• O nas ikona
 • Miniatura konspektu
  Monika Lićwinko

  Wokół realizmu magicznego – "Sto lat samotności"

  Podczas lekcji uczniowe przyglądają się, jak wyobraźnia może posłużyć do przemieniania rzeczywistych zdarzeń w literaturę. Punktem wyjścia jest tu autobiografia Gabriela Garcíi Márqueza, zestawiona powieścią „Sto lat samotności”. Zajęcia wykorzystują ćwiczenia improwizacyjne, pobudzające wyobraźnię, które sprzyjają refleksji i formułowaniu własnych opinii na temat przeczytanej lektury.

   

  Grupa wiekowa Wiek 16-19 lat
  Rodzaj zajęć koło teatralne
  Miejsce sala lekcyjna
  Czas 45 minut
  Cel zajęć
  • prezentowanie własnych doświadczeń i wrażeń wynikających z kontaktu z dziełem sztuki;
  • kształtowanie umiejętności wykorzystania w interpretacji elementów znaczących dla odczytania sensu utworu (np. słów-kluczy, wyznaczników kompozycji);
  • odczytywanie treści alegorycznych i symbolicznych utworu.
  Metody pracy rozmowa kierowana, praca z tekstem, gry i zabawy teatralne, ćwiczenia improwizacyjne, burza mózgów

  Przygotowanie do zajęć

  Aranżacja przestrzeni

  Zmiana układu sali lekcyjnej nie jest konieczna.

  Środki dydaktyczne
  • kartki z zadaniami (po jednym komplecie dla każdego czteroosobowego zespołu – przykłady zadań w materiałach dodatkowych);
  • gazety – różne typy dzienników i czasopism, aktualne wydnia;
  • kartki, długopisy.

  Przebieg zajęć

  diamond icon
  diamond icon

  1. Rozgrzewka 5 min.

  Podziel klasę na czteroosobowe zespoły. Wyjaśnij, że w tym ćwiczeniu każda grupa pracuje w następujący sposób: dwie osoby mówią równocześnie szeptem do uszu trzeciej osoby o swoich wrażeniach dotyczących przeczytanej lektury. Osoba słuchająca głośno opowiada historię złożoną ze zdań z dwóch jednocześnie słyszanych wypowiedzi. Czwarta osoba jest widzem i słuchaczem tej sceny. Zapowiedz, że każdy będzie miał okazję spróbować wszystkich ról. Zanim uczniowie przystąpią do działania zaznacz, że w zadaniu nie jest najważniejsza logika wypowiedzi, a rozluźnienie, otwarcie umysłu, swobodny przepływ myśli i słów.

  Daj sygnał do pracy zespołu w pierwszej konfiguracji. Po chwili poproś o zmianę ról w grupie. Ważne, aby nastąpiły one tyle razy, by każdy przez moment mógł spróbować wszystkich perspektyw. 

  2. Ćwiczenia improwizacyjne 15 min.

  1. Rozdaj zespołom zestawy ćwiczeń związanych z powieścią „Sto lat samotności” G. Garcíi Márqueza. Wybór ćwiczeń, liczba zależą od Ciebie (przykładowe ćwiczenia znajdziesz w materiałach dodatkowych). Zaproś uczniów do wykonania zadań i zapisania odpowiedzi na przygotowanych kartach pracy lub na kartkach.

  2. Gdy zespoły wykonają zadania, podsumujcie dotychczasowe działania: porozmawiajcie o tym, co sprawiło uczniom trudność lub zaciekawiło, co było ważne, nowe itd. W rozmowie nawiąż do fragmentów autobiografii Gabriela Garcii Marqueza występujących w ćwiczeniach. Zachęć do dzielenia się refleksją, o tym, czym jest realizm magiczny. Zapytaj, jak uczniowie odbierają wybrany przez autora sposób opowiadania historii? W jaki sposób widzą czas i przestrzeń w utworze? Zróbcie burzę mózgów i notujcie wszystkie luźne spostrzeżenia na tablicy. Na koniec zbierz kartki z odpowiedziami grup. Mogą przydać Ci się do kolejnych lekcji, jako inspiracja do dalszej pracy.

  3. Spójrz oczami Márqueza 15 min.

  Zaproś uczniów do poszukiwania magii w zwykłej, bliskiej codzienności. Rozdaj gazety, poproś, by każda grupa wybrała jedną dowolną informację prasową, przerobiła na tekst z elementami realizmu magicznego i zapisała ją na kartkach. Przypomnij, że inspiracji mogą poszukiwać w zanotowanych wcześniej na tablicy hasłach. Odczytajcie nowe teksty.

  4. Podsumowanie 10 min.

  Poproś uczniów o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, o tym jakich zmian dokonywali w tekstach – czy na poziomie języka, sposobu opisywania świata, symboli, postaci, zdarzeń? Rozpocznij krótką dyskusję o realizmie, surrealizmie, realizmie magicznym. Poszukajcie różnic i podobieństw. Zbierając wszystkie doświadczenia z lekcji, stwórzcie definicję „realizmu magicznego”.

   

   

   

  Materiały do pobrania

  diamond icon
  diamond icon

  Zobacz też

  diamond icon
  diamond icon
  ikona García Márquez Gabriel, „Życie jest opowieścią", Warszawa 2014.
  ikona García Márquez Gabriel, „Sto lat samotności", Warszawa 2007.

  O autorach

  diamond icon
  diamond icon

  Monika Lićwinko

  avatar

  Podobne konspekty

  diamond icon
  diamond icon