• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Weronika Idzikowska

  Życiorysunki

  Scenariusz bazuje na dwóch wątkach: tworzeniu fabuły oraz odkrywaniu i badaniu, jak oddziałują na nas inne osoby i wydarzenia, w których bierzemy udział. To może być punkt wyjścia do powstania spektaklu z uczniami.

  Grupa wiekowa Wiek 13-16 lat
  Rodzaj zajęć język polski, koło teatralne
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 90 minut
  Cel zajęć

   

  • uświadomienie, że ludzie, których spotykamy na co dzień, noszą w sobie przeróżne doświadczenia, które wpłynęły na to, kim są i jacy są;
  • pokazanie, że warto wysnuwać wnioski i refleksje z naszych codziennych doświadczeń; warto o nich rozmawiać;
  • rozwój kreatywności i postrzegania – jak za pomocą środków artystycznych zaprezentować spójną historię, jak wpływa muzyka czy kolorystyka na odbiór prezentacji.

   

   

  Metody pracy prezentacja multimedialna, praca z tekstem, pokaz, dyskusja

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Przestrzeń, w której możliwe jest wygodne rysowanie

  Środki dydaktyczne

  Blok rysunkowy biały A4 – liczba równa ilości uczestników; dostęp do komputera i Internetu; telefony komórkowe uczestników (z rejestratorami dźwięku); głośniki z wejściem słuchawkowym; flamastry, markery etc.; przygotowane wcześniej kartki z numerami.

  Dodatkowy opis

  diamond icon
  diamond icon

  Imiona i nazwiska postaci mogą być zaproponowane przez uczestników zajęć.  W zależności od tego, wokół jakiego tematu pracujemy, możemy ujmować w życiorysunkach konkretny aspekt życia naszych postaci, który akurat nas interesuje. 

  Inspiracją do powstania scenariusza był następujący cytat:

  Załóżmy zatem, że umysł jest, jak to się mówi, czystą kartą, nie zapisaną żadnymi znakami, że nie ma on idei; jak się dochodzi do tego, że je zdobywa? Skąd ten ogromny zapas obrazów, niemal nieskończenie różnorodnych, którymi nieustannie czynna, nieograniczona wyobraźnia ludzka zapełniła umysł. Skąd bierze się w umyśle cały materiał dla rozumu i wiedzy. Odpowiadam na to jednym słowem: z doświadczenia; na tym oparta jest cała nasza wiedza i z niego ostatecznie się wyprowadza. (John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego)

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Przygotowanie życiorysunków 45 min.

  1. Każdemu z uczestników rozdajesz blok rysunkowy, flamastry. Uczestnicy losują karteczki z imionami i nazwiskami oraz podanym wiekiem postaci.

  2. Zadaniem każdego z uczestników jest wymyślenie zyciorysów każdej z postaci. Można poprosić, by najpierw spisali życiorysy swoich postaci, uwzględniając 8-10 istotnych zdarzeń w ich życiu, a następnie narysowali krótką historię wylosowanych postaci – w stylu dowolnym. Na każdej białej kartce z bloku ma się znaleźć odrębne wydarzenie z życia danej postaci (np. poznanie ukochanego, otrzymanie listu od dawnego przyjaciela, bójka w szkole etc.). „Życiorysunek” każdej z postaci powinien składać się z maksymalnie 8-10 kartek.

  3. Kolejnym krokiem jest dobranie odpowiedniej muzyki/dźwięków do konkretnych wydarzeń z życia postaci. Uczestnicy mogą skorzystać ze stron WWW z udostępnioną na wolnych licencjach muzyką albo sami nagrać dźwięki za pomocą dyktafonów w swoich telefonach. Każdej kartce z rysunkiem powinien towarzyszyć jakiś dźwięk (jeżeli jest to uzasadnione, może to być również cisza).

  4. Kiedy wszyscy uczestnicy skończą pracować nad „życiorysunkami” swoich postaci, prosisz ich, by wylosowali numer decydujący o kolejności, w jakiej będą prezentować swoje postaci pozostałym uczestnikom.

  2. Prezentacja 45 min.

  1. Uczestnicy mają chwilę, by przygotować się do prezentacji swoich „życiorysunków” (ustawić muzykę na komputerze, ułożyć rysunki w odpowiedniej kolejności).
  2. Następnie prosisz osobę, która wylosowała numer 1, by zaprezentowała innym uczestnikom „życiorysunki” swojej postaci według planu: Imię i nazwisko postaci, wiek postaci, prezentacja „życiorysunków” w wybranym uprzednio muzycznym/dźwiękowym anturażu, kartka z pytaniem: Kim jest/ Jaki jest np. Adam Nowak?

  3. Po każdej prezentacji zapraszasz uczestników do dyskusji nad tym, kim jest dana postać, która przeżyła konkretne wydarzenia w swoim życiu, jak mogły one wpłynąć na to, jaka jest i jak się obecnie czuje.

  Uczestnicy prezentują „życiorysunki” swoich postaci w wylosowanej uprzednio kolejności. Po każdej prezentacji starasz się przedyskutować z uczestnikami to, kim są obecnie ich postaci.

  4. Kiedy wszyscy uczestnicy skończą prezentację, zaproponuj eksperyment – co stanie się, jeśli niektóre wydarzenia z życia Adama Nowaka zamienimy na wydarzenia z życia Bożeny Wiśniak? Obejrzyjcie taką prezentację. Jaki obecnie jest Adam Nowak? Jak nowe wydarzenia wpłynęły na to, kim jest?

  Możesz również poprosić uczestników, by poeksperymentowali z muzyką i dźwiękami – jak będą prezentować się poszczególne rysunki wydarzeń/doświadczeń, kiedy zmienimy tło muzyczne? Czy muzyka w filmach/w teatrze ma wpływ na to, co myślimy o obrazie, który właśnie oglądamy?

  5. Spotkanie możesz zakończyć lub kontynuować, np. rozmową o ważnych wydarzeniach z życia uczestników (to spotkanie może pogłębić integrację w grupie, należy jednak odczytać, czy grupa jest już na to gotowa).

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Weronika Idzikowska

  Tutorka i trenerka, pedagożka teatru, edukatorka praw obywatelskich, asystentka emocjonalna. Na co dzień pracuje w dwóch obszarach: wzmacniania sprawczości osób doświadczających wykluczenia i nierównowagi sił społecznych (dzieci, młodzież, zmęczeni i wypaleni dorośli, mieszkanki i mieszkańcy domów pomocy społecznej, osoby w kryzysie ubóstwa i bezdomności, osoby z doświadczeniem migracji, uchodźstwa, osoby w kryzysie tożsamości) oraz profilaktyką stresu i wspieraniem osób w samoregulacji (m.in. poprzez praktyki oparte na uważności, tradycjach non-violence, pedagogice teatru, terapii ACT).  

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon
  Wiek 13-16 lat
  miniaturka Weronika Idzikowska

  Etiudy bez scenariusza

  Wiek 10-13 lat
  miniaturka Katarzyna Piwońska, Agnieszka Szymańska

  Teatralna charakterystyka bohatera

  Wiek 13-16 lat
  miniaturka Dorota Ogrodzka

  Współobywatele

  Wiek 10-13 lat
  miniaturka Joanna Krukowska-Gulik

  Od pomysłu do pierwszych etiud