Dorota Masłowska, "Między nami dobrze jest" – o relacjach między bohaterami
Nikolett Gábri

Dorota Masłowska, "Między nami dobrze jest" – o relacjach między bohaterami

Uczniowie przyjrzą się podczas zajęć relacji pomiędzy światami bohaterów spektaklu Grzegorza Jarzyny „Między nami dobrze jest” zrealizowanym przez TR Warszawa. Pomoże im w tym analiza koncepcji wizualnej spektaklu przedstawienia i wypowiedzi bohaterów. Co mają one na celu i jakie zadania spełniają w budowaniu dwóch pojawiających się w spektaklu światów.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 45 minut
 • Cel zajęć
  • przyjrzenie się koncepcji wizualnej spektaklu;
  • analiza dwóch światów bohaterów przedstawienia i relacji między nimi.
 • Metody pracy rozmowa kierowana, rozmowa , pokaz fragmentów filmu lub spektaklu , ćwiczenia ruchowe

Przygotowanie do zajęć

Zadanie dla ucznia

Poproś uczniów o obejrzenie filmu w reżyserii Grzegorza Jarzyny „Między nami dobrze jest".

Aranżacja przestrzeni

Przestrzeń do pracy ruchowej w grupach.

Środki dydaktyczne

Tabelka na notatki [załącznik].

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie 5 min.

Poproś uczniów, aby dobrali się w pary. Niech w rozmowie zastanowią się nad tym, na jakie grupy można podzielić bohaterów spektaklu. Co cechuje te różne światy?

2. Światy bohaterów: co widać, a co słychać? 30 min.

1. Podziel uczniów na cztero-pięcioosobowe grupy tak, by powstała parzysta liczba zespołów (przynajmniej cztery). Niech członkowie każdej z nich usiądą w swoim kręgu. Zapowiedz, że zadaniem zespołow będzie przyjrzenie się dwom światom bohaterów przedstawionych w spektaklu. Połowie zespołów przydziel pracę nad światem „ludzi z ekranu” (reżyser, aktorzy, prezenterka), drugiej połowiej – nad światem „ludzi sprzed ekranu” (Metalowa Dziewczynka, matka, babcia i sąsiadka). Zadaniem zespołów będzie zastanowienie się nad tym, w jaki sposób przedstawiona została rzeczywistość przydzielonej grupy bohaterów spektaklu.

Rozdaj zespołom wydrukowaną tabelkę, która pomoże im przeanalizować to zagadnienie [załącznik]. Znajdą się w niej następujące pytania:

- Jak bohaterowie opisują przestrzeń, w której żyją?

- Jakie elementy przestrzeni widzimy w spektaklu? Co pojawia się w formie scenografii i rekwizytów na scenie? Co jako animacje, efekty specjalne? Zbierzcie wszystkie tak rozpoznane elementy, a następnie zastanówcie się nad ich znaczeniem. Co one mówią o rzeczywistości bohaterów?

Jako pomoc możesz przygotować i rozdać uczniom wydrukowane kadry ze spektaklu. Poproś uczniów, aby w ramach swojej grupy wspólnie zastanowili się nad pytaniami i zapisali w tabelce najważniejsze hasła, które pojawiły się podczas wymiany zdań.

 

2. Następnie usiądźcie w jednym wspólnym kręgu i poproś zespoły, aby po kolei opowiedziały o tym, jaki obraz rzeczywistości danej grupy bohaterów wyłania się z ich rozmowy.

3. Teraz poproś, aby uczniowie połączyli się w nowe zespoły: tak, by w każdym z nich spotkały się osoby pracujące nad światem „ludzi przed ekranem” i światem „ludzi z ekranu”. Zadaniem dla nowych ekip będzie zastanowienie się nad tym jaka jest relacja pomiędzy tymi dwoma światami. Jak ich wzajemny stosunek jest ukazany w spektaklu?

4. Po chwili rozmowy w każdej grupie niech uczestnicy ustawią swoje ciała w formie fotografii, która pokazuje specyfikę relacji między dwoma światami. Niech grupy zastanowią się, jaki aspekt tej relacji chcą pokazać. (Pytania pomocnicze: Kto kogo widzi? Kto kogo potrzebuje i dlaczego?) Poproś uczniów aby na przedstawionej fotografii każdy uczeń wcielił się w jakąś wybraną postać tak, aby na fotografii pojawiły się postacie z obu światów. Powiedz uczniom, żeby również pomyśleli o jednym zdaniu, którą ich postać by wypowiedziała, komentując pokazaną relację ze swojej perspektywy.

