestaw dla każdego duetu). Paski papieru lub innego formatu czyste kartki (kilkadziesiąt sztuk).

Dla każdej pary wydruk z wybranego komiksu (np. „Kajko i Kokosz”, „Paper Girls” – jeśli to starsza grupa, „Fibi i Jednorożec”, „Asteriks i Obeliks”, „Czarolina”). Wybierz kilka kadrów przedstawiających sytuację, w której dwójka bohaterów lub bohaterek działa wspólnie na rzecz jakiejś sprawy, jakiegoś wyzwania.

Przebieg zajęć

1. LEPIEJ W DUECIE! 5 min.

Przed wejściem do sali poproś każdą osobę, by zapisała hasłowo jedną czynność / sprawę / sytuację, w której lepiej działa się we dwójkę, niż samej/ samemu. Co lepiej wychodzi, co łatwiej jest zrobić w dwie osoby? Możesz zachęcić uczniów i uczennice, by myśleli o szerokim spektrum tematów i kontekstów. Wszystkie zapisane hasła zgromadź – wykorzystasz je w kolejnym etapie.

2. Kalambury 10 min.

Zorganizuj przestrzeń sali lekcyjnej w taki sposób, by wyraźnie oddzielić miejsce prezentacji / scenę od widowni. Zaproponuj kalambury. Pary (dobrane losowo lub dobierające się same) mogą zgłaszać się do tego, by pokazać jedną z zapisanych w poprzednim etapie czynności. Każda para losuje hasło a następnie pokazuje je grupie.

Zadanie można realizować w dwóch wariantach:

- w pierwszym pary mogą działać dynamicznie, dowolnie zmieniając gesty i ruchy;

- w drugim mają stworzyć nieruchomy obraz, sytuację, na podstawie której grupa zgaduje.

Po kilku rundach odsłońcie wszystkie hasła, przyjrzyjcie się liście. Porozmawiajcie też o tym, które hasła były najtrudniejsze do pokazania/ zgadnięcia. Czy coś je łączy? Jakiego rodzaju czynności wymienione są wśród tych, które lepiej robić we dwoje?

3. Storyboard 15 min.

1. Podziel grupę na zespoły cztero-sześcio osobowe (w zależności od liczebności klasy). Każdej grupie wręcz przygotowany wcześniej wydruk z komiksu (np. „Kajko i Kokosz”, „Paper Girls” – jeśli to starsza grupa, „Fibi i Jednorożec”, „Asteriks i Obeliks”, „Czarolina”). Wybierz sytuację, w której dwójka bohaterów lub bohaterek działa wspólnie na rzecz jakiejś sprawy, jakiegoś wyzwania.

2. Poproś uczestników i uczestniczki o przyjrzenie się scenom i określenie, jakie są silne strony tego duetu. Poproś ich, by zapisali, co zaobserwują. Zaznacz, że silne strony mogą brać się z cech charakteru, postaw, pomysłów, mogą być czymś, co obie osoby łączy lub w czym są różne.

3. Na koniec tego zadania porównajcie wszystkie zapisane hasła. Przyjrzyjcie się im, porozmawiajcie, które z tych mocy biorą się ze współpracy. Zachowajcie zgromadzone na wspólnym arkuszu cechy w widocznym miejscu.

4. WYZWANIA DLA KOMIKSÓW O NASZYM ŚWIECIE 10 min.

Zaproś klasę do rozmowy na temat ich pomysłów, o czym mogłyby opowiadać komiksy, jeśli działyby się w obecnym czasie w Waszej miejscowości. Zachęć, by każda osoba w toku wspólnej rozmowy podzieliła się pomysłem i zapisała go na kartce. Mogą to być tematy z różnych obszarów: wyzwania, problemy, sprawy, które dostrzegają w swoim otoczeniu.

Kiedy zgromadzicie hasła, zbierz je wszystkie tak, by można było użyć ich w losowaniu

5. TWORZENIE DUETÓW 15 min.

1. Podziel losowo grupę na duety. Wyjaśnij, że w następnym zadaniu powstałe duety zostaną bohaterami komiksów, które wspólnie stworzą. Poproś następnie, by wspólnie określili i zapisali, jakie mocne strony ma każde z nich i co mogą zrobić wspólnie, w czym połączyć siły. Niech wymyślą wspólny okrzyk, superbohaterskie imiona bądź nazwę duetu.

2. Możesz poprosić o krótką prezentację każdego duetu na forum, zachęć inne osoby do podrzucania sugestii każdej parze, w czym jest ona jeszcze potencjalnie dobra, silna, zdolna.

3. Poproś każdą parę o wylosowanie jednego tematu / problemu z puli haseł zgromadzonych w czwartym etapie.

6. Plan działania 20 min.

1. Poleć, by duety wymyśliły plan działania, które mogłyby podjąć wobec wylosowanego problemu. Poproś, by wymyśliły historię rozwiązania tego problemu zawartą / opisaną w 6-10 kadrach. Zachęć ich do użycia wyobraźni i niestandardowych pomysłów. Powiedz im, żeby odwoływali się przede wszystkim do swoich mocy, ale mogą też użyć magicznych przedmiotów, mogą wprowadzić inne postaci. Ważne, by wiązała się z realnym, wylosowanym problemem i wykorzystywała ich mocne strony. 

2. Jeśli kończycie zajęcia na tym etapie – stwórzcie wystawę prac i skorzystajcie z pytań z ósmego etapu do podsumowania Waszej pracy.

7. PLAN DZIAŁANIA - OŻYWIONY KOMIKS – PROPOZYCJA DALSZEJ PRACY 35 min.

Poproś każdą parę, by przygotowała prezentacje swojego komiksu w formie serii stopklatek. Pozwól każdemu duetowi przygotować się. Następnie urządźcie prezentację akcji. Poproś, by klasa, po każdej prezentacji spróbowała określić, jakiej supermocy użył duet.

Prezentacja każdego duetu nie powinna trwać dłużej niż minutę, omówienie pół minuty. 

8. ROZMOWA O SUPERMOCACH 10 min.

1. Zapytaj grupę, co sądzą na temat klasy, która odjęła takie wyzwania i dysponuje takimi mocami. Zachęć ich, by nadali tytuł fikcyjnemu komiksowi, jaki mógłby powstać na temat ich klasy. O czym by opowiadał? Czego dotyczył?

2. Zaproś na koniec grupę do stworzenia jednej rzeźby, zbiorowego obrazu, który mógłby być finałową sceną tego komiksu.

O autorach

Dorota Ogrodzka

Artystka społeczna, pedagożka teatru, reżyserka i badaczka, aktywistka. Kuratorka i tutorka projektów artystyczno-społecznych i artywistycznych, wspiera zespoły twórcze, artystów, liderki lokalne. Wiceprezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, z którym realizuje warsztaty, procesy twórcze, spektakle i wydarzenia. Jest członkinią międzynarodowej sieci Reshape, w której od 3 lat pracuje na rzecz rozwijania sektora kultury i sztuki. Współorganizatorka festiwalu SLOT ART, kuratorka programu warsztatowego, członkini Rady Slotu. Prowadzi zajęcia w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Polsko-Japońskiej Szkole Technik Komputerowych. Współpracuje z wieloma teatrami i instytucjami kultury oraz organizacjami, w Warszawie, kraju i zagranicą, m.in. z Teatrem Powszechnym im. Z. Hübnera, Krytyką Polityczną, Fundacją Szkoła Liderów, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę", Fundacją Sto Pociech, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Dorota Ogrodzka

Podobne konspekty