• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Nikolett Gábri

  Dorota Masłowska, „Między nami dobrze jest" – o relacjach między bohaterami

  Uczniowie przyjrzą się podczas zajęć relacji pomiędzy światami bohaterów spektaklu Grzegorza Jarzyny „Między nami dobrze jest” zrealizowanym przez TR Warszawa. Pomoże im w tym analiza koncepcji wizualnej spektaklu przedstawienia i wypowiedzi bohaterów. Co mają one na celu i jakie zadania spełniają w budowaniu dwóch pojawiających się w spektaklu światów.

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
  Rodzaj zajęć język polski
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 45 minut
  Cel zajęć
  • przyjrzenie się koncepcji wizualnej spektaklu;
  • analiza dwóch światów bohaterów przedstawienia i relacji między nimi.
  Metody pracy rozmowa kierowana, rozmowa , pokaz fragmentów filmu lub spektaklu , ćwiczenia ruchowe

  Przygotowanie do zajęć

  Zadanie dla ucznia

  Poproś uczniów o obejrzenie filmu w reżyserii Grzegorza Jarzyny „Między nami dobrze jest".

  Aranżacja przestrzeni

  Przestrzeń do pracy ruchowej w grupach.

  Środki dydaktyczne

  Tabelka na notatki [załącznik].

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Wprowadzenie 5 min.

  Poproś uczniów, aby dobrali się w pary. Niech w rozmowie zastanowią się nad tym, na jakie grupy można podzielić bohaterów spektaklu. Co cechuje te różne światy?

  2. Światy bohaterów: co widać, a co słychać? 30 min.

  1. Podziel uczniów na cztero-pięcioosobowe grupy tak, by powstała parzysta liczba zespołów (przynajmniej cztery). Niech członkowie każdej z nich usiądą w swoim kręgu. Zapowiedz, że zadaniem zespołow będzie przyjrzenie się dwom światom bohaterów przedstawionych w spektaklu. Połowie zespołów przydziel pracę nad światem „ludzi z ekranu” (reżyser, aktorzy, prezenterka), drugiej połowiej – nad światem „ludzi sprzed ekranu” (Metalowa Dziewczynka, matka, babcia i sąsiadka). Zadaniem zespołów będzie zastanowienie się nad tym, w jaki sposób przedstawiona została rzeczywistość przydzielonej grupy bohaterów spektaklu.

  Rozdaj zespołom wydrukowaną tabelkę, która pomoże im przeanalizować to zagadnienie [załącznik]. Znajdą się w niej następujące pytania:

  - Jak bohaterowie opisują przestrzeń, w której żyją?

  - Jakie elementy przestrzeni widzimy w spektaklu? Co pojawia się w formie scenografii i rekwizytów na scenie? Co jako animacje, efekty specjalne? Zbierzcie wszystkie tak rozpoznane elementy, a następnie zastanówcie się nad ich znaczeniem. Co one mówią o rzeczywistości bohaterów?

  Jako pomoc możesz przygotować i rozdać uczniom wydrukowane kadry ze spektaklu. Poproś uczniów, aby w ramach swojej grupy wspólnie zastanowili się nad pytaniami i zapisali w tabelce najważniejsze hasła, które pojawiły się podczas wymiany zdań.

   

  2. Następnie usiądźcie w jednym wspólnym kręgu i poproś zespoły, aby po kolei opowiedziały o tym, jaki obraz rzeczywistości danej grupy bohaterów wyłania się z ich rozmowy.

  3. Teraz poproś, aby uczniowie połączyli się w nowe zespoły: tak, by w każdym z nich spotkały się osoby pracujące nad światem „ludzi przed ekranem” i światem „ludzi z ekranu”. Zadaniem dla nowych ekip będzie zastanowienie się nad tym jaka jest relacja pomiędzy tymi dwoma światami. Jak ich wzajemny stosunek jest ukazany w spektaklu?

  4. Po chwili rozmowy w każdej grupie niech uczestnicy ustawią swoje ciała w formie fotografii, która pokazuje specyfikę relacji między dwoma światami. Niech grupy zastanowią się, jaki aspekt tej relacji chcą pokazać. (Pytania pomocnicze: Kto kogo widzi? Kto kogo potrzebuje i dlaczego?) Poproś uczniów aby na przedstawionej fotografii każdy uczeń wcielił się w jakąś wybraną postać tak, aby na fotografii pojawiły się postacie z obu światów. Powiedz uczniom, żeby również pomyśleli o jednym zdaniu, którą ich postać by wypowiedziała, komentując pokazaną relację ze swojej perspektywy.

  5. Zaproś grupy, aby po kolei zaprezentowały swoje fotografie. W trakcie prezentacji poproś, aby na klaśnięcie dana fotografia „ożyła” – tu jest moment na to, aby po kolei bohaterowie fotografii mogli wypowiedzieć swoje zdania.

  6. Posumowując pracę, usiądźcie w kręgu i porozmawiajcie o Waszych wrażeniach z obejrzenia zaprezentowanych fotografii. Jaki obraz relacji między światami wyłania się z nich? Co łączy świat „ludzi z ekranu” ze światem „ludzi spoza ekranu”, a co te światy dzieli?

  3. Podsumowanie 10 min.

  Na zakończenie obejrzyjcie fragment filmu od 56:53 do zakończenia – jest to ostatnia scena spektaklu, rozgrywająca się za kulisami.

  Po obejrzeniu zastanówcie się wspólnie nad koncepcją wizualną tej sceny. Czym się charakteryzuje miejsce rozegrania ostatniej sceny w porównaniu do tego, jakie dotychczas było w spektaklu? Jak rozumiecie decyzję reżysera o zmianie przestrzeni wizualnej?

  Materiały do pobrania

  diamond icon
  diamond icon

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon

  Moduł online

  diamond icon
  diamond icon

  Do przeprowadzenia zajęć wykorzystaj aplikację, która ma opcje dzielenia na pokoje (np Zoom).

  Etap I: Podziel uczniów na pary w pokojach w opcji Breakout Rooms. W menu ustal czas na rozmowy w duecie.

  Etap II: Ponownie skorzystaj z opcji dzielenia na pokoje. Tym razem stwórz parzystą liczbę pokoi, w których uczniowie będą pracować w większych grupach (cztery-sześć osób). Wnioski z pracy z tabelką przedstawcie sobie po powrocie do głównego pokoju.

  Etap III: Zamiast fotografii mogą przygotować uczniowie dwa monologi dwóch postaci: jedna z nich reprezentuje „ludzi z ekranu”, a druga „ludzi spoza ekranu”. Monologi dotyczą wypowiedzi na temat stosunku danej osoby do osób z drugiej grupy. Grupy niech wybiorą konkretne postacie ze spektaklu i piszą monolog z ich perspektywy. Utwórz nowe zespoły kilkuosobowe korzystając z opcji Brakout Rooms i ustal czas pracy. Po nim wróćcie do głównego pokoju i zaprezentujcie monologi. Zaprezentujcie i skomentujcie monologi w głównym pokoju.

  Etap IV: Poprowadź ten etap w głównym pokoju. Fragment spektaklu zaprezentuj, korzystając z opcji Share Screen – wtedy udostępnisz uczniom nagranie ze swojej przeglądarki. Możesz też przesłać im link do spektaklu na czacie z informacją o tym, od której minuty oglądać przedstawienie.

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Nikolett Gábri

  Ukończyła wydział aktorski na Uniwersytecie Kaposvár na Węgrzech w roku 2016. W latach 2015-2017 grała w różnych produkcjach teatralnych oraz w spektaklach teatru w edukacji grupy teatralnej Nyitott Kör. Ukończyła również 120godzinny kurs dramy stosowanej. Od 2017 roku żyje w Polsce, gdzie ukończyła studia podyplomowe pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku pracuje w zespole Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie prowadzi warsztaty dramowe i teatralne oraz gra w spektaklach edukacyjnych i Teatru Forum. Od 2019 roku współprowadzi grupę Teatru Bezdomnych.

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon
  Wiek 16-19 lat
  miniaturka Dorota Ogrodzka

  Między nami dobrze jest?

  Wiek 10-13 lat
  miniaturka Małgorzata Fijas, Małgorzata Skoczelas, Maja Krośnicka

  Kadry ze spektaklu

  Wiek 13-16 lat
  miniaturka Katarzyna Piwońska

  Bohater w duetach