Z każdego kąta żałość – instalacja teatralna inspirowana Trenem VIII Jana Kochanowskiego
Dagmara Żabska

Z każdego kąta żałość – instalacja teatralna inspirowana Trenem VIII Jana Kochanowskiego

Celem zajęć jest interpretacja Trenu VIII Jana Kochanowskiego poprzez działania artystyczne – zbiorowe tworzenie instalacji. W ramach przygotowań do pracy twórczej młodzież zapozna się z różnymi środkami artystycznej ekspresji.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 13-16 lat
 • Rodzaj zajęć język polski
 • Miejsce sala lekcyjna
 • Czas 90 minut
 • Cel zajęć
  • twórcza interpretacja Trenu VIII Jana Kochanowskiego
  • budowanie własnej wypowiedzi artystycznej w oparciu o klasyczny tekst;
  • wzmocnienie umiejętności rozumienia, wykorzystywania oraz refleksyjnego przetwarzania tekstów.
 • Metody pracy mapa myśli, portfolio, praca z tekstem, wystawa, wykład, dyskusja, ćwiczenia plastyczne, burza mózgów

Przygotowanie do zajęć

Aranżacja przestrzeni

Do drugich zajęć przestrzeń powinna być pusta.

Środki dydaktyczne

Do realizacji zajęć mogą być przydatne: różne źródła światła (lampki, latarki, świeczki), sznurki, tektura, odtwarzacz muzyki, dyktafon, płachty dużego materiału (np. folia malarska); zdjęcia – dokumentacja instalacji.

Dodatkowy opis

Scenariusz warto rozłożyć na dwie lekcje.

 

Przebieg zajęć

1. Tren i mapa myśli [LEKCJA PIERWSZA] 15 min.

Przeczytajcie Tren VIII Jana Kochanowskiego. Czy są jakieś niezrozumiałe dla was słowa? Poszukajcie w słowniku archaizmów, co oznaczają. Wypiszcie na tablicy słowa klucze, emocje, jakie pojawiają się w wierszu, skojarzenia. Dorysujcie znaki, graficzne komentarze do haseł. Zapytaj o skojarzenia muzyczne, ikonograficzne, przestrzenne, dźwiękowe, osobiste. Wszystkie skojarzenia wypiszcie na tablicy w formie mapy myśli.

2. Instalacja [LEKCJA PIERWSZA] 20 min.

Zapytaj uczniów o ich skojarzenia ze słowem „instalacja”. Obejrzyjcie wspólnie kilka przykładów instalacji artystycznych. Co może być tworzywem/elementem instalacji? Na podstawie obejrzanych przykładów spróbujcie wskazać jak największą liczbę środków, których artyści używają przy pracy nad instalacją artystyczną. Czego jeszcze można by użyć? Spiszcie pomysły, nawet te, które wydają się najbardziej absurdalne – mogą być inspiracją dla późniejszych twórczych działań. Spróbujcie razem zinterpretować kilka przykładów instalacji. Jakie środki artystyczne zostały tutaj użyte? Jak myślicie, dlaczego artysta zdecydował się na taką formę ekspresji? Co to za komunikat? W jaki sposób forma odnosi się do treści?

3. Zadanie domowe [LEKCJA PIERWSZA] 10 min.

Poproś uczniów, żeby przynieśli na następną lekcję przedmioty lub materiały, które według nich odnoszą się do wiersza Kochanowskiego lub/i wypisanych na tablicy skojarzeń; mogą to być również nagrania muzyki, dźwięków, obrazy, zdjęcia itp. Każdy ma za zadanie przynieść co najmniej jeden przedmiot/fragment materiału/propozycję muzyczną/wizualną itp.

4. Wprowadzenie [LEKCJA DRUGA] 10 min.

Poproś uczniów, żeby pokazali przyniesione przedmioty. Każdy krótko uzasadnia, dlaczego przyniósł ten właśnie przedmiot.

5. Tworzenie instalacji [LEKCJA DRUGA] 25 min.

Podziel klasę na trzy- lub czteroosobowe grupy. Niech każda z nich ma swoje miejsce w przestrzeni sali i pracuje niezależnie. Możecie fragment sali, w którym pracuje jeden zespół, zaznaczyć taśmą malarską. Każda grupa z przyniesionych przedmiotów komponuje swoją własną instalację zainspirowaną tekstem Kochanowskiego i składającą się z własnych skojarzeń uczestników. Zanim zaczniecie konstruować formę przestrzenną, każda grupa przygląda się przyniesionym przedmiotom. Spróbujcie stworzyć na kartce A4 mapę takiej instalacji, wypisując wszystkie użyte środki artystycznego wyrazu. Jak możecie zaaranżować przestrzeń? Dlaczego w ten sposób, jakie znaczenie niesie ze sobą umieszczenie tych przedmiotów w taki a nie inny sposób. Doceń różnice zdań – w przypadku instalacji, a szczególnie pracy zbiorowej, różne punkty widzenia mogą być dużą wartością.

6. Podsumowanie [LEKCJA DRUGA] 10 min.

Obejrzyjcie nawzajem swoje dzieła. Skomentujcie wspólną pracę. Jakie formy zastosowały poszczególne grupy? Jakie to ma znaczenie dla przekazywanych treści?

Zobacz też

O autorach

Dagmara Żabska

Dagmara Żabska

Podobne konspekty