Konspekt zajęć

Sennik współczesny (na podstawie fraszki Jana Kochanowskiego „Do snu")

lekcja
Wiek 13-16 lat
25.09.2020 autor: Marta Knopik

tagi

język polski, tworzenie pracy plastycznej, praca z metaforą, poezja, fraszka

czas

45min

Zajęcia stanowią okazję do podjęcia refleksji nad znaczeniem, specyfiką i funkcjonowaniem snu, a więc nad zagadnieniem, które od wieków frapuje filozofów, medyków i poetów. Droga zmierzenia się z tematem powiedzie uczestników poprzez obserwacje własnych snów, twórcze przetwarzanie doświadczeń i obserwacji, refleksje nad śnieniem oraz dyskusję wokół fraszki Jana Kochanowskiego „Do snu”.

cele zajęć

  • doskonalenie umiejętności pracy z tekstem kultury – twórczego czytania, przetwarzania, wykorzystywania jako materiału do dyskusji;
  • stworzenie uczniom i uczennicom sytuacji umożliwiającej podjęcie refleksji nad specyfiką, znaczeniem i funkcjonowaniem snów.

Metody pracy

rozmowa kierowana, rozmowa , praca z tekstem, ćwiczenia plastyczne

Przygotowanie do zajęć

środki dydaktyczne

Karteczki samoprzylepne.

aranżacja przestrzeni

Przestrzeń umożliwiająca pracę w grupach.

zadanie dla ucznia

Na tydzień przed zajęciami poproś uczniów, aby obserwowali swoje sny. Mogą prowadzić notatki. Po tygodniu niech przygotują kilka graficznych kart „Sennika współczesnego”, w którym zamieszczą wybrane przez siebie senne symbole. Może to być obraz/ grafika/ilustracja inspirowana tematyką snów (przetworzenie marzeń sennych). Poproś, aby swoje prace opisali krótkim komentarzem, będącym ich autorskim wyjaśnieniem symboliki snu/wybranego znaku zobaczonego we śnie.

dodatkowy opis

przebieg zajęć

1

Co się komu śni?

Poproś uczniów, aby połączyli się w trzyosobowe zespoły. Zajęcia rozpocznijcie od zaprezentowania w grupach przygotowanych przez siebie kart sennika. Niech zespoły omówią je: czy na kartach pojawiają się jakieś powtarzające się przedmioty, zwierzęta lub osoby, które się w tych snach pojawiały, czynności, miejsca itd.? Czy uczniowie przypisali im podobne znaczenia? Co oznaczają hasła? Zachęć uczniów do dzielenia się się spostrzeżeniami, refleksjami, emocjami, przegadanie swoich wrażeń i obserwacji dotyczących snów.

15 min
2

Czym jest sen?

Poproś uczniów, by w zespołach i zastanowili się nad tym, czym właściwie jest śnienie, jaką funkcję spełnia czas snu w naszym życiu? Do czego można porównać ten stan? Poleć, aby w trakcie dyskusji sformułowali jedno porównanie (Sen jest jak…) i zapisali je na karteczkach. Umieśćcie wszystkie na tablicy. Zapoznajcie się z nimi i omówcie je. Jakie obrazy snu się pojawiły?

10 min
3

Wokół fraszki Jana Kochanowskiego „Do snu”

Przeczytajcie i krótko omówcie fraszkę Jana Kochanowskiego.

Tym razem zadanie grup (te same zespoły, które pracowały razem w poprzednim ćwiczeniu) będzie polegało na tym, aby ponownie zastanowić się nad fenomenem snów w kontekście przeczytanego utworu Jana Kochanowskiego. Czym jest śnienie w wierszu? Co dzieje się wówczas z człowiekiem? Jak życie wpływa na powstawanie snów, a jak sny wpływają lub mogą wpływać na życie? Jaka jest funkcja śnienia? Czy jego refleksje zawarte w tekście różnią się od tego, co grupa wypracowała na poprzednim etapie zajęć? Podzielcie się wnioskami i omówcie je.

15 min
4

Podsumowanie

Usiądźcie w kręgu. Podzielcie się wrażeniami i myślami, z jakimi wychodzicie z zajęć.

 

5 min

Zobacz także

  • Jan Kochanowski "Do snu"