5. Zaproś grupy, aby po kolei zaprezentowały swoje fotografie. W trakcie prezentacji poproś, aby na klaśnięcie dana fotografia „ożyła” – tu jest moment na to, aby po kolei bohaterowie fotografii mogli wypowiedzieć swoje zdania.

6. Posumowując pracę, usiądźcie w kręgu i porozmawiajcie o Waszych wrażeniach z obejrzenia zaprezentowanych fotografii. Jaki obraz relacji między światami wyłania się z nich? Co łączy świat „ludzi z ekranu” ze światem „ludzi spoza ekranu”, a co te światy dzieli?

3. Podsumowanie 10 min.

Na zakończenie obejrzyjcie fragment filmu od 56:53 do zakończenia – jest to ostatnia scena spektaklu, rozgrywająca się za kulisami.

Po obejrzeniu zastanówcie się wspólnie nad koncepcją wizualną tej sceny. Czym się charakteryzuje miejsce rozegrania ostatniej sceny w porównaniu do tego, jakie dotychczas było w spektaklu? Jak rozumiecie decyzję reżysera o zmianie przestrzeni wizualnej?

Materiały do pobrania

Zobacz też

Moduł online

Do przeprowadzenia zajęć wykorzystaj aplikację, która ma opcje dzielenia na pokoje (np Zoom).

Etap I: Podziel uczniów na pary w pokojach w opcji Breakout Rooms. W menu ustal czas na rozmowy w duecie.

Etap II: Ponownie skorzystaj z opcji dzielenia na pokoje. Tym razem stwórz parzystą liczbę pokoi, w których uczniowie będą pracować w większych grupach (cztery-sześć osób). Wnioski z pracy z tabelką przedstawcie sobie po powrocie do głównego pokoju.

Etap III: Zamiast fotografii mogą przygotować uczniowie dwa monologi dwóch postaci: jedna z nich reprezentuje „ludzi z ekranu”, a druga „ludzi spoza ekranu”. Monologi dotyczą wypowiedzi na temat stosunku danej osoby do osób z drugiej grupy. Grupy niech wybiorą konkretne postacie ze spektaklu i piszą monolog z ich perspektywy. Utwórz nowe zespoły kilkuosobowe korzystając z opcji Brakout Rooms i ustal czas pracy. Po nim wróćcie do głównego pokoju i zaprezentujcie monologi. Zaprezentujcie i skomentujcie monologi w głównym pokoju.

Etap IV: Poprowadź ten etap w głównym pokoju. Fragment spektaklu zaprezentuj, korzystając z opcji Share Screen – wtedy udostępnisz uczniom nagranie ze swojej przeglądarki. Możesz też przesłać im link do spektaklu na czacie z informacją o tym, od której minuty oglądać przedstawienie.

O autorach

Nikolett Gábri

Ukończyła wydział aktorski na Uniwersytecie Kaposvár na Węgrzech w roku 2016. W latach 2015-2017 grała w różnych produkcjach teatralnych oraz w spektaklach teatru w edukacji grupy teatralnej Nyitott Kör. Ukończyła również 120godzinny kurs dramy stosowanej. Od 2017 roku żyje w Polsce, gdzie ukończyła studia podyplomowe pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku pracuje w zespole Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie prowadzi warsztaty dramowe i teatralne oraz gra w spektaklach edukacyjnych i Teatru Forum. Od 2019 roku współprowadzi grupę Teatru Bezdomnych.

Nikolett Gábri

Podobne konspekty

 • Wiek 16-19 lat

  miniaturka konspektu Między nami dobrze jest?

  Dorota Ogrodzka

  Między nami dobrze jest?

 • Wiek 13-16 lat

  miniaturka konspektu Od wrażeń do interpretacji – rozmawiamy z klasą po przedstawieniu

  Od wrażeń do interpretacji – rozmawiamy z klasą po przedstawieniu

 • Wiek 10-13 lat

  miniaturka konspektu Kadry ze spektaklu

  Małgorzata Fijas, Małgorzata Skoczelas, Maja Krośnicka

  Kadry ze spektaklu

 • Wiek 13-16 lat

  miniaturka konspektu Bohater w duetach

  Katarzyna Piwońska

  Bohater w duetach