Wyprawa po Coś. Kubuś Puchatek
Monika Lićwinko

Wyprawa po Coś. Kubuś Puchatek

Lekcja nawiązuje do lektury szkolnej „Kubuś Puchatek” A. A. Milne’a. Propozycja do zrealizowania poza salą lekcyjną (np. na terenie wokół szkoły). Scenariusz zakłada pracę w grupach, eksplorowanie przestrzeni, interpretowanie lektury szkolnej przez pryzmat najbliższego otoczenia oraz twórcze przetwarzanie rzeczywistości na etiudy/działania parateatralne.

 • Informacje o konspekcie

  Grupa wiekowa Wiek 6-10 lat
 • Rodzaj zajęć nauczanie zintegrowane
 • Miejsce sala lekcyjna, teren wokół szkoły
 • Czas 85 minut
 • Cel zajęć
  • ilustrowanie mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego w zabawie teatralnej,
  • rozumienie umownego znaczenia rekwizytu i umiejętność posługiwania się nim w odgrywanej scence,
  • podejmowanie rozmów, także inspirowanych literaturą: zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi,
  • prezentowanie własnego zdania i formułowanie wniosków; poszerzanie zakresu słownictwa i struktur składniowych.
 • Metody pracy rozmowa , pokaz, gry i zabawy teatralne, dyskusja

Przygotowanie do zajęć

Zadanie dla ucznia

Przed lekcją poproś dzieci z odpowiednim wyprzedzeniem, aby przeczytały w domu „Kubusia Puchatka” (lub fragmenty wybrane i zaproponowane przez Ciebie).

Aranżacja przestrzeni

Lekcja w plenerze – wokół szkoły.

Środki dydaktyczne

Karty Postaci (ksero ilustracji z książki – powiększone rysunki postaci; minimum tyle, ile grup; najlepiej kopie oryginalnych rysunków E. Sheparda). Kartki z poleceniem, co odnaleźć podczas Wyprawy (jednakowe, po jednej dla każdej z grup).

Przebieg zajęć

1. Przygotowanie do wyprawy 15 min.

Rozpocznij lekcję od przypomnienia „Kubusia Puchatka” – odczytajcie wspólnie fragmentu rozdziału VIII. Zapowiedz dzieciom, że dziś wspólnie odbędziecie wyprawę po... Coś! 

Podziel klasę na np. pięcioosobowe zespoły. Rozlosuj między grupami po jednej Karcie Postaci (rysunek z bohaterem książki: Puchatek, Prosiaczek, Krzyś, Kłapouchy, Tygrysek, Sowa, Kangurzyca, Maleństwo). Wszystkie zespoły otrzymują również polecenie na kartce: „Wyruszacie na Wyprawę po Coś. Znajdźcie dla swojej postaci pięć rzeczy: Coś Miłego, Smutnego, Dziwnego, Smacznego oraz Najważniejszego” (czyli coś, co może sprawić, że się ucieszy, zasmuci itd.). Ubierzcie się i wyruszcie na szkolne podwórko.

2. Wyprawa po Coś 25 min.

Po dotarciu na boisko szkolne poproś, aby zespoły przez chwilę porozmawiały, co dla ich członków jest Miłe, Smutne, Dziwne, Smaczne i Najważniejsze. Niech każdy członek grupy zastanowi się i opowie o sobie. Nastęnie poproś, aby wszyscy razem pomyśleli o wylosowanej przez grupę postaci - co dla niej może być Miłe, Smutne, Dziwne, Smaczne i Najważniejsze? Pora tego poszukać. Ustawcie budziki w telefonach, zsynchronizujcie zegarki. Wyznacz uczniom czas na poszukiwania: 15 minut. Przypomnij, że oprócz wybrania przedmiotu, trzeba też podać uzasadnienie, dlaczego grupa zdecydowała się na ten właśnie przedmiot. Po kwadransie wszyscy spotykają się w miejscu startu.

3. Podsumowanie poszukiwań 15 min.

Tę część możecie zrealizować na zewnątrz lub po powrocie do klasy.

Na chodniku lub na podłodze ułóż wylosowane przez dzieci Karty Postaci. Niech przy każdej z nich poszukiwacze umieszczą cztery znalezione rzeczy: Coś Miłego, Smutnego, Dziwnego, Smacznego (coś Najważniejszego na razie odkładają lub jeśli to możliwe chowają). Moderuj rozmowę – grupy opowiadają pozostałym o swoich znaleziskach, uzasadniają wybory nawiązując do np. upodobań, cech charakteru, zajęć, miejsca zamieszkania, relacji z innymi postaciami, książkowych przygód swoich wylosowanych bohaterów. Zastanówcie się wspólnie, co to mówi o danej postaci?

4. Etiudy o najważniejszym 30 min.

Poproś każdy zespół o przekazanie innej grupie wraz z Kartą Postaci swojego ostatniego przedmiotu – Czegoś Najważniejszego. Zadanie polega teraz na przygotowaniu etiudy-scenki, której puentą będzie uzasadnienie, dlaczego znaleziony przedmiot jest dla danego bohatera Czymś Najważniejszym. Poproś grupy o zaprezentowanie etiud. Po każdym pokazie spróbuj z oglądającymi zinterpretować obejrzaną scenkę. Niech dzieci skonfrontują to, co zobaczyły, z opinią zespołu, który wybrał Coś Najważniejszego dla danego bohatera – czy motywacje były podobne? A może zupełnie inne?

Zobacz też

A. A. Milne, „Kubuś Puchatek – Winnie-The-Pooh" (wersja dwujęzyczna), Warszawa 2000.

O autorach

Monika Lićwinko

Monika Lićwinko

Podobne konspekty

 • Wiek 6-10 lat

  miniaturka konspektu Spacery z dziećmi z Bullerbyn

  Joanna Krukowska-Gulik

  Spacery z dziećmi z Bullerbyn

 • Wiek 10-13 lat

  miniaturka konspektu Kot w butach

  Weronika Łucyk

  Kot w butach

 • Wiek 6-10 lat

  miniaturka konspektu Podróż do Nibylandii

  Maria Babicka, Justyna Czarnota

  Podróż do Nibylandii

 • Wiek 6-10 lat

  miniaturka konspektu Czytanie obrazów, czyli dokąd sięga wyobraźnia podczas "Spaceru z psem”?

  Monika Lićwinko

  Czytanie obrazów, czyli dokąd sięga wyobraźnia podczas "Spaceru z psem”